Baroma 5:1-21

5  Yango wana, lokola totángami bayengebene mpo na kondima,+ tiká tózala na kimya+ elongo na Nzambe na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristo,  oyo na nzela na ye, na kondima mpe, tokoki kopusana pene na Nzambe+ mpo na kozwa boboto monene wana oyo azali komonisela biso sikoyo; mpe tiká tósepela na elikya+ oyo tozali na yango ya kozwa nkembo ya Nzambe.  Mpe esuki kaka bongo te, kasi tósepela mpe ntango tozali na malɔzi,+ mpo toyebi ete bolɔzi ebotaka ezaleli ya koyika mpiko;+  ezaleli ya koyika mpiko esalaka ete Nzambe andima moto;+ kondimama yango ebotaka elikya,+  mpe elikya yango eyokisaka nsɔni te;+ mpo bolingo ya Nzambe+ etondi na mitema+ na biso na nzela ya elimo santu,+ oyo apesi biso.  Mpo ya solo, ntango tozalaki naino na bolɛmbu,+ na ntango oyo etyamá, Kristo akufelaki bato oyo batyolaka Nzambe.+  Mpo ezali mpasi mpenza moto akufela moyengebene;+ kasi mbala mosusu, moto akoki ata kondima kokufela+ moto malamu.+  Kasi Nzambe azali kolakisa biso bolingo+ na ye na likambo oyo: ntango tozalaki naino basumuki, Kristo akufelaki biso.+  Yango wana, lokola sikoyo totángami bayengebene na nzela ya makila na ye,+ tokobika mpenza na nkanda na nzela na ye.+ 10  Mpo soki, ntango tozalaki banguna,+ tozongisaki boyokani na Nzambe na nzela ya liwa ya Mwana na ye,+ sikoyo lokola tozongisi boyokani, tokobika mpenza na bomoi na ye.+ 11  Mpe esuki kaka bongo te, kasi tozali mpe kosepela na Nzambe na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristo, oyo azongisi biso sikoyo na boyokani.+ 12  Yango wana, kaka ndenge lisumu ekɔtaki na mokili mpo na moto moko+ mpe liwa+ mpo na lisumu, ndenge moko mpe liwa epalangani epai ya bato nyonso mpo bango nyonso basalaki lisumu+—. 13  Mpo liboso Mibeko ezala lisumu ezalaki na mokili, kasi batángelaka moto lisumu te soki mibeko ezali te.+ 14  Nzokande, liwa eyangelaki banda na Adama tii na Moize,+ eyangelaki ata baoyo basalaki lisumu te lokola lisumu ya Adama ntango abukaki mobeko,+ ye oyo akokani na moto oyo asengelaki koya.+ 15  Kasi mbuma ya likabo ekeseni na oyo ya libunga. Mpo soki na libunga ya moto kaka moko bato mingi bakufaki, boboto monene ya Nzambe ná likabo na ye ya ofele, oyo epesamaki elongo na boboto monene na nzela ya moto kaka moko+ Yesu Kristo, epesi bato mingi bolamu oyo ekokani na bolamu mosusu te.+ 16  Lisusu, mbuma ya likabo yango ya ofele+ ekeseni na makambo oyo esalemaki mpo na lisumu ya moto yango kaka moko.+ Mpo lisambisi+ oyo eyaki nsima ya libunga kaka moko wana ebimisaki etumbu,+ kasi likabo oyo eyaki nsima ya mabunga ebele esalaki ete bato bátángama bayengebene.+ 17  Mpo soki na libunga ya moto kaka moko+ liwa eyangelaki+ na nzela ya moto yango, baoyo bazali kozwa ebele ya boboto monene+ mpe ya likabo ya ofele+ ya boyengebene bakozala na bomoi mpe bakoyangela+ mpenza na nzela ya moto kaka moko, Yesu Kristo.+ 18  Yango wana, lokola mpo na libunga kaka moko, bato ya mitindo nyonso bakweisamaki,+ ndenge moko mpe na likambo kaka moko ya kokómisa bato sembo,+ bato ya ndenge nyonso+ bátángami bayengebene mpo na bomoi.+ 19  Mpo ndenge kozanga botosi ya moto kaka moko ekómisaki ebele+ ya bato basumuki, ndenge mpe botosi+ ya moto kaka moko ekokómisa bato mingi+ bayengebene.+ 20  Nzokande Mibeko+ eyaki komibakisa mpo libunga ekóma mingi.+ Kasi epai lisumu+ ekómaki mingi, boboto monene+ emonisamaki mingi lisusu koleka. 21  Mpo na nini? Mpo, ndenge lisumu eyangelaki esika moko na liwa,+ boboto monene+ mpe eyangela na nzela ya boyengebene mpo na bomoi ya seko+ na nzela ya Yesu Kristo Nkolo na biso.

Maloba na nse