Baroma 4:1-25

4  Lokola ezali bongo, tokoloba nini mpo na Abrahama nkɔkɔ na biso?+  Soki, na ndakisa, Abrahama atángamaki moyengebene mpo na misala,+ alingaki komikumisa; kasi na miso ya Nzambe te.  Mpo likomami elobi nini? “Abrahama andimelaki Yehova, mpe batángaki ye moyengebene.”+  Sikoyo moto oyo azali kosala mosala,+ bakatelaka ye lifuti, ezalaka boboto monene te,+ kasi nde nyongo.+  Nzokande, moto oyo azali kosala mosala te kasi azali nde kondimela+ ye oyo atángaka moto oyo atyolaka Nzambe ete azali moyengebene, kondima na ye etángami boyengebene.+  Kaka ndenge Davidi mpe alobeli esengo ya moto oyo Nzambe atángi ye moyengebene mpo na misala te:  “Esengo na bato oyo balimbisi misala na bango ya kobuka mibeko+ mpe oyo bazipi masumu na bango;+  esengo na moto oyo Yehova akotánga lisumu na ye te.”+  Bongo esengo yango ezali kaka ya bato oyo bakatamá ngenga to mpe lisusu ya bato oyo bakatamá ngenga te?+ Mpo tozali koloba ete: “Kondima ya Abrahama esalaki ete bátánga ye moyengebene.”+ 10  Kasi ntango nini batángaki ye bongo? Ntango akatamaki ngenga to ntango akatamaki naino ngenga te?+ Ezali te ntango akatamaki ngenga, kasi ntango akatamaki naino ngenga te. 11  Mpe azwaki elembo,+ elingi koloba, akatamaki ngenga, yango ezalaki elembeteli ya boyengebene na ye na kondima oyo azalaki na yango na ntango akatamaki naino ngenga te, mpo akóma tata+ ya bato nyonso oyo bazali na kondima+ atako bakatamaki ngenga te, mpo bátánga bango bayengebene; 12  mpe tata ya bana oyo bakatamá ngenga, kaka te ya bato oyo bakangamaka na kokatama ngenga, kasi mpe ya bato oyo bazali kolanda mpenza matambe ya kondima oyo tata na biso+ Abrahama azalaki na yango ntango akatamaki naino ngenga te. 13  Kasi ezalaki mpo na mibeko te nde Abrahama to momboto na ye azwaki elaka+ ete akozala mozwi-ya-libula ya mokili moko boye, kasi ezalaki nde mpo na boyengebene oyo euti na kondima.+ 14  Mpo soki bato oyo bazali kokangama na mibeko bazali bazwi-ya-libula, kondima ekómi eloko mpamba mpe elaka elongwe.+ 15  Ya solo, Mibeko ekweiselaka moto nkanda ya Nzambe,+ kasi epai mobeko ezali te, kobuka mibeko ezalaka mpe te.+ 16  Yango wana ezalaki nde mpo na kondima, mpo yango euta na boboto monene,+ mpo momboto+ na ye nyonso ezwa elaka,+ kaka oyo akangamaka na Mibeko te, kasi mpe oyo akangamaka na kondima ya Abrahama. (Ye azali tata+ na biso nyonso, 17  kaka ndenge ekomamá ete: “Natye yo tata ya bikólo mingi.”)+ Yango esalemaki na miso ya Moto oyo ye andimelaki, elingi koloba Nzambe, oyo azongisaka bakufi na bomoi+ mpe abengaka biloko oyo ezali te lokola nde ezali.+ 18  Atako azalaki na eloko ya kopesa ye elikya te, azalaki na elikya mpe na kondima,+ ete akokóma tata ya bikólo+ mingi ndenge elobamaki ete: “Momboto na yo ekozala bongo.”+ 19  Mpe, atako kondima na ye elɛmbaki te, atalelaki nzoto na ye na ntango wana lokola nde esilaki kokufa,+ mpo azalaki na mbula soki nkama moko (100),+ mpe lisusu libumu ya Sara ekufá.+ 20  Kasi mpo na elaka+ ya Nzambe azangaki kondima te mpe atengatengaki te,+ kasi akómaki nde na nguya mpo na kondima+ na ye, akumisaki Nzambe 21  mpe andimaki mpenza ete ye akoki mpe kokokisa makambo oyo alakaki.+ 22  Yango wana “batángaki ye moyengebene.”+ 23  Nzokande, liloba wana ete “batángaki+ ye” ekomamaki kaka mpo na ye moko te,+ 24  kasi mpe mpo na biso baoyo tokotángama bayengebene, mpo tondimelaka ye oyo alamwisaki Yesu Nkolo na biso uta na bakufi.+ 25  Ye akabamaki mpo na mabunga+ na biso mpe alamwisamaki uta na bakufi mpo na kotánga biso bayengebene.+

Maloba na nse