Estere 4:1-17

4  Mpe Mordekai+ ayaki koyeba makambo nyonso oyo esalemaki;+ mpe Mordekai apasolaki bilamba na ye mpe alataki ngɔtɔ+ mpe amisopelaki putulu ya mɔtɔ+ mpe akendaki na katikati ya engumba mpe azalaki koganga na mongongo makasi mpe na kolela ya bololo.+  Nsukansuka, akómaki tii na liboso ya porte ya mokonzi,+ mpo moto oyo alati ngɔtɔ asengelaki te kokɔta na porte ya mokonzi.  Mpe na bitúká ndenge na ndenge oyo eyangelami,+ epai nyonso oyo liloba ya mokonzi mpe mobeko na ye ezalaki kokóma, mawa monene+ ezalaki na kati ya Bayuda, kokila bilei,+ kolela ná koganga. Mingi batandaki ngɔtɔ+ ná putulu ya mɔtɔ+ lokola mbeto.  Mpe bilenge basi ya Estere mpe mikube+ na ye bakɔtaki mpe bayebisaki ye. Mpe mwasi ya mokonzi ayokaki mpasi makasi na motema. Bongo atindaki bilamba mpo bálatisa Mordekai mpe bálongola ye ngɔtɔ. Kasi andimaki yango te.+  Mpe Estere abengaki Hatake,+ moko ya mikube ya mokonzi, oyo ye atyaki mpo na kosalelaka Estere, mpe Estere apesaki ye mitindo mpo na Mordekai, mpo na koyeba likambo yango mpe ntina na yango.  Bongo Hatake abimaki akei epai Mordekai azalaki, na esika monene ya bato nyonso ya engumba oyo ezalaki liboso ya porte ya mokonzi.  Bongo Mordekai ayebisaki ye makambo nyonso oyo ekwelaki ye+ mpe oyo Hamane alobaki ete akofuta na esika ya kobomba mosolo ya mokonzi+ mpo na kotɛmɛla Bayuda, mpo na koboma bango.+  Mpe mokanda mosusu+ ya mobeko yango oyo epesamaki na Shushane+ mpo na kosilisa bango nyɛɛ, apesaki ye yango mpo na komonisa Estere, mpo na koyebisa ye mpe kopesa ye mitindo+ ete akɔta epai ya mokonzi mpe abondela ye+ mpe asɛnga ye mbala moko ete amonisela bato na ye boboto.+  Sikoyo Hatake+ akɔtaki mpe ayebisaki Estere maloba ya Mordekai. 10  Bongo Estere alobaki na Hatake mpe apesaki ye mitindo mpo na Mordekai ete:+ 11  “Basaleli nyonso ya mokonzi mpe bato ya bitúká oyo eyangelami ya mokonzi bayebi malamu ete, mobali nyonso to mwasi nyonso oyo akɔti epai ya mokonzi na lopango na ye ya kati+ nzokande abengami te, mobeko na ye moko+ elobi ete moto yango asengeli kobomama; kasi soki mokonzi asemboleli ye lingenda ya bokonzi ya wolo, bongo moto yango akotikala mpenza na bomoi.+ Nzokande ngai nabengisamaki te mpo na kokɔta epai ya mokonzi, esili koleka sikoyo mikolo ntuku misato (30).” 12  Mpe bayebisaki Mordekai maloba ya Estere. 13  Bongo Mordekai alobaki bázongisela Estere maloba ete: “Kokanisa te na motema na yo ete bato ya ndako ya mokonzi bakokima likama koleka Bayuda mosusu nyonso.+ 14  Mpo soki ofandi nyɛɛ mpenza na ntango oyo, kobɔndisama mpe kobikisama ya Bayuda ekouta epai mosusu;+ kasi yo ná ndako ya tata na yo, bokokufa. Mpe nani ayebi soki ezali te mpo na ntango lokola oyo nde okómi na lokumu ya bokonzi?”+ 15  Na yango, Estere alobaki bázongisela Mordekai maloba ete: 16  “Kende, yanganisá Bayuda nyonso oyo bazali na Shushane+ mpe bókila bilei+ mpo na ngai mpe bólya te mpe bómɛla te mikolo misato,+ butu moi. Ngai mpe, ná bilenge basi na ngai,+ nakokila bilei, mpe na nsima nakokɔta epai ya mokonzi, atako yango eyokani te na mobeko; mpe soki esengeli nakufa,+ nakufa.” 17  Na yango, Mordekai akendaki mpe asalaki na kolanda mitindo nyonso oyo Estere apesaki ye.

Maloba na nse