Estere 5:1-14

5  Mpe esalemaki boye: na mokolo ya misato,+ Estere alataki bilamba ya bokonzi,+ nsima na yango atɛlɛmaki na lopango ya kati+ ya ndako ya mokonzi oyo etalani na ndako ya mokonzi, wana mokonzi afandi na kiti na ye ya bokonzi na ndako ya bokonzi oyo etalani na monɔkɔ ya ndako.  Mpe esalemaki boye: ntango kaka mokonzi amonaki Estere mwasi ya mokonzi atɛlɛmi na lopango, andimamaki+ na miso na ye, bongo mokonzi asembolelaki Estere lingenda ya bokonzi ya wolo,+ oyo ezalaki na lobɔkɔ na ye. Sikoyo Estere apusanaki pene mpe asimbaki nsɔngɛ ya lingenda yango ya bokonzi.  Bongo mokonzi alobaki na ye ete: “Likambo nini, Ee Estere mwasi ya mokonzi, mpe eloko nini ozali kosɛnga?+ Ata bokonzi kabolá na mibale+—ɛɛ, bápesa yo yango!”  Mpe Estere alobaki ete: “Soki yango emonani malamu na miso ya mokonzi, tiká mokonzi aya lelo ná Hamane+ na fɛti+ oyo nasaleli ye.”  Na yango, mokonzi alobaki ete: “Bóyebisa Hamane asala nokinoki+ ndenge Estere alobi.” Na nsima, mokonzi ná Hamane bayaki na fɛti oyo Estere asalaki.  Na nsima, mokonzi alobaki na Estere, na fɛti ya vinyo, ete: “Lilɔmbɔ na yo ezali nini?+ Ɛɛ, bápesa yo yango! Mpe eloko nini ozali kosɛnga? Ata bokonzi kabolá na mibale—ɛɛ, bakopesa yo yango!”  Na yango, Estere azongisaki maloba ete: “Lilɔmbɔ na ngai mpe eloko oyo nazali kosɛnga yango oyo:  Soki nandimami na miso ya mokonzi+ mpe soki emonani malamu na miso ya mokonzi ete akokisa lilɔmbɔ na ngai mpe apesa eloko oyo ngai nazali kosɛnga, tiká mokonzi ná Hamane báya na fɛti oyo nakosalela bango lobi, mpe lobi nakosala ndenge mokonzi alobi.”+  Bongo na mokolo yango, Hamane abimaki na esengo+ mpe na nsai na motema; kasi ntango kaka Hamane amonaki Mordekai na porte ya mokonzi+ mpe amonaki ete atɛlɛmi te+ mpe alɛngi te liboso na ye,+ na mbala moko Hamane atondaki na nkanda makasi+ mpo na Mordekai. 10  Kasi, Hamane akangaki motema mpe akendaki na ndako na ye. Na nsima, atindaki bábenga baninga na ye ná Zereshe+ mwasi na ye; 11  mpe Hamane abandaki koyebisa bango nkembo ya bomɛngo na ye,+ ebele ya bana na ye,+ eloko nyonso oyo mokonzi akumisaki ye na yango mpe ndenge atombolaki ye likoló ya bankumu mpe ya basaleli ya mokonzi.+ 12  Mpe Hamane alobaki lisusu ete: “Longola oyo wana, na fɛti oyo Estere mwasi ya mokonzi asalaki, abengisaki kaka ngai elongo na mokonzi, moto mosusu te,+ mpe lobi+ lisusu abengisi ngai ná mokonzi epai na ye. 13  Kasi na nyonso wana—eloko moko te ezali kosepelisa ngai, lokola nazali kaka komona Mordekai Moyuda afandi na porte ya mokonzi.” 14  Na yango, Zereshe mwasi na ye ná baninga na ye nyonso balobaki na ye ete: “Básala nzete+ moko na bolai ya mapeko ntuku mitano (50). Na nsima, na ntɔngɔ,+ yebisá mokonzi ete bákakisa Mordekai likoló na yango.+ Na nsima, kende na esengo na fɛti elongo na mokonzi.” Bongo likambo yango emonanaki malamu+ na miso ya Hamane, mpe atindaki básala nzete yango.+

Maloba na nse