Balevi 2:1-16

2  “‘Sikoyo soki molimo moko alingi kopesa Yehova likabo, likabo ya mbuma,+ likabo na ye ekozala farini ya malamu;+ mpe asengeli kosopela yango mafuta mpe kotya olibana likoló na yango.  Mpe asengeli koya na yango epai ya banganga-nzambe, bana mibali ya Arona, mpe nganga-nzambe asengeli kotondisa lobɔkɔ na ye na farini yango ya malamu, mafuta na yango ná olibana na yango nyonso; mpe asengeli kosala ete yango ebimisa milinga likoló ya etumbelo mpo ezala eloko oyo ekotinda Nzambe akanisa,+ lokola likabo oyo etumbami na mɔtɔ, likabo ya nsolo moko ya kokitisa Yehova motema.  Mpe oyo etikali na likabo ya mbuma, ezali ya Arona ná bana na ye ya mibali,+ lokola eloko oyo eleki bosantu,+ euti na makabo ya Yehova oyo etumbami na mɔtɔ.  “‘Mpe soki olingi kopesa likabo, likabo ya mbuma, lokola eloko oyo etumbami na kati ya etumbelo ya mampa, yango esengeli kozala farini ya malamu, bagato ezangi levire oyo basali lokola lopɛtɛ,+ oyo emwangisami mafuta, to bagalɛti ezangi levire,+ oyo epakolami mafuta.+  “‘Mpe soki likabo na yo ezali likabo ya mbuma oyo ekalingami na kikalungu,+ yango ekozala farini ya malamu, oyo emwangisami mafuta, ezangi levire.  Yango ekobukama ndambondambo, mpe osengeli kosopela yango mafuta.+ Yango ezali likabo ya mbuma.  “‘Mpe soki likabo na yo ezali likabo ya mbuma oyo euti na nzungu ya libulu oyo ezali na mafuta ya kokalinga, yango ekosalema na farini ya malamu mpe na mafuta.  Mpe osengeli komemela Yehova likabo ya mbuma oyo esalemaki na biloko wana; mpe yango esengeli kopesama epai ya nganga-nzambe mpe ye asengeli kobɛlɛmisa yango na etumbelo. 9  Mpe nganga-nzambe asengeli kolongola ndambo ya likabo ya mbuma mpo ezala eloko oyo ekotinda Nzambe akanisa+ mpe asengeli kosala ete yango ebimisa milinga likoló ya etumbelo, lokola likabo oyo etumbami na mɔtɔ, likabo ya nsolo moko ya kokitisa Yehova motema.+ 10  Mpe oyo etikali na likabo ya mbuma, ezali ya Arona ná bana na ye ya mibali, lokola eloko oyo eleki bosantu, euti na makabo ya Yehova oyo etumbami na mɔtɔ.+ 11  “‘Likabo moko te ya mbuma oyo bokopesa Yehova ekosalema na eloko oyo etyami levire,+ mpo bosengeli soki moke te kosala ete pɔtɔpɔtɔ ya farini ya ngayi mpe mafuta ya nzoi ebimisa milinga lokola likabo oyo etumbami na mɔtɔ mpo na Yehova. 12  “‘Bokopesa yango Yehova ezala likabo ya mbuma ya liboso,+ kasi yango esengeli te komata likoló ya etumbelo mpo ezala nsolo moko ya kokitisa motema. 13  “‘Mpe likabo nyonso ya likabo na yo ya mbuma, okotya yango mungwa;+ mpe osengeli te kopesa nzela ete mungwa ya kondimana+ ya Nzambe na yo ezanga na likabo na yo ya mbuma. Okopesa likabo na yo nyonso ná mungwa. 14  “‘Mpe soki olingi kopesa Yehova likabo ya mbuma oyo euti na mbuma ya liboso oyo eteli, okopesa mitó ya mbuma ya mobesu oyo etumbami na mɔtɔ, mbuma ya sika oyo batutituti, lokola likabo ya mbuma oyo euti na mbuma na yo ya liboso oyo eteli.+ 15  Mpe osengeli kotya mafuta likoló na yango mpe kotya olibana likoló na yango. Yango ezali likabo ya mbuma.+ 16  Mpe nganga-nzambe asengeli kosala ete ebimisa milinga mpo ezala eloko oyo ekotinda Nzambe akanisa,+ elingi koloba, mwa ndambo ya mbuma na yango oyo batutituti ná mafuta, ná olibana na yango nyonso, lokola likabo oyo etumbami na mɔtɔ mpo na Yehova.

Maloba na nse