Balevi 5:1-19

5  “‘Sikoyo soki molimo+ moko asali lisumu na ndenge ayoki elakeli mabe+ ya polele oyo esɛngi ye atatola lisumu oyo moto moko asali, oyo ye amonaki to ayei koyeba, kasi ayebisi+ yango te, asengeli kozongisa monɔkɔ mpo na libunga na ye.  “‘To ntango molimo moko asimbi eloko moko ya mbindo, ezala ebembe ya nyama ya zamba oyo ezali mbindo to ebembe ya nyama ya mboka oyo ezali mbindo to ebembe ya ekelamu oyo etondanaka oyo ezali mbindo,+ atako ayebi yango te,+ ata bongo ye azali mbindo mpe amemi ngambo.+  To soki asimbi mbindo ya moto moko, mbindo+ na ye nyonso oyo akoki kokóma na yango mbindo, atako ayebaki yango te, nzokande ye moko ayei koyeba yango, amemi ngambo.  “‘To soki molimo moko alapi ndai, kino kobimisa maloba na mbɛbu na ye kozanga kokanisa,+ mpo na kosala mabe+ to kosala malamu na likambo nyonso oyo moto akoki kobimisa maloba kozanga kokanisa na kolapáká ndai,+ atako ayebaki yango te, nzokande ye moko ayei koyeba yango, amemi ngambo mpo na moko ya makambo yango.  “‘Mpe ekosalema mpenza boye: soki moto amemi ngambo mpo na moko ya makambo yango, asengeli koyambola+ ndenge oyo asali lisumu.  Mpe asengeli komemela Yehova likabo na ye ya ngambo+ mpo na lisumu oyo asali, elingi koloba, nyama ya mwasi oyo euti na etonga ya bibwɛlɛ, mwana-mpate ya mwasi to mwana-ntaba ya mwasi,+ mpo ezala likabo mpo na lisumu; mpe nganga-nzambe asengeli kozipela ye lisumu na ye.+  “‘Kasi, soki azali na makoki te ya kozwa mpate,+ asengeli komemela Yehova, lokola likabo na ye ya ngambo mpo na lisumu oyo asali, bipopo+ mibale to bana mibale ya bibenga, moko likabo mpo na lisumu+ mpe moko likabo ya kotumba.  Mpe asengeli komema yango epai ya nganga-nzambe, oyo asengeli liboso kopesa likabo mpo na lisumu mpe kokata+ motó na yango na manzaka, na liboso ya nkingo na yango, kasi asengeli kokata yango mobimba te.  Mpe asengeli komwangisa mwa ndambo ya makila ya likabo mpo na lisumu likoló ya mopanzi ya etumbelo, kasi makila oyo etikali, ekosopama na nse ya etumbelo.+ Yango ezali likabo mpo na lisumu. 10  Mpe oyo mosusu, akopesa yango likabo ya kotumba ndenge basalaka;+ mpe nganga-nzambe asengeli kozipela+ ye lisumu oyo asali, bongo asengeli kolimbisama.+ 11  “‘Sikoyo soki azali na makoki+ te ya kozwa bipopo mibale to bana mibale ya bibenga, asengeli komema lokola likabo na ye mpo na lisumu oyo asali, moko ya bandambo zomi ya efa+ ya farini ya malamu mpo ezala likabo mpo na lisumu. Asengeli te kotya mafuta+ likoló na yango mpe asengeli te kotya olibana likoló na yango, mpo yango ezali likabo mpo na lisumu.+ 12  Mpe asengeli komema yango epai ya nganga-nzambe, mpe nganga-nzambe asengeli kotondisa lobɔkɔ na ye na yango mpo ezala eloko oyo ekotinda Nzambe akanisa,+ mpe asengeli kosala ete yango ebimisa milinga likoló ya etumbelo likoló ya makabo ya Yehova oyo etumbami na mɔtɔ.+ Yango ezali likabo mpo na lisumu.+ 13  Mpe nganga-nzambe asengeli kozipela+ ye lisumu oyo asali, lisumu nyonso na masumu yango, bongo asengeli kolimbisama; mpe yango esengeli kokóma ya nganga-nzambe+ lokola likabo ya mbuma.’” 14  Mpe Yehova akobaki koloba na Moize ete: 15  “Soki molimo moko azangi bosembo na ndenge asaleli mpenza biloko mosantu ya Yehova lisumu na nko te, asengeli komemela Yehova,+ lokola likabo ya ngambo,+ mpate-mobali moko oyo ezangi mbeba, oyo euti na etonga ya bampate, na motuya ekatami ya shekele ya palata,+ na kolanda shekele ya esika mosantu, mpo ezala likabo ya ngambo. 16  Mpe akofuta mpo na lisumu oyo asaleli esika mosantu mpe akobakisa na lifuti yango moko ya bandambo mitano+ na yango, mpe asengeli kopesa yango nganga-nzambe esika moko na mpate-mobali ya likabo ya ngambo mpo nganga-nzambe azipa lisumu+ na ye bongo asengeli kolimbisama.+ 17  “Mpe soki molimo moko asali lisumu na kosaláká mpenza moko ya makambo nyonso oyo Yehova apesi mitindo ete esengeli kosalema te, atako ayebaki yango te,+ ata bongo amemi ngambo mpe asengeli kozongisa monɔkɔ mpo na libunga na ye.+ 18  Mpe asengeli komema epai ya nganga-nzambe mpate-mobali, oyo ezangi mbeba, oyo euti na etonga ya bampate na motuya ekatami, mpo ezala likabo ya ngambo;+ mpe nganga-nzambe asengeli kozipa masumu+ na ye mpo na libunga oyo asali na nko te, atako ye moko ayebaki yango te, bongo asengeli kolimbisama.+ 19  Yango ezali likabo ya ngambo. Amemi mpenza ngambo+ liboso ya Yehova.”

Maloba na nse