Ebandeli 1:1-31

1  Na ebandeli+ Nzambe+ azalisaki+ likoló mpe mabele.+  Nzokande mabele ezalaki na lolenge ata moko te mpe ezalaki mpamba mpe molili ezalaki likoló ya mai mozindo;+ mpe nguya* ya Nzambe ezalaki kokende epai na epai+ likoló ya mai.+  Mpe Nzambe alobaki ete:+ “Pole ezala.” Bongo pole ezalaki.+  Nsima na yango Nzambe amonaki ete pole ezali malamu, mpe Nzambe asalaki ete pole ekabwana na molili.+  Mpe Nzambe abandaki kobenga pole Moi,+ kasi molili abengaki yango Butu.+ Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ ekómaki, wana mokolo ya liboso.  Mpe Nzambe alobaki lisusu ete: “Etando+ ezala kati na mai mpe mai ekabwana na mai.”+  Bongo Nzambe abandaki kosala etando mpe asalaki ete mai oyo esengeli kozala na nse ya etando ekabwana na mai oyo esengeli kozala na likoló ya etando.+ Mpe esalemaki bongo.  Mpe Nzambe abandaki kobenga etando Likoló.+ Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ ekómaki, wana mokolo ya mibale.  Mpe Nzambe alobaki lisusu ete: “Mai oyo ezali na nse ya lola esangana na esika moko mpe mabele oyo ekauki emonana.”+ Mpe esalemaki bongo. 10  Mpe Nzambe abandaki kobenga mabele oyo ekauki Mokili,+ kasi mai oyo esanganaki abengaki yango Mbu.+ Lisusu, Nzambe amonaki ete ezali malamu.+ 11  Mpe Nzambe alobaki lisusu ete: “Mabele ebimisa matiti, milona oyo ebimisaka mboto,+ banzete ya mbuma oyo ebotaka mbuma na mitindo na yango,+ mboto ya mbuma yango ezali kati na yango,+ na mabele.” Mpe esalemaki bongo. 12  Mpe mabele ebandaki kobimisa matiti, milona oyo ebimisaka mboto na motindo na yango+ mpe banzete oyo ebotaka mbuma, oyo mboto na yango ezali kati na yango na motindo na yango.+ Bongo Nzambe amonaki ete ezali malamu. 13  Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ ekómaki, wana mokolo ya misato. 14  Mpe Nzambe alobaki lisusu ete: “Bingɛngiseli ezala na etando ya likoló mpo na kosala ete moi ekabwana na butu;+ mpe esengeli kozala bilembo mpo na bileko, mpo na mikolo mpe mpo na bambula.+ 15  Mpe yango esengeli kozala bingɛngiseli kati na etando ya likoló mpo na kongɛngisa mabele.”+ Mpe esalemaki bongo. 16  Mpe Nzambe abandaki kosala bingɛngiseli mibale ya minene, engɛngiseli oyo eleki monene mpo eyangela na moi mpe engɛngiseli oyo eleki moke mpo eyangela na butu; asalaki mpe minzoto.+ 17  Na bongo Nzambe atyaki yango kati na etando ya likoló mpo na kongɛngisa mabele,+ 18  mpe mpo eyangela na moi mpe na butu mpe mpo na kosala ete pole ekabwana na molili.+ Bongo Nzambe amonaki ete ezali malamu.+ 19  Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ ekómaki, wana mokolo ya minei. 20  Mpe Nzambe alobaki lisusu ete: “Mai etondana mpenza kotondana na milimo ya bomoi+ mpe bikelamu oyo epumbwaka epumbwa likoló ya mabele na etando ya likoló.”+ 21  Mpe Nzambe abandaki kozalisa banyama ya nsɔmɔ ya mineneminene ya mbu+ mpe molimo nyonso ya bomoi oyo etambolaka,+ oyo mai etondanaki na yango na mitindo na yango,+ mpe ekelamu nyonso oyo epumbwaka oyo ezali na mapapu na motindo na yango. Mpe Nzambe amonaki ete ezali malamu. 22  Bongo Nzambe apambolaki yango ete: “Bóbota mpe bókóma mingi mpe bótondisa mai ya bitima ya mbu,+ mpe tiká bikelamu oyo epumbwaka ekóma mingi na mabele.” 23  Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ ekómaki, wana mokolo ya mitano. 24  Mpe Nzambe alobaki lisusu ete: “Mabele+ ebimisa milimo ya bomoi na mitindo na yango, nyama ya mboka+ mpe nyama mikemike+ mpe nyama ya zamba+ oyo ezali na mabele na motindo na yango.” Mpe esalemaki bongo. 25  Mpe Nzambe abandaki kosala nyama ya zamba oyo ezali na mabele na motindo na yango mpe nyama ya mboka na motindo na yango mpe nyama mikemike nyonso ya nse na motindo na yango.+ Mpe Nzambe amonaki ete ezali malamu. 26  Mpe Nzambe alobaki lisusu ete: “Tósala+ moto na elilingi na biso,+ azala lokola biso,+ mpe bango bázala na bokonzi likoló ya mbisi ya mbu mpe likoló ya bikelamu oyo epumbwaka na likoló mpe likoló ya banyama ya mboka mpe likoló ya mabele mobimba mpe likoló ya nyama mosusu nyonso oyo etambolaka na mabele.”+ 27  Mpe Nzambe abandaki kozalisa moto na elilingi na ye, na elilingi ya Nzambe azalisaki ye;+ azalisaki bango mobali ná mwasi.+ 28  Lisusu, Nzambe apambolaki+ bango mpe Nzambe alobaki na bango ete: “Bóbota+ mpe bókóma mingi mpe bótondisa mabele mpe bótya yango na nse na bino,+ mpe bózala na bokonzi+ likoló ya mbisi ya mbu mpe likoló ya bikelamu oyo epumbwaka na likoló mpe likoló ya ekelamu nyonso oyo ezali na bomoi, oyo ezali kolanda na mabele.” 29  Mpe Nzambe alobaki lisusu ete: “Talá napesi bino milona nyonso oyo ebotaka mboto, oyo ezali na mabele mobimba mpe nzete nyonso oyo ezali na mbuma oyo ebotaka mboto.+ Tiká yango ezala bilei na bino.+ 30  Mpe epai ya nyama nyonso ya zamba oyo ezali na mabele mpe epai ya ekelamu nyonso oyo epumbwaka na likoló mpe epai ya eloko nyonso oyo elandaka na mabele oyo ezali na bomoi, oyo ezali molimo, napesi milona nyonso ya mobesu ete ezala bilei.”+ Mpe esalemaki bongo. 31  Nsima na yango Nzambe amonaki eloko nyonso oyo asalaki mpe, talá! ezalaki malamu mingi.+ Mpe mpokwa ekómaki mpe ntɔngɔ ekómaki, wana mokolo ya motoba.

Maloba na nse

Lil., “elimo.”