Balevi 20:1-27

20  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete:  “Okoloba na bana ya Yisraele boye: ‘Moto nyonso na kati na bana ya Yisraele, mpe mopaya nyonso oyo azali kofanda mopaya kati na Yisraele, oyo apesi Moleke+ moko ya bana na ye, asengeli kobomama mpenza. Bato ya mokili bakobamba ye mabanga kino akokufa.  Mpe ngai, nakotɛmɛla moto yango, mpe nakolongola ye kati na bato na ye,+ mpamba te apesi Moleke moko ya bana na ye mpo na kokómisa esika mosantu+ na ngai mbindo mpe kotuka nkombo na ngai mosantu.+  Mpe soki bato ya mokili yango babombi miso na bango na nko liboso ya moto yango ntango apesi Moleke moko ya bana na ye na ndenge baboyi koboma ye,+  ngai, ɛɛ ngai, nakotɛmɛla mpenza moto yango mpe libota na ye,+ mpe nasengeli kolongola, kati na bato na bango, ye ná bato nyonso oyo, elongo na ye, bazali kosala pite+ na ndenge bazali kosala pite na Moleke.  “‘Bongo molimo oyo abaluki mpo na kokende epai ya bato oyo basololaka na bilimo+ mpe epai ya bato oyo basalaka mosala ya kosakola makambo ekoya+ mpo na kosala na bango pite, nakotɛmɛla mpenza molimo yango mpe nakolongola ye kati na bato na ye.+  “‘Mpe bosengeli komisantisa mpe kozala basantu,+ mpamba te ngai nazali Yehova Nzambe na bino.  Mpe bosengeli kobatela mibeko na ngai mpe kosalela yango.+ Ngai Yehova moto nazali kosantisa bino.+  “‘Soki moto moko alakeli tata na ye to mama na ye mabe,+ akobomama mpenza.+ Alakeli tata na ye mpe mama na ye mabe. Makila na ye ezali na motó na ye.+ 10  “‘Sikoyo mobali oyo asali ekobo na mwasi ya mobali mosusu, mobali yango asali ekobo na mwasi ya moninga na ye.+ Asengeli mpenza kobomama, mobali ya ekobo ná mwasi ya ekobo.+ 11  Mpe mobali oyo alali na mwasi ya tata na ye, amoni bolumbu ya tata na ye.+ Bango mibale basengeli mpenza kobomama. Makila na bango ezali na motó na bango. 12  Mpe soki mobali moko alali na mwasi ya mwana na ye, bango mibale basengeli mpenza kobomama.+ Bazangi kotosa ndenge oyo makambo ebongisamá. Makila na bango ezali na motó na bango.+ 13  “‘Mpe soki mobali moko alali na mobali ndenge moto alalaka na mwasi, bango mibale basali likambo oyo eyinamá.+ Basengeli mpenza kobomama. Makila na bango ezali na motó na bango. 14  “‘Mpe soki mobali moko azwi mwasi ná mama ya mwasi yango, ezali etamboli ya nsɔni.+ Basengeli kozikisa ye ná bango na mɔtɔ,+ mpo etamboli ya nsɔni+ ezala te na kati na bino. 15  “‘Mpe soki mobali moko apesi nyama moko malome na ye,+ asengeli mpenza kobomama, mpe bokoboma nyama yango. 16  Mpe soki mwasi moko abɛlɛmi na nyama moko mpo na kosangisa na yango nzoto,+ osengeli koboma mwasi yango ná nyama yango. Basengeli mpenza kobomama. Makila na bango ezali na motó na bango. 17  “‘Mpe soki mobali moko azwi ndeko na ye ya mwasi, mwana ya tata na ye to mwana ya mama na ye, mpe amoni mpenza bolumbu na ye, mpe mwana mwasi yango amoni mpenza bolumbu na ye, yango ezali nsɔni.+ Boye basengeli kolongolama na miso ya bana ya bato na bango. Amoni bolumbu ya ndeko na ye ya mwasi. Asengeli kozongisa monɔkɔ mpo na libunga na ye. 18  “‘Mpe soki mobali moko alali na mwasi oyo azali komona sanza mpe amoni mpenza bolumbu na ye, amoni liziba na ye, mpe mwasi yango amonisi liziba na ye ya makila.+ Boye bango mibale basengeli kolongolama kati na bato na bango. 19  “‘Mpe bolumbu ya ndeko mwasi ya mama+ na yo mpe ya ndeko mwasi ya tata+ na yo osengeli komona yango te, mpamba te moto oyo omoni bolumbu na ye azali ndeko na ye ya makila.+ Basengeli kozongisa monɔkɔ mpo na libunga na bango. 20  Mpe moto oyo alali na mwasi ya ndeko mobali ya tata na ye amoni bolumbu ya ndeko mobali ya tata na ye.+ Bakozongisa monɔkɔ mpo na lisumu na bango. Bakokufa, baboti mwana te.+ 21  Mpe soki mobali moko azwi mwasi ya ndeko na ye, ezali likambo moko ya koyokela mpii.+ Amoni bolumbu ya ndeko na ye. Bakobota te. 22  “‘Mpe bosengeli kobatela mibeko+ na ngai mpe bikateli na ngai nyonso ya lisambisi+ mpe kosalela yango, mpo mokili epai nazali komema bino mpo bófanda, esanza bino te.+ 23  Mpe bosengeli te kotambola kati na mibeko ya bikólo oyo nazali kobengana liboso na bino,+ mpamba te basalaki makambo nyonso wana mpe nazali koyina bango.+ 24  Na yango, nalobaki na bino ete:+ “Bino, ɛɛ bino, bokozwa mokili na bango, mpe ngai, ɛɛ ngai, nakopesa bino yango mpo bózwa yango, mokili oyo etondi na miliki mpe na mafuta ya nzoi.+ Nazali Yehova Nzambe na bino, ngai moto nakaboli bino na bato ya bikólo.”+ 25  Mpe bosengeli kokesenisa nyama ya pɛto ná ya mbindo mpe ndɛkɛ ya mbindo ná ya pɛto;+ mpe bosengeli te kokómisa milimo na bino mpii+ na nyama ná ndɛkɛ mpe na eloko nyonso oyo etambolaka na mabele, oyo nakaboli mpo na bino na kotángáká yango mbindo. 26  Mpe bosengeli kozala basantu mpo na ngai,+ mpamba te ngai Yehova nazali mosantu;+ mpe nazali kokabola bino na bato ya bikólo mpo bókóma bato na ngai.+ 27  “‘Mpe mobali to mwasi oyo azali na elimo ya kosolola na bilimo to oyo azali na elimo oyo eyebisaka makambo ekoya,+ basengeli mpenza kobomama.+ Bakobamba bango mabanga kino bakokufa. Makila na bango ezali na motó na bango.’”+

Maloba na nse