Estere 6:1-14

6  Na butu yango, mpɔngi ya mokonzi ekimaki.+ Bongo alobaki báya na buku ya masolo ya makambo,+ ya makambo ya bantango. Bongo batángaki yango liboso ya mokonzi.  Nsukansuka, bamonaki esika oyo bakomá makambo oyo Mordekai ayebisaki+ na ntina na Bigitana ná Tereshe, basali mibale ya mokonzi,+ bakɛngɛli ya baporte, oyo balukaki kosala Mokonzi Ahasueruse mabe.  Na nsima, mokonzi alobaki ete: “Lokumu nini bapesaki Mordekai mpe likambo nini ya monene basalelaki ye mpo na yango?” Na yango, basaleli ya mokonzi, bato oyo basalelaka ye, balobaki ete: “Basaleli ye eloko moko te.”+  Na nsima, mokonzi alobaki ete: “Nani azali na kati ya lopango?” Sikoyo Hamane ayaki na lopango ya libándá+ ya ndako ya mokonzi mpo na koloba na mokonzi ete bákakisa Mordekai na nzete+ oyo abongiselaki ye.  Na yango, basaleli ya mokonzi balobaki na ye ete: “Talá Hamane+ atɛlɛmi na lopango.” Bongo mokonzi alobaki ete: “Bótika ye akɔta.”  Ntango Hamane akɔtaki, mokonzi alobaki na ye ete: “Eloko nini basengeli kosalela moto oyo mokonzi asepeli mpenza kopesa ye lokumu?”+ Na yango, Hamane alobaki na motema na ye ete: “Nani oyo mokonzi akosepela kopesa lokumu koleka ngai?”+  Bongo Hamane alobaki na mokonzi ete: “Moto oyo mokonzi ye moko asepeli kopesa ye lokumu,  báya na molato ya bokonzi+ oyo mokonzi ye moko alataka mpe mpunda oyo mokonzi amataka na yango+ mpe oyo na motó na yango batye motole ya bokonzi.  Mpe tiká bápesa molato yango mpe mpunda yango na mabɔkɔ ya moko ya bankumu ya mokonzi oyo bazali bato minene;+ mpe basengeli kolatisa moto oyo mokonzi ye moko asepeli kopesa ye lokumu, mpe basengeli kotambwisa ye na mpunda na esika monene ya bato nyonso+ ya engumba,+ mpe basengeli kobelela liboso na ye ete: ‘Talá ndenge basalelaka moto oyo mokonzi ye moko asepeli kopesa ye lokumu.’”+ 10  Na mbala moko, mokonzi alobaki na Hamane ete: “Salá noki, zwá molato yango mpe mpunda yango, kaka ndenge olobi, mpe salelá Mordekai Moyuda oyo afandi na porte ya mokonzi ndenge wana. Kozangisa likambo ata moko te na nyonso oyo olobi.”+ 11  Mpe Hamane azwaki molato yango+ mpe mpunda yango mpe alatisaki Mordekai+ mpe atambwisaki ye na mpunda na esika monene ya bato nyonso+ ya engumba mpe azalaki kobelela liboso na ye+ ete: “Talá ndenge basalelaka moto oyo mokonzi ye moko asepeli kopesa ye lokumu.”+ 12  Na nsima, Mordekai azongaki na porte ya mokonzi.+ Kasi Hamane akendaki mbangu na ndako na ye, azali kolela mpe azipi motó na ye.+ 13  Mpe Hamane ayebisaki Zereshe+ mwasi na ye mpe baninga na ye nyonso, makambo nyonso oyo ekwelaki ye. Bongo bato na ye ya bwanya+ mpe Zereshe mwasi na ye balobaki na ye ete: “Soki Mordekai, oyo yo obandi kokwea liboso na ye, auti na momboto ya Bayuda, okolonga ye te, kasi okokwea mpenza liboso na ye.”+ 14  Wana bazalaki naino kosolola na ye, basali ya mokonzi bakómaki mpe bakendaki na Hamane mbangumbangu+ na fɛti+ oyo Estere asalaki.

Maloba na nse