Baroma 12:1-21

12  Bongo bandeko, nabondeli bino na mawa ya Nzambe ete bókaba nzoto+ na bino mbeka+ ya bomoi,+ ya bosantu,+ oyo Nzambe akoki kondima:+ mosala mosantu+ oyo bozali kosala na makoki na bino ya kokanisa.+  Mpe bótika kolanda+ makambo ya ntango oyo, kasi bóbongwana, bókómisa makanisi na bino makanisi ya sika,+ mpo bómindimisa bino moko+ mokano+ ya Nzambe oyo ezali malamu mpe ekoki kondimama mpe ezali ya kokoka.  Mpamba te na boboto monene oyo bamoniselaki ngai nazali koyebisa moto nyonso na kati na bino ete akanisa te ete azali koleka ndenge oyo ye azali mpenza;+ kasi akanisa nde na ndenge oyo ezali komonisa ete azali na makanisi malamu,+ moto na moto na kolanda bonene+ ya kondima+ oyo Nzambe akabeli ye.  Mpo se ndenge tozali na binama mingi na nzoto kaka moko,+ kasi binama nyonso ezali na mosala kaka moko te,  ndenge moko mpe biso, atako tozali mingi, tozali nzoto kaka moko+ na bomoko na Kristo, kasi tozali binama, oyo mokomoko na yango ezali ndeko ya mosusu.+  Yango wana, lokola tozali na makabo ndenge na ndenge+ na kolanda boboto monene+ oyo bamoniselaki biso, soki esakweli, tósakola na kolanda kondima oyo bapesi biso;  to mosala, tómipesa na mosala yango;+ to moto oyo ateyaka,+ amipesa na koteya+ na ye;  to moto oyo alendisaka, amipesa na kolendisa+ na ye; moto oyo akabaka, asala yango na lobɔkɔ pɛtɛɛ;+ moto oyo akambaka,+ asala yango na lisɛki te; moto oyo ayokelaka bato mawa,+ asala yango na esengo.  Bolingo+ na bino ezala na bokosi te.+ Bóyina oyo ezali mabe,+ bókangama na oyo ezali malamu.+ 10  Na bolingo ya bondeko+ bólinganaka na motema. Mpo na kopesana lokumu,+ bózala bato ya liboso. 11  Bózala na gɔigɔi te na misala na bino.+ Bópela na elimo.+ Bósalela Yehova lokola baombo.+ 12  Bósepelaka na elikya.+ Bóyika mpiko na bolɔzi.+ Bótingama na mabondeli.+ 13  Bókabelaka basantu na kolanda bamposa na bango.+ Bózalaka na ezaleli ya koyamba bapaya.+ 14  Bópambolaka baoyo bazali konyokola bino;+ bópambolaka+ mpe bólakelaka mabe te.+ 15  Bósepela elongo na bato oyo bazali kosepela;+ bólela elongo na bato oyo bazali kolela. 16  Bókanisaka bamosusu ndenge bomikanisaka;+ bózala na makanisi ya komitombola te,+ kasi bózala na makanisi ya komikitisa.+ Bókóma bato ya mayele na miso na bino moko te.+ 17  Bózongisela moto mabe na mabe+ te. Bósalaka nde makambo oyo ezali malamu na miso ya bato nyonso. 18  Soki likoki ezali, soki etaleli kaka bino, bózala na kimya+ na bato nyonso. 19  Bandeko ya bolingo, moto oyo asali bino mabe, bózongisela ye mabe te+ kasi bótikela nde nkanda esika;+ mpo ekomamá ete: “Kozongisa mabe ezali likambo na ngai; ngai nakozongisa mabe, Yehova alobi bongo.”+ 20  Kasi, “soki monguna na yo azali na nzala, pesá ye eloko alya; soki azali na mposa ya mai, pesá ye mai amɛla;+ mpo ntango ozali kosala bongo ozali kotya makala ya mɔtɔ na motó na ye.”+ 21  Kotika mabe elonga yo te, kasi saláká malamu mpo na kolonga mabe.+

Maloba na nse