Estere 1:1-22

1  Sikoyo esalemaki boye: na mikolo ya Ahasueruse,+ elingi koloba, Ahasueruse mokonzi oyo azalaki koyangela banda na India tii na Etiopi: bitúká oyo eyangelami nkama moko na ntuku mibale na nsambo (127),+  na mikolo yango, Mokonzi Ahasueruse azalaki na kiti na ye ya bokonzi+ na Shushane+ ndako monene,+  na mbula ya misato ya boyangeli na ye, asalaki fɛti+ moko mpo na bankumu na ye nyonso ná basaleli na ye, limpinga ya basoda ya Perse+ mpe ya Media,+ bato ya lokumu+ ná bankumu ya bitúká oyo eyangelami; bazalaki liboso na ye,+  ntango alakisaki bomɛngo+ ya bokonzi na ye ya nkembo ná lokumu+ mpe kitoko ya bonene na ye mikolo mingi: mikolo nkama moko na ntuku mwambe (180).  Mpe ntango mikolo yango ekokaki, mokonzi asalaki fɛti moko mikolo nsambo mpo na bato nyonso oyo bazalaki na Shushane ndako monene, mpo na bato minene mpe mpo na bato mike, na lopango ya elanga ya ndako monene ya mokonzi.  Lini, bilamba ya ntokia ya kitoko ná bilamba ya bulé+ ezalaki, nyonso esimbamaki makasi na bansinga ya elamba ya kitoko, mpe na lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé+ oyo bakangisaki na mpɛtɛ ya palata mpe na makonzí ya marbrɛ, bambeto+ ya wolo mpe ya palata na pavema ya mabanga ya porifire mpe ya marbrɛ mpe ya mabanga lokola mayaka mpe ya marbrɛ ya moindo.  Mpe bazalaki kopesa vinyo ya komɛla na bisaleli ya wolo;+ bisaleli yango ezalaki ndenge moko te, mpe vinyo ya bokonzi+ ezalaki mingi mpenza, na ndenge oyo ekoki na mokonzi.  Na kolanda mobeko, na ntango ya komɛla, moto moko te atindamaki na makasi, mpo ndenge wana nde mokonzi abongiselaki bato minene nyonso ya ndako na ye, ete moto na moto asala ndenge alingi.  Mpe Vasheti+ mwasi ya mokonzi asalelaki basi fɛti na ndako ya bokonzi ya Mokonzi Ahasueruse. 10  Na mokolo ya nsambo, ntango motema ya mokonzi ekómaki esengoesengo mpo na vinyo,+ alobaki na Mehumane, Bizita, Harabona,+ Bigita, Abagata, Zetare ná Karakase, basali nsambo ya mokonzi oyo bazalaki kosalela+ Mokonzi Ahasueruse, 11  ete báya na Vasheti mwasi ya mokonzi liboso ya mokonzi, alati motole ya bokonzi, mpo na kolakisa bato ya bikólo mpe bankumu kitoko na ye; mpo azalaki kitoko mingi.+ 12  Kasi Vasheti Mwasi ya mokonzi azalaki koboya+ koya, alandaki te liloba ya mokonzi oyo basali ya mokonzi bayelaki ye. Na yango, mokonzi ayokaki mabe mingi mpe nkanda na ye epelaki makasi.+ 13  Mpe mokonzi alobaki na mibali ya bwanya+ oyo bayebaki bantango+ (mpo ndenge wana nde makambo ya mokonzi ezalaki kokómela baoyo nyonso bayebaki malamumalamu mobeko mpe makambo ya kosambisa, 14  mpe baoyo bazalaki mpenza pene na ye bango oyo: Kareshena, Shetare, Ademata, Tarasisi, Merese, Maresena ná Memukane, bankumu nsambo+ ya Perse mpe ya Media, oyo bazalaki kokɔta epai ya mokonzi,+ mpe oyo bazalaki kofanda na esika ya liboso na bokonzi): 15  “Na kotalela mobeko, nini basengeli kosala Vasheti Mwasi ya mokonzi lokola akokisi te liloba ya Mokonzi Ahasueruse oyo basali ya mokonzi bayelaki ye?” 16  Bongo Memukane+ alobaki liboso ya mokonzi mpe ya bankumu ete: “Vasheti Mwasi ya mokonzi asali mabe kaka na mokonzi te,+ kasi mpe na bankumu nyonso mpe na bato nyonso oyo bazali na bitúká nyonso oyo eyangelami ya Mokonzi Ahasueruse. 17  Mpo likambo oyo ya mwasi ya mokonzi ekobima mpe ekokóma epai ya basi nyonso, bongo bakotyola+ bankolo na bango,+ ntango bakoloba ete: ‘Mokonzi Ahasueruse alobaki báya na Vasheti mwasi ya mokonzi liboso na ye, mpe ye ayaki te.’ 18  Mpe na mokolo oyo, basi ya bankumu ya Perse mpe ya Media, oyo bayoki likambo ya mwasi ya mokonzi, bakoloba ndenge wana na bankumu nyonso ya mokonzi, mpe kotyola ná nkanda ekozala mingi.+ 19  Soki emonani malamu na miso ya mokonzi,+ tiká mokonzi abimisa liloba, mpe ekomama na mibeko+ ya Perse mpe ya Media, mpo eleka te,+ ete Vasheti akoki lisusu koya liboso ya Mokonzi Ahasueruse te; mpe lokumu na ye ya bokonzi, mokonzi apesa yango na moko kati na baninga na ye, mwasi moko ya malamu koleka ye. 20  Mpe mobeko oyo mokonzi akosala, eyebisama na bokonzi na ye mobimba (mpo yango ezali monene), mpe basi nyonso bakopesa lokumu+ na bankolo na bango,+ bato minene mpe bato mike.” 21  Mpe likambo yango emonanaki malamu na miso ya mokonzi+ mpe ya bankumu, mpe mokonzi asalaki ndenge Memukane alobaki. 22  Bongo atindaki mikanda+ na bitúká nyonso oyo eyangelami ya mokonzi, etúká mokomoko eyangelami+ na kolanda ekomeli na yango mpe ekólo mokomoko na kolanda monɔkɔ na yango, mpo mobali nyonso akoba kozala nkumu na ndako na ye+ moko mpe koloba monɔkɔ ya bato ya ekólo na ye moko.

Maloba na nse