Estere 2:1-23

2  Nsima ya makambo yango, ntango nkanda ya Mokonzi Ahasueruse+ ekitaki, akanisaki Vasheti+ mpe likambo oyo ye asalaki+ mpe ekateli oyo ezwamaki mpo na ye.+  Bongo basaleli ya mokonzi, bato oyo bazalaki kosalela ye,+ balobaki ete: “Bálukela+ mokonzi bilenge basi, bangɔndɔ,+ oyo bazali kitoko mingi,  mpe mokonzi atya bakambi na bitúká nyonso oyo eyangelami+ ya teritware na ye, mpe bango báyanganisa bilenge basi nyonso, bangɔndɔ, oyo bazali kitoko mingi, na Shushane ndako monene,+ na ndako ya basi, na mabɔkɔ ya Hegai,+ mokube ya mokonzi,+ mokɛngɛli ya basi; mpe básalisa bango na bankisi ya konyɔlisa nzoto.  Mpe elenge mwasi oyo miso ya mokonzi ekosepela na ye, akozala mwasi ya mokonzi na esika ya Vasheti.”+ Mpe likambo yango emonanaki malamu na miso ya mokonzi, mpe asalaki ndenge wana.  Mobali moko boye, Moyuda, azalaki na Shushane+ ndako monene, mpe nkombo na ye Mordekai+ mwana ya Yaire mwana ya Shimei mwana ya Kishe Mobenyamina,+  oyo bazwaki na Yerusaleme mpe bamemaki ye na mboka mopaya+ elongo na bato oyo bamemamaki, oyo bamemamaki na mboka mopaya, elongo na Yekonia+ mokonzi ya Yuda oyo Nebukadenezare+ mokonzi ya Babilone amemaki na mboka mopaya.  Mpe akómaki mobɔkɔli+ ya Hadasa, elingi koloba, Estere, mwana mwasi ya ndeko mobali ya tata na ye,+ mpo azalaki na tata te mpe na mama te; mpe elenge mwasi yango azalaki kitoko mingi na nzoto mpe elongi,+ mpe na liwa ya tata na ye mpe ya mama na ye, Mordekai azwaki ye lokola mwana na ye.  Mpe esalemaki boye: ntango liloba ya mokonzi mpe mobeko na ye eyokanaki, mpe ntango bilenge basi mingi bayanganisamaki na Shushane+ ndako monene, na mabɔkɔ ya Hegai,+ bayaki mpe na Estere na ndako ya mokonzi, batikaki ye na mabɔkɔ ya Hegai, mokɛngɛli ya basi.  Sikoyo miso na ye esepelaki na elenge mwasi yango, bongo amoniselaki ye motema boboto+ mpe atindaki nokinoki bápesa ye bankisi na ye ya konyɔlisa nzoto+ ná bilei na ye oyo ebongi, mpe bápesa ye bilenge basi nsambo oyo baponamaki na ndako ya mokonzi, mpe atindaki ye ná bilenge basi na ye na esika oyo eleki kitoko na ndako ya basi. 10  Estere alobelaki eloko moko te oyo etali bato na ye+ to oyo etali bandeko na ye, mpo Mordekai apesaki ye mitindo ete ayebisa eloko te.+ 11  Mpe mokolo na mokolo Mordekai azalaki kotambola liboso ya lopango ya ndako ya basi mpo na koyeba ndenge Estere azali mpe oyo bazali kosalela ye. 12  Mpe ntango ngala ya elenge mwasi mokomoko ekómaki, wana basilisi kosalela ye makambo oyo basengelaki kosalela basi na boumeli ya sanza zomi na mibale, mpo na kokɔta epai ya Mokonzi Ahasueruse, mpo ndenge wana nde mikolo ya konyɔlisa bango nzoto na bankisi ezalaki kosalema: sanza motoba na mafuta ya mire+ mpe sanza motoba na mafuta ya balsame+ mpe na bankisi ya konyɔlisa basi nzoto; 13  bongo nsima ya kokokisa makambo oyo nde elenge mwasi azalaki kokɔta epai ya mokonzi. Eloko nyonso oyo atángaki, bapesaki ye yango, mpo na kobima na yango na ndako ya basi mpo na kokende na ndako ya mokonzi.+ 14  Na mpokwa, azalaki kokɔta, mpe na ntɔngɔ azalaki kozonga na ndako ya mibale ya basi, na mabɔkɔ ya Shaashigaze mokube ya mokonzi,+ mokɛngɛli ya bamakango. Azalaki lisusu kokɔta te epai ya mokonzi longola kaka soki mokonzi asepelaki na ye mpe abengaki ye na nkombo na ye.+ 15  Mpe ntango ngala ya Estere mwana ya Abihaile ndeko mobali ya tata ya Mordekai, oyo ye azwaki lokola mwana na ye,+ ekómaki mpo na kokɔta epai ya mokonzi, asɛngaki eloko te,+ longola kaka oyo Hegai,+ mokube ya mokonzi, mokɛngɛli ya basi, atángaki (na ntango nyonso wana Estere azalaki kaka kondimama na miso ya moto nyonso oyo azalaki komona ye).+ 16  Na nsima, bamemaki Estere epai ya Mokonzi Ahasueruse na ndako na ye ya bokonzi, na sanza ya zomi, elingi koloba, sanza ya Tebete, na mbula ya nsambo+ ya boyangeli na ye. 17  Mpe mokonzi alingaki Estere mingi koleka basi mosusu nyonso, bongo andimaki ye mpenza mpe amoniselaki ye motema boboto mingi koleka bangɔndɔ mosusu nyonso.+ Mpe atyaki motole ya bokonzi na motó na ye mpe akómisaki ye mwasi ya mokonzi+ na esika ya Vasheti. 18  Mpe mokonzi asalaki fɛti moko monene mpo na bankumu na ye nyonso mpe basaleli na ye, fɛti ya Estere; mpe alimbisaki bakangami+ na bitúká oyo eyangelami, mpe azalaki kopesa makabo na ndenge ekoki na mokonzi. 19  Sikoyo ntango bangɔndɔ+ bayanganisamaki mbala ya mibale, Mordekai afandaki na porte ya mokonzi.+ 20  Estere azalaki kolobela eloko moko te oyo etali bandeko na ye mpe bato na ye,+ kaka ndenge Mordekai+ apesaki ye mitindo;+ mpe Estere azalaki kokokisa liloba ya Mordekai, kaka ndenge azalaki kokokisa yango na ntango oyo azalaki kobɔkɔla ye.+ 21  Na mikolo yango, ntango Mordekai azalaki kofanda na porte ya mokonzi, Bigitane ná Tereshe, basali mibale ya mokonzi, bakɛngɛli ya baporte, basilikaki mpe bazalaki koluka kosala Mokonzi Ahasueruse mabe.+ 22  Mpe Mordekai ayebaki likambo yango, mpe na mbala moko ayebisaki+ yango Estere mwasi ya mokonzi. Mpe Estere ayebisaki yango mokonzi na nkombo ya Mordekai.+ 23  Bongo balukaki koyeba likambo yango mpe nsukansuka emonanaki ete ezalaki bongo, mpe bango mibale bakakisamaki+ na nzete;+ na nsima, yango ekomamaki na buku ya makambo+ ya mikolo liboso ya mokonzi.

Maloba na nse