Danyele 12:1-13

12  “Mpe na ntango yango Mikaele+ akotɛlɛma, ye nkumu+ monene oyo azali kotɛlɛma+ mpo na bolamu ya bato ya ekólo na yo.+ Mpe ntango moko ya mpasi ekozala mpenza na ndenge oyo esalemá naino te banda ekólo esalemá kino ntango wana.+ Mpe na ntango yango bato ya ekólo na yo bakobika,+ moto nyonso oyo bakomona ete akomami na buku.+  Mpe mingi oyo balali na kati ya mabele ya putulu bakolamuka,+ baoyo boye mpo na bomoi oyo ekoumela seko+ mpe baoyo wana mpo na nsɔni mingi mpe koyinama seko.+  “Mpe baoyo bazali na mayele ya kososola bakongɛnga lokola kongɛnga ya etando;+ mpe baoyo bazali komema ebele epai ya boyengebene,+ bakongɛnga lokola minzoto mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ɛɛ mpo na seko.  “Kasi yo, Ee Danyele, bombá maloba yango sekele mpe kangá buku yango na elembo,+ tii na ntango ya nsuka.+ Bato mingi bakotambola epai na epai, mpe boyebi ya sikisiki ekokóma mingi.”+  Mpe ngai Danyele, namonaki, mpe talá! bikelamu mibale mosusu batɛlɛmi,+ mosusu na bokula oyo ya ebale mpe mosusu na bokula mosusu ya ebale.+  Bongo moko alobaki boye na moto oyo alataki bilamba ya lini,+ oyo azalaki likoló ya mai ya ebale: “Ntango boni ekoleka mpo na kokóma na nsuka ya makambo oyo ya kokamwa?”+  Mpe nabandaki koyoka moto oyo alataki elamba ya lini, oyo azalaki likoló ya mai ya ebale, ndenge atombolaki lobɔkɔ na ye ya mobali mpe lobɔkɔ na ye ya mwasi na likoló mpe alapaki ndai+ na nkombo ya Oyo azali na bomoi seko ete:+ “Ekozala mpo na ntango moko oyo etyamá, bantango oyo etyamá mpe katikati ya ntango.+ Mpe ntango kaka bakosilisa kobukabuka nguya ya bato oyo bazali basantu,+ makambo nyonso wana ekokóma na nsuka na yango.”  Nzokande, ngai nayokaki, kasi nakokaki kokanga ntina te;+ bongo nalobaki boye: “Ee nkolo na ngai, eleko ya nsuka ya makambo oyo ekozala nini?”+  Mpe alobaki lisusu ete: “Kende, Danyele, mpo maloba yango ebombami sekele mpe ekangami na elembo tii na ntango ya nsuka.+ 10  Mingi bakomipɛtola+ mpe bakomikómisa mpɛmbɛ+ mpe bakopɛtolama.+ Mpe bato mabe bakosala mpenza mabe,+ mpe ata moto moko te ya mabe akokanga ntina;+ kasi bato oyo bazali na mayele ya kososola bakokanga ntina.+ 11  “Mpe banda ntango oyo mbeka ya ntango nyonso+ ekolongolama+ mpe ntango oyo eloko ya bosɔtɔ+ oyo eyeisaka libebi ekotyama, ekozala mikolo nkóto moko na nkama mibale na ntuku libwa (1 290). 12  “Esengo+ na moto oyo azali se kozela mpe oyo akokóma na mikolo wana nkóto moko na nkama misato na ntuku misato na mitano (1 335)! 13  “Kasi yo, kende tii na nsuka;+ mpe okopema,+ kasi okotɛlɛma mpo na libula na yo na nsuka ya mikolo.”+

Maloba na nse