Baroma 8:1-39

8  Yango wana, baoyo bazali na bomoko na Kristo Yesu bakwei na likambo te.+  Mpo mobeko+ ya elimo+ wana oyo ezali kopesa bomoi+ na bomoko na Kristo Yesu elongoli yo+ na mobeko ya lisumu mpe ya liwa.+  Mpo, eloko oyo Mibeko+ ekokaki te kosala mpo ezalaki na bolɛmbu+ na nzoto, Nzambe asalaki yango na ndenge atindaki Mwana na ye moko+ na nzoto+ oyo ezali lokola oyo ya masumu mpo na kolongola lisumu.+ Mpe akatelaki lisumu etumbu na nzoto,  mpo lisɛngami ya boyengebene ya Mibeko ekokisama+ na kati na biso baoyo tozali kotambola, na kolanda bamposa ya nzoto te, kasi na kolanda elimo.+  Mpo baoyo bazali kolanda bamposa ya nzoto batyaka makanisi na bango na makambo ya nzoto,+ kasi baoyo bazali kolanda elimo na makambo ya elimo.+  Mpo kokanisa bamposa ya nzoto elakisi liwa,+ kasi kokanisa na elimo+ elakisi bomoi mpe kimya;  mpo kokanisa bamposa ya nzoto elakisi kozala monguna+ ya Nzambe, mpo yango etosaka mobeko ya Nzambe te,+ kutu, ekoki mpe kotosa yango te.  Yango wana baoyo bazali kolanda bamposa ya nzoto+ bakoki kosepelisa Nzambe te.  Nzokande, bino bozali kolanda bamposa ya nzoto te, kasi elimo,+ soki elimo ya Nzambe ezali mpenza kofanda na kati na bino.+ Kasi soki moto azali na elimo ya Kristo+ te, moto yango azali moto na ye te. 10  Kasi soki Kristo azali na bomoko na bino,+ ya solo nzoto ekufi mpo na lisumu, kasi elimo ezali bomoi+ mpo na boyengebene. 11  Nzokande, soki elimo ya moto oyo alamwisaki Yesu uta na bakufi ezali kofanda na kati na bino, moto oyo alamwisaki Kristo Yesu uta na bakufi+ akosala mpe ete nzoto na bino oyo ekufaka ezala na bomoi+ na nzela ya elimo na ye oyo ezali kofanda na kati na bino. 12  Yango wana, bandeko, tosɛngisami te kolanda nzoto mpo na kotambwisa bomoi na biso na kolanda bamposa ya nzoto;+ 13  mpo soki bozali kotambwisa bomoi na bino na kolanda bamposa ya nzoto bokokufa solo;+ kasi soki bobomi misala ya nzoto+ na lisalisi ya elimo, bokozala na bomoi. 14  Mpo baoyo nyonso bazali kotambwisama na elimo ya Nzambe bazali bana ya Nzambe.+ 15  Mpo bozwaki elimo ya boombo te oyo ezali kopesa lisusu kobanga,+ kasi bozwaki nde elimo+ oyo esali ete Nzambe akamata bino mpe akómisa+ bino bana na ye, oyo na nzela na yango tobelelaka ete: “Aba,+ Tata!” 16  Elimo+ yango moko etatolaka+ elongo na elimo+ na biso ete tozali bana ya Nzambe.+ 17  Bongo soki tozali bana, tozali mpe bazwi-ya-libula: ɛɛ bazwi-ya-libula ya Nzambe, kasi bazwi-ya-libula+ elongo na Kristo, soki tomoni mpasi+ elongo na ye mpo tózwa mpe nkembo elongo na ye.+ 18  Yango wana, namonaka ete bampasi+ ya eleko oyo ezali eloko te liboso ya nkembo+ oyo ekomonana na nzela na biso. 19  Mpo biloko oyo ezalisamá*+ ezali kozela na mposa makasi+ komonana ya nkembo ya bana ya Nzambe.+ 20  Mpo biloko oyo ezalisamá ekómisamaki eloko mpamba,+ na ndenge na yango moko te kasi mpo na moto oyo akómisaki yango bongo, mpo na elikya+ 21  ete biloko oyo ezalisamá+ ekolongwa mpe na boombo ya kopɔla mpe ekozwa bonsomi+ ya bana ya Nzambe oyo etondi na nkembo. 22  Mpo toyebi ete biloko nyonso oyo ezalisamá ezali se kokimela elongo mpe konyokwama elongo tii sikoyo. 23  Esuki kaka wana te, kasi biso moko mpe oyo tozali na mbuma ya liboso,+ elingi koloba, elimo, ɛɛ, biso moko tozali kokimela+ na mitema na biso mpenza, ntango tozali kozela na mposa makasi Nzambe akamata biso mpe akómisa biso bana na ye,+ tósikwama na nzoto na biso na nzela ya lisiko. 24  Mpo tobikisami wana tozali na elikya yango;+ kasi elikya oyo ezali komonana ezali elikya te, mpo ntango moto azali komona eloko, atyelaka yango nde elikya? 25  Kasi soki tozali kotyela eloko oyo tozali komona te+ elikya,+ tokozela yango na ezaleli ya koyika mpiko.+ 26  Ndenge moko elimo+ mpe ezali kosalisa biso na bolɛmbu na biso;+ mpo mokakatano yango oyo: eloko oyo tosengeli kobondela mpo na yango ndenge mposa na biso ezali toyebaka te,+ kasi elimo+ yango moko elobelaka biso ntango tozali kokimela, atako maloba ezali kobima te. 27  Nzokande moto oyo atalaka mitema+ ayebaka oyo elimo ezali koluka,+ mpo yango ezali kolobela basantu+ na kolanda mokano ya Nzambe. 28  Nzokande toyebi ete Nzambe asalaka ete misala na ye nyonso+ epesana mabɔkɔ mpo na bolamu ya baoyo balingaka Nzambe, baoyo babengami na kolanda mokano na ye;+ 29  mpo baoyo ye andimaki+ libosoliboso akanaki mpe liboso+ ete bákokana+ na ndenge+ Mwana na ye azali, mpo azala mwana ya liboso+ na kati ya bandeko ebele.+ 30  Lisusu, baoyo ye akanaki liboso,+ abengaki mpe bango;+ mpe baoyo ye abengaki, atángaki mpe bango bayengebene.+ Na nsuka, baoyo ye atángaki bayengebene, apesaki mpe bango nkembo.+ 31  Bongo tokoloba nini na makambo yango? Soki Nzambe azali mpo na biso, nani akosala biso mabe?+ 32  Moto oyo abombaki kutu Mwana na ye te+ kasi akabaki ye mpo na biso nyonso,+ mpo na nini akopesa biso mpe te elongo na ye biloko mosusu nyonso na boboto mpenza?+ 33  Nani akofunda bato oyo Nzambe aponá?+ Nzambe nde moto azali kotánga bango bayengebene.+ 34  Nani akokweisa bango na likambo? Moto moko te, mpo Kristo Yesu akufaki mpe alamwisamaki uta na bakufi, ye moto azali na lobɔkɔ ya mobali+ ya Nzambe, mpe moto azali kolobela biso.+ 35  Nani akokabola biso na bolingo ya Kristo?+ Bolɔzi, to mpasi, to monyoko, to nzala, to bolumbu, to likama, to mopanga?+ 36  Kaka ndenge ekomamá ete: “Mpo na yo tozali kobomama mokolo mobimba, totalelami lokola bampate ya koboma.”+ 37  Kutu, na makambo nyonso wana tozali mpenza kolonga+ na lisalisi ya moto oyo alingaki biso. 38  Mpo nandimi mpenza ete ezala liwa, to bomoi,+ to baanzelu,+ to baguvɛrnema,+ to makambo ya sikoyo, to makambo oyo ekoya, to banguya,+ 39  to bosanda, to bozindo, to ekelamu nini mosusu ekokoka te kokabola biso na bolingo ya Nzambe oyo ezali na Kristo Yesu Nkolo na biso.+

Maloba na nse

Ezali kolobela mingimingi bato.