Estere 7:1-10

7  Bongo mokonzi ná Hamane+ bakɔtaki kosala fɛti elongo na Estere mwasi ya mokonzi.  Sikoyo mokonzi alobaki lisusu na Estere na mokolo ya mibale na fɛti ya vinyo+ ete: “Lilɔmbɔ na yo ezali nini,+ Ee Estere mwasi ya mokonzi? Ɛɛ, bápesa yo yango.+ Mpe eloko nini ozali kosɛnga? Ata bokonzi na ngai kabolá na mibale+—ɛɛ, bakopesa yo yango!”  Na yango, Estere mwasi ya mokonzi azongisaki maloba ete: “Soki nandimami na miso na yo, Ee mokonzi, mpe soki emonani malamu na miso ya mokonzi, na lilɔmbɔ na ngai, tiká bápesa ngai molimo+ na ngai mpe na eloko oyo nazali kosɛnga, bápesa ngai bato na ngai.+  Mpo totɛkami,+ ngai ná bato na ngai, mpo tósilisama nyɛɛ, tóbomama mpe tóbebisama.+ Sikoyo, soki tótɛkamaka kaka lokola baombo+ mibali mpe lokola basali ya basi, mbɛlɛ nafandi nyɛɛ. Kasi mpasi yango ebongi te awa yango ekoyeisela mpe mokonzi likama.”  Sikoyo mokonzi Ahasueruse alobaki, ɛɛ, alobaki lisusu na Estere mwasi ya mokonzi ete: “Nani yango,+ mpe wapi moto yango oyo azwi mpiko+ ya kosala bongo?”  Bongo Estere alobaki ete: “Mobali yango, motɛmɛli+ mpe monguna,+ ezali moto mabe oyo Hamane.” Kasi Hamane ayokaki nsɔmɔ+ mpo na mokonzi mpe mpo na mwasi ya mokonzi.  Bongo mokonzi atɛlɛmaki na nkanda+ na ye, alongwe na fɛti ya vinyo akei na elanga ya ndako monene; mpe Hamane atɛlɛmaki kobondela Estere mwasi ya mokonzi abikisa molimo na ye,+ mpo amonaki ete mokonzi+ akani kosala ye mabe.+  Mpe mokonzi alongwaki na elanga yango ya ndako monene mpe azongaki na ndako ya fɛti ya vinyo;+ mpe Hamane amikweisaki na mbeto+ oyo Estere azalaki. Na yango, mokonzi alobaki ete: “Asangisa mpe nzoto na mwasi ya mokonzi na makasi, wana ngai nazali na kati ya ndako?” Liloba ebimaki na monɔkɔ ya mokonzi,+ mpe bazipaki elongi ya Hamane.  Sikoyo Harabona,+ moko ya basali ya mokonzi,+ alobaki ete: “Lisusu, nzete+ oyo Hamane asalelaki Mordekai, oyo alobaki malamu mpo na mokonzi,+ ezali, etɛlɛmi na ndako ya Hamane—ezali na bolai ya mapeko ntuku mitano (50).” Bongo mokonzi alobaki ete: “Bókakisa ye na yango.”+ 10  Mpe bakakisaki Hamane na nzete+ oyo abongiselaki Mordekai;+ mpe nkanda ya mokonzi ekitaki.

Maloba na nse