Ebandeli 40:1-23

40  Nzokande, nsima ya makambo wana, esalemaki boye: mopesi-masanga+ ya mokonzi ya Ezipito mpe mosali-mampa basalelaki nkolo na bango mokonzi ya Ezipito lisumu.+  Bongo Farao ayokelaki basaleli na ye mibale nkanda,+ kapita ya bapesi-masanga mpe kapita ya basali-mampa.+  Na bongo, atyaki bango na bolɔkɔ ya ndako ya kapita ya basoda oyo bakɛngɛlaka mokonzi,+ na ndako ya bolɔkɔ,+ esika oyo Yozefe azalaki moto ya bolɔkɔ.  Bongo kapita ya basoda oyo bakɛngɛlaka mokonzi apesaki Yozefe mokumba ya kozala elongo na bango mpo asalelaka bango;+ mpe batikalaki na bolɔkɔ mpo na mwa mikolo.  Mpe bango mibale balɔtaki ndɔtɔ,+ moto na moto ndɔtɔ na ye na butu kaka moko,+ moto na moto ndɔtɔ na ye na ndimbola na yango,+ mopesi-masanga ná mosali-mampa oyo bazalaki bato ya mokonzi ya Ezipito, oyo bazalaki bato ya bolɔkɔ na ndako ya bolɔkɔ.+  Ntango Yozefe akɔtaki na ntɔngɔ epai na bango mpe amonaki bango, ɛɛ, talá emonanaki ete balɛmbi nzoto.+  Mpe abandaki kotuna basali ya Farao oyo bazalaki elongo na ye na bolɔkɔ ya ndako ya nkolo na ye ete: “Mpo na nini bilongi na bino ezali mawamawa lelo?”+  Na yango, balobaki na ye ete: “Tolɔti ndɔtɔ, mpe moto ya kolimbolela biso yango azali te.” Bongo Yozefe alobaki na bango ete: “Nzambe nde alimbolaka makambo,+ boye te? Nabondeli bino, bóyebisa ngai yango.”  Bongo kapita ya bapesi-masanga abandaki koyebisa Yozefe ndɔtɔ na ye mpe koloba na ye ete: “Na ndɔtɔ na ngai, ɛɛ, talá nzete ya vinyo ezalaki liboso na ngai. 10  Mpe nzete yango ya vinyo ezalaki na bitape misato ya mikemike, mpe emonanaki ete ezali kobimisa nkasa.+ Fololo na yango ebimaki. Bituka na yango etelisaki mbuma na yango. 11  Mpe kɔpɔ ya Farao ezalaki na lobɔkɔ na ngai, mpe nazwaki mbuma ya vinyo mpe nakamolaki yango na kɔpɔ ya Farao.+ Nsima na yango, napesaki kɔpɔ yango na lobɔkɔ ya Farao.”+ 12  Bongo Yozefe alobaki na ye ete: “Talá ndimbola na yango:+ Bitape misato ya mikemike ezali mikolo misato. 13  Nsima ya mikolo misato banda lelo, Farao akotombola motó na yo mpe akozongisa yo na mosala na yo;+ mpe okopesa kɔpɔ ya Farao na lobɔkɔ na ye, ndenge ozalaki kosala liboso, ntango ozalaki mopesi na ye ya masanga.+ 14  Kasi, osengeli kokanisa ngai ntango makambo na yo ekobonga,+ mpe nabondeli yo, osengeli komonisela ngai motema boboto mpe kotánga ngai epai ya Farao,+ mpe osengeli kobimisa ngai na ndako oyo. 15  Mpo bayibaki ngai koyiba na mokili ya Baebre;+ mpe awa lisusu, nasali ata likambo moko te oyo basengelaki kotya ngai na libulu ya bolɔkɔ.”+ 16  Ntango kapita ya basali-mampa amonaki ete apesi ndimbola moko ya malamu, ye mpe alobaki na Yozefe ete: “Ngai mpe nalɔtaki ndɔtɔ na ngai, mpe talá kitunga misato ya mampa ya mpɛmbɛ ezalaki na motó na ngai, 17  mpe na kitunga ya likoló ezalaki na biloko ya kolya ya ndenge na ndenge mpo na Farao,+ mosala ya mosali-mampa, mpe bandɛkɛ+ ezalaki kolya yango na kitunga oyo ezalaki na motó na ngai.” 18  Bongo Yozefe azongisaki maloba ete: “Talá ndimbola na yango:+ Kitunga misato ezali mikolo misato. 19  Nsima ya mikolo misato banda lelo, Farao akotombola motó na yo, akolongola yango mpe akokakisa yo na nzete;+ mpe bandɛkɛ ekolya mosuni na yo.”+ 20  Nzokande, mokolo ya misato ezalaki mokolo ya mbotama ya Farao,+ mpe asalaki fɛti mpo na basaleli na ye nyonso mpe atombolaki motó ya kapita ya bapesi-masanga mpe kapita ya basali-mampa kati na basaleli na ye.+ 21  Na yango, azongisaki kapita ya bapesi-masanga na mosala na ye ya mopesi-masanga,+ mpe akobaki kopesa kɔpɔ na lobɔkɔ ya Farao. 22  Kasi akakisaki kapita ya basali-mampa,+ se ndenge Yozefe alimbolelaki bango.+ 23  Nzokande, kapita ya bapesi-masanga akanisaki Yozefe te mpe abosanaki ye.+

Maloba na nse