Danyele 7:1-28

7  Na mbula ya liboso ya Beleshazare+ mokonzi ya Babilone, Danyele alɔtaki ndɔtɔ moko mpe na mbeto na ye, amonaki bimonaneli ya motó na ye.+ Na ntango yango, akomaki ndɔtɔ yango.+ Ayebisaki makambo yango nyonso.  Danyele azwaki maloba mpe alobaki boye: “Namonaki na bimonaneli na ngai na butu, mpe talá! mipɛpɛ+ minei ya likoló ezalaki kotombola mbu monene.+  Mpe bibakata ya nyama minei+ ezalaki kobima na mbu,+ mokomoko ekeseni+ na mosusu.  “Oyo ya liboso ezalaki lokola nkɔsi,+ mpe ezalaki na mapapu ya mpongo.+ Nazalaki se kotala kino bapikolaki mapapu na yango, mpe batombolaki yango na mabele+ mpe batɛlɛmisaki yango na makolo mibale lokola moto, mpe bapesaki yango motema ya moto.+  “Mpe talá! nyama mosusu, ya mibale, ezalaki lokola urse.+ Mpe batɛlɛmisaki yango na mopanzi moko,+ mpe mikuwa misato ya mipanzi ezalaki na mɔnɔkɔ na yango, na mino na yango; mpe talá oyo bayebisaki yango: ‘Tɛlɛmá, lyá misuni mingi.’+  “Nsima na yango, nazalaki se kotala, mpe talá! nyama mosusu, oyo ezalaki lokola nkoi,+ kasi na mokɔngɔ na yango, ezalaki na mapapu minei ya ekelamu oyo epumbwaka. Mpe nyama yango ezalaki na mitó minei,+ mpe yango solo, bapesaki yango boyangeli.  “Nsima na yango, nazalaki se kotala na bimonaneli ya butu, mpe talá! nyama ya minei, ya kobangisa mpe ya nsɔmɔ, mpe ya makasi oyo emonaná naino te.+ Mpe ezalaki na mino ya ebende, mino minene. Ezalaki kolya mpe kobuka, mpe ezalaki konyatanyata na makolo biloko oyo ezalaki kotikala. Ekesanaki na banyama wana mosusu oyo ezalaki liboso na yango, mpe ezalaki na maseke zomi.+  Nazalaki se kotala malamumalamu maseke yango, mpe talá! liseke mosusu, ya moke,+ ebimaki na katikati na yango, mpe maseke misato kati na oyo ya liboso epikolamaki liboso na yango. Mpe talá! liseke yango ezalaki na miso lokola miso ya moto, mpe ezalaki na monɔkɔ oyo ezalaki koloba makambo minene.+  “Nazalaki se kotala tii bakiti ya bokonzi etyamaki+ mpe Mokóló na Mikolo+ afandaki. Bilamba na ye ezalaki mpɛmbɛ lokola nɛjɛ,+ mpe nsuki ya motó na ye ezalaki lokola lɛnɛ ya pɛto.+ Kiti na ye ya bokonzi ezalaki ndemo ya mɔtɔ;+ bayiká na yango ezalaki mɔtɔ oyo ezali kopela.+ 10  Ebale ya mɔtɔ ezalaki kotíyola mpe kobima liboso na ye.+ Bankóto mbala nkóto bazalaki kosalela ye,+ mpe nkóto zomi mbala nkóto zomi batɛlɛmaki liboso na ye.+ Tribinale+ efandaki, mpe babuku efungwamaki. 11  “Nazalaki se kotala na ntango yango mpo na lokito ya maloba minene oyo liseke yango ezalaki koloba;+ nazalaki se kotala tii nyama yango ebomamaki mpe nzoto na yango ebebisamaki mpe babwakaki yango na mɔtɔ oyo ezali kopela.+ 12  Kasi boyangeli ya banyama mosusu+ elongolamaki, mpe baumisaki lisusu bomoi na yango mpo na ntango moko mpe eleko moko.+ 13  “Nazalaki se kotala na bimonaneli ya butu, mpe talá! moto moko lokola mwana ya moto+ azalaki koya na mapata+ ya likoló; mpe balekisaki ye epai ya Mokóló na Mikolo,+ mpe babɛlɛmisaki ye liboso na Oyo wana.+ 14  Mpe bapesaki ye boyangeli,+ lokumu+ ná bokonzi,+ mpo bato ya bikólo, bituluku ya bato ya bikólo mpe minɔkɔ nyonso básalela ye.+ Boyangeli na ye ezali boyangeli oyo ekoumela seko, oyo ekoleka te, mpe bokonzi na ye ezali bokonzi oyo ekobebisama te.+ 15  “Kasi elimo na ngai Danyele etungisamaki na likambo yango, mpe bimonaneli ya motó na ngai ebandaki kobangisa ngai.+ 16  Napusanaki pene na moko ya baoyo batɛlɛmaki wana, mpo natuna ye ndimbola mpenza ya makambo nyonso wana.+ Mpe alobaki na ngai boye, wana azalaki koyebisa ngai ndimbola ya makambo yango: 17  “‘Lokola bibakata ya banyama wana ezali minei,+ bakonzi minei bakotɛlɛma na mabele.+ 18  Kasi basantu+ ya Oyo-Aleki-Nyonso+ bakozwa bokonzi, mpe bakozwa bokonzi+ seko, ɛɛ, libela na libela.’ 19  “Na ntango yango nde nalingaki koyeba malamumalamu ntina ya nyama ya minei, oyo ekeseni na oyo mosusu nyonso, ya nsɔmɔ mingi mpenza, oyo mino na yango ezalaki ya ebende mpe manzaka na yango ezalaki ya motako, oyo ezalaki kolya mpe kobuka, mpe oyo ezalaki konyatanyata na makolo na yango biloko oyo ezalaki kotikala;+ 20  mpe mpo na maseke zomi oyo ezalaki na motó na yango,+ mpe liseke mosusu+ oyo ebimaki mpe oyo liboso na yango maseke misato ekweaki,+ ɛɛ liseke oyo ezalaki na miso mpe na monɔkɔ oyo ezalaki koloba makambo minene+ mpe oyo ezalaki komonana monene koleka baninga na yango. 21  “Nazalaki se kotala ntango liseke yango ebundaki etumba na basantu, mpe ezalaki kolonga bango,+ 22  tii ntango Mokóló na Mikolo+ ayaki mpe ekateli ya kolongisa basantu ya Oyo-Aleki-Nyonso+ ezwamaki, mpe ntango oyo basantu basengelaki kozwa bokonzi ekómaki.+ 23  “Talá oyo ye alobaki: ‘Nyama ya minei, ezali bokonzi ya minei oyo ekoya na mabele, oyo ekokesana na makonzi mosusu wana nyonso; mpe ekolya mabele mobimba mpe ekonyata yango mpe ekobuka yango.+ 24  Mpe maseke zomi wana ezali bakonzi zomi oyo bakouta na bokonzi yango mpe bakotɛlɛma;+ mpe mokonzi mosusu akotɛlɛma nsima na bango, mpe ye akokesana na baoyo ya liboso,+ mpe akokitisa bakonzi misato.+ 25  Mpe akoloba maloba ya kotɛmɛla Oyo-Aleki-Likoló,+ mpe akotungisa ntango nyonso basantu ya Oyo-Aleki-Nyonso.+ Mpe akokana kobongola bantango+ mpe mobeko,+ mpe bango bakopesama na lobɔkɔ na ye mpo na ntango moko, bantango mpe katikati ya ntango.+ 26  Mpe Tribinale efandaki,+ mpe nsukansuka, balongolaki boyangeli na ye, mpo báboma ye mpe básilisa ye mpenza.+ 27  “‘Mpe bokonzi, boyangeli ná bonene ya makonzi na nse ya likoló mobimba epesamaki na bato oyo bazali basantu ya Oyo-Aleki-Nyonso.+ Bokonzi na bango ezali bokonzi moko oyo ekoumela seko,+ mpe biyangeli nyonso ekosalela bango mpe ekotosa bango.’+ 28  “Tii na esika oyo nde nsuka ya likambo yango. Kasi makanisi na ngai Danyele ezalaki se kobangisa ngai mingi, bongo langi ya loposo na ngai ebongwanaki; kasi nabombaki likambo yango na motema na ngai.”+

Maloba na nse