Baroma 10:1-21

10  Bandeko, mposa ya motema na ngai mpe lilɔmbɔ na ngai epai ya Nzambe mpo na bango ezali mpenza ete bábika.+  Mpo nazali kotatwela bango ete bazali na molende+ mpo na Nzambe; kasi nde na boyebi ya solosolo te;+  mpo lokola bayebi boyengebene ya Nzambe+ te kasi bazali koluka kotya oyo ya bango moko,+ batosaki boyengebene ya Nzambe te.+  Mpo Kristo azali nsuka ya Mibeko,+ mpo moto nyonso oyo azali na kondima azala moyengebene.+  Mpo Moize akomi ete moto oyo akangamaki na boyengebene ya Mibeko akozala na bomoi na nzela na yango.+  Kasi boyengebene oyo euti na kondima ezali koloba boye: “Koloba te na motema na yo ete:+ ‘Nani akomata na likoló?’+ elingi koloba, mpo akitisa Kristo+ na nse;  to: ‘Nani akokita na libulu mozindo?’+ elingi koloba, mpo abimisa Kristo na kati ya bakufi.”+  Kasi elobi nini? “Liloba ezali pene na yo, na monɔkɔ na yo mpenza mpe na motema na yo mpenza”;+ elingi koloba, “liloba”+ ya kondima, oyo tozali kosakola.+  Mpo soki ozali kosakola polele ‘liloba wana na monɔkɔ na yo mpenza,’+ ete Yesu azali Nkolo,+ mpe ozali kondima na motema na yo ete Nzambe alamwisaki ye uta na bakufi,+ okobika.+ 10  Mpo na motema+ nde moto andimaka mpo na boyengebene, kasi na monɔkɔ nde moto alobaka polele+ mpo na lobiko. 11  Mpo Likomami ezali koloba ete: “Moto moko te oyo andimeli+ ye akoyoka nsɔni.”+ 12  Mpo Moyuda ná Mogrɛki bakeseni te,+ mpo bato nyonso bazali na Nkolo kaka moko, oyo apambolaka mingi+ bato nyonso oyo babelelaka ye. 13  Mpo “moto nyonso oyo akobelela nkombo ya Yehova akobika.”+ 14  Kasi ndenge nini bakobelela moto oyo bandimeli te?+ Mpe ndenge nini bakondimela moto oyo bayoki nsango na ye te? Mpe ndenge nini bakoyoka nsango soki moto oyo akosakola azali te?+ 15  Mpe bakosakola ndenge nini soki batindi bango te?+ Kaka ndenge ekomamá ete: “Makolo ya baoyo bazali kosakola nsango malamu ya makambo ya malamu ezali kitoko mingi mpenza!”+ 16  Atako bongo, bango nyonso batosaki te nsango malamu.+ Mpo Yisaya azali koloba ete: “Yehova, nani andimeli likambo oyo toyoki?”+ 17  Yango wana, kondima eutaka na likambo oyo moto ayoki.+ Mpe likambo oyo moto ayoki eyaka na nzela ya liloba ya Kristo.+ 18  Nzokande nazali kotuna: Bayokaki, boye te? Ɛɛ, ya solo, “lokito na bango eyokani na mabele mobimba,+ mpe maloba na bango kino na nsuka ya mabele esika bato bafandi.”+ 19  Nzokande nazali kotuna: Yisraele bayebaki, boye te?+ Liboso Moize alobi: “Nakoyokisa bino zuwa na eloko oyo ezali ekólo te; nakoyokisa bino nkanda makasi na ekólo moko ya bozoba.”+ 20  Kasi Yisaya akómi na mpiko mpenza mpe alobi: “Baoyo bazalaki koluka ngai te bamonaki ngai;+ namimonisaki epai ya baoyo bazalaki kotuna ngai te.”+ 21  Kasi na oyo etali Yisraele azali koloba ete: “Natandi mabɔkɔ na ngai mokolo mobimba epai ya bato oyo bazangá botosi+ mpe bafungolelaka ngai monɔkɔ.”+

Maloba na nse