Ebandeli 46:1-34

46  Na yango, Yisraele ná nyonso oyo azalaki na yango basimbaki nzela bakei mpe bakómaki na Beere-sheba,+ mpe apesaki bambeka na Nzambe ya tata na ye Yisaka.+  Bongo Nzambe asololaki na Yisraele na bimonaneli ya butu mpe alobaki ete:+ “Yakobo, Yakobo!” bongo alobaki ete: “Ngai oyo!”+  Mpe alobaki lisusu ete: “Ngai nazali Nzambe ya solo,+ Nzambe ya tata na yo.+ Kobanga te kokita na Ezipito, mpo kuna nakokómisa yo ekólo moko monene.+  Ngai moko nakokita elongo na yo na Ezipito mpe ngai moko nakomatisa mpenza yo lisusu;+ mpe Yozefe akotya lobɔkɔ na ye na miso na yo.”+  Nsima na yango, Yakobo alongwaki na Beere-sheba amati, mpe bana ya Yisraele bazalaki komema Yakobo tata na bango mpe bana na bango ya mike mpe basi na bango na bapusu oyo Farao atindaki mpo na komema ye.+  Lisusu, bamemaki bitonga na bango mpe ebele ya biloko na bango, oyo bazwaki na mokili ya Kanana.+ Nsukansuka bakɔtaki na Ezipito, Yakobo ná bana na ye nyonso elongo na ye.  Amemaki bana na ye ya mibali ná bana mibali ya bana na ye ya mibali elongo na ye, bana na ye ya basi mpe bana basi ya bana na ye ya mibali, ɛɛ bana na ye nyonso, elongo na ye na Ezipito.+  Talá nkombo ya bana mibali ya Yisraele oyo bakɔtaki na Ezipito:+ Yakobo ná bana na ye ya mibali: Mwana ya liboso ya Yakobo ezalaki Rubene.+  Mpe bana mibali ya Rubene bango oyo: Hanoke ná Palu ná Hezerone mpe Karami.+ 10  Mpe bana mibali ya Simeone+ bango oyo: Yemuele ná Yamine ná Ohade ná Yakine+ ná Zohare mpe Shaule+ mwana mobali ya mwasi Mokanana. 11  Mpe bana mibali ya Levi+ bango oyo: Gereshone,+ Kohate+ mpe Merari.+ 12  Mpe bana mibali ya Yuda+ bango oyo: Ere+ ná Onane+ ná Shela+ ná Pereze+ mpe Zera.+ Kasi, Ere ná Onane bakufaki na mokili ya Kanana.+ Mpe bana mibali ya Pereze bango oyo: Hezerone+ mpe Hamule.+ 13  Mpe bana mibali ya Isakare+ bango oyo: Tola+ ná Puva+ ná Yobe mpe Shimirone.+ 14  Mpe bana mibali ya Zebulone+ bango oyo: Serede ná Elone mpe Yahaleele.+ 15  Bango bazali bana mibali ya Lea,+ oyo abotelaki Yakobo na Padane-arame, mpe mwana na ye ya mwasi Dina.+ Bana na ye ya mibali mpe bana na ye ya basi bazalaki bango nyonso milimo ntuku misato na misato (33). 16  Mpe bana mibali ya Gade+ bango oyo: Zifione ná Hagi, Shuni ná Ezebone, Eri ná Arodi mpe Areli.+ 17  Mpe bana mibali ya Ashere+ bango oyo: Yimena ná Yishiva ná Yishivi mpe Beria,+ ná Sera ndeko na bango ya mwasi. Mpe bana mibali ya Beria bango oyo: Hebere mpe Malikiele.+ 18  Bango bazali bana mibali ya Zilipa,+ oyo Labana apesaki mwana na ye ya mwasi Lea. Na nsima, ye abotelaki Yakobo bango: milimo zomi na motoba. 19  Bana mibali ya Rashele,+ mwasi ya Yakobo, bango oyo: Yozefe+ ná Benyamina.+ 20  Mpe Yozefe abotaki Manase+ ná Efraime+ na mokili ya Ezipito, bana oyo Asenate,+ mwana mwasi ya Potifera, nganga-nzambe ya One, abotelaki ye. 21  Mpe bana mibali ya Benyamina bango oyo: Bela+ ná Bekere+ mpe Ashebele, Gera+ ná Naamane,+ Ehi ná Roshe, Mupime+ ná Hupime+ mpe Arde. 22  Bango bazali bana mibali ya Rashele oyo Yakobo abotaki. Milimo nyonso ezalaki zomi na minei. 23  Mpe bana mibali ya Dani+ ezalaki Hushime.+ 24  Mpe bana mibali ya Nafatali+ bango oyo: Yahazeele ná Guni+ ná Yezere mpe Shileme.+ 25  Bango bazali bana mibali ya Bila,+ oyo Labana apesaki mwana na ye ya mwasi Rashele. Na nsima, ye abotelaki Yakobo bango; milimo nyonso ezalaki nsambo. 26  Milimo nyonso ya Yakobo oyo ekɔtaki na Ezipito ezalaki baoyo babimaki na mokɔngɔ* na ye,+ longola basi ya bana ya Yakobo. Milimo nyonso ezalaki ntuku motoba na motoba (66). 27  Mpe bana mibali ya Yozefe oyo abotaki na Ezipito ezalaki milimo mibale. Milimo nyonso ya ndako ya Yakobo oyo ekɔtaki na Ezipito ezalaki ntuku nsambo (70).+ 28  Mpe atindaki Yuda+ liboso na ye epai ya Yozefe mpo ayebisa nsango liboso na ye na Goshene. Nsima na yango, bakɔtaki na mokili ya Goshene.+ 29  Bongo Yozefe asɛngaki ete bálɛngɛla likalo na ye mpe amataki kokutana na Yisraele tata na ye na Goshene.+ Ntango amonaki ye na mbala moko akweaki na nkingo na ye mpe abandaki kolela mpe kobimisa mpisoli na nkingo na ye mbala na mbala.+ 30  Nsukansuka Yisraele alobaki na Yozefe ete: “Mbala oyo nandimi kokufa,+ sikoyo lokola namoni elongi na yo, mpo ozali naino na bomoi.” 31  Bongo Yozefe alobaki na bandeko na ye mpe na bato ya ndako ya tata na ye ete: “Tiká namata kopesa nsango epai ya Farao mpe koloba na ye ete:+ ‘Bandeko na ngai mpe bato ya ndako ya tata na ngai oyo bazalaki na mokili ya Kanana, bayei awa epai na ngai.+ 32  Mpe bato yango bazali babateli ya mpate,+ mpamba te bakómá babɔkɔli ya bibwɛlɛ;+ mpe bitonga na bango ya bampate mpe bitonga na bango ya bangɔmbɛ mpe nyonso oyo bazali na yango, bayei na yango awa.’+ 33  Mpe ekosalema boye: ntango Farao akobenga bino mpe akoloba na bino ete: ‘Mosala nini bosalaka?’ 34  Bosengeli koloba ete: ‘Basaleli na yo bazali babɔkɔli ya bibwɛlɛ banda bomwana tii sikoyo, biso ná bankɔkɔ na biso,’+ mpo ete bókoka kofanda na mokili ya Goshene,+ mpamba te mobateli nyonso ya mpate azali eloko oyo eyinami na Ezipito.”+

Maloba na nse

Na Ebre, “ebandeli ya ebɛlo.”