Estere 3:1-15

3  Nsima ya makambo wana, Mokonzi Ahasueruse akumisaki Hamane+ mwana ya Hamedata Moagage+ mpe atombolaki ye+ mpe atyaki kiti na ye ya bokonzi likoló ya bankumu mosusu nyonso oyo bazalaki elongo na ye.+  Mpe basaleli nyonso ya mokonzi oyo bazalaki na porte ya mokonzi+ bazalaki kogumbamela mpe kofukamela Hamane elongi na nse, mpo ndenge wana nde mokonzi apesaki mitindo na ntina na ye. Kasi Mordekai azalaki kogumbama te mpe kofukama elongi na nse te.+  Mpe basaleli ya mokonzi oyo bazalaki na porte ya mokonzi babandaki koloba na Mordekai ete: “Mpo na nini ozali kobuka mobeko ya mokonzi?”+  Mpe esalemaki boye: lokola bazalaki koloba na ye mokolo na mokolo, mpe lokola azalaki koyoka bango te, bayebisaki Hamane mpo na komona soki makambo ya Mordekai ekoumela;+ mpo ayebisaki bango ete ye azali Moyuda.+  Sikoyo Hamane azalaki komona ete Mordekai azali kogumbamela ye te mpe kofukamela ye elongi na nse te,+ bongo Hamane atondaki na nkanda makasi.+  Kasi ezalaki likambo ya nsɔni na miso na ye kokanga Mordekai ye moko, mpo bayebisaki ye makambo etali bato ya Mordekai; mpe Hamane alukaki kosilisa Bayuda nyonso nyɛɛ,+ bato ya ekólo ya Mordekai,+ oyo bazalaki na teritware mobimba ya Ahasueruse.  Na sanza ya liboso,+ elingi koloba, sanza ya Nisana, na mbula ya zomi na mibale+ ya Mokonzi Ahasueruse, moto moko azalaki kobwaka Pure,+ elingi koloba, Mbɛsɛ,+ liboso ya Hamane mokolo na mokolo mpe sanza na sanza, tii na sanza ya zomi na mibale, elingi koloba, sanza ya Adare.+  Mpe Hamane alobaki na Mokonzi Ahasueruse ete: “Ezali na bato moko boye oyo bapalangani+ mpe bakabwani na bato ya bikólo na bitúká nyonso oyo eyangelami ya teritware na yo;+ mpe mibeko na bango ekeseni na oyo ya bato mosusu nyonso, mpe bazali kokokisa mibeko ya mokonzi te,+ mpe ebongi te ete mokonzi atika bango kaka boye.  Soki emonani malamu na miso ya mokonzi, ekomama ete bábomama; mpe nakotya na mabɔkɔ ya baoyo bakosala mosala+ yango talanta nkóto zomi (10 000)+ ya palata, mpo báya na yango na esika ya kobomba mosolo ya mokonzi.” 10  Na yango, mokonzi alongolaki na lobɔkɔ na ye lopɛtɛ na ye ya kotya bilembo+ mpe apesaki yango Hamane+ mwana ya Hamedata Moagage,+ moto oyo azalaki monguna ya Bayuda.+ 11  Mpe mokonzi alobaki lisusu na Hamane ete: “Bapesi yo palata,+ ná bato yango, mpo osala bango ndenge omoni malamu na miso na yo.”+ 12  Bongo babengisaki basɛkrɛtɛrɛ ya mokonzi+ na sanza ya liboso, na mokolo ya zomi na misato ya sanza yango, mpe na kolanda mitindo nyonso oyo Hamane apesaki, bakomelaki+ basatrape ya mokonzi ná baguvɛrnɛrɛ oyo bazalaki kokamba bitúká ndenge na ndenge oyo eyangelami,+ mpe bankumu ya bato ya bikólo ndenge na ndenge, na etúká mokomoko oyo eyangelami na kolanda ekomeli na yango+ mpe ekólo mokomoko na kolanda monɔkɔ na yango; yango ekomamaki na nkombo+ ya Mokonzi Ahasueruse mpe etyamaki kashɛ na lopɛtɛ ya kotya bilembo ya mokonzi.+ 13  Mpe mikanda etindamaki na nzela ya bamemi-mikanda+ na bitúká nyonso oyo eyangelami ya mokonzi, mpo na kosilisa nyɛɛ, koboma mpe kobebisa Bayuda nyonso, elenge mobali ná mobange, bana mike ná basi, na mokolo moko kaka,+ na mokolo ya zomi na misato ya sanza ya zomi na mibale, elingi koloba, sanza ya Adare,+ mpe kopunza biloko na bango oyo babɔtɔlaki.+ 14  Mokanda mosusu ya makambo yango oyo ekomamaki, oyo esengelaki kopesama lokola mobeko+ na bitúká nyonso oyo eyangelami,+ esakolamaki epai ya bato ya bikólo nyonso, mpo bámilɛngɛla mpo na mokolo yango. 15  Bamemi-mikanda babimaki, bakendaki mbangu+ mpo na liloba ya mokonzi, mpe mobeko yango epesamaki na Shushane+ ndako monene. Mokonzi ná Hamane bafandaki mpo na komɛla;+ kasi engumba ya Shushane+ ekɔtaki mobulu.+

Maloba na nse