Bakolose 2:1-23

2  Mpo nalingi bóyeba etumba+ monene oyo nazali kobunda mpo na bino mpe mpo na baoyo bazali na Laodikia+ mpe mpo na baoyo nyonso bamoná naino elongi na ngai te na miso,  mpo mitema na bango ebɔndisama,+ mpo básangana liboke moko na boyokani mpenza na bolingo+ mpe mpo na kozwa bomɛngo nyonso oyo euti na kotya motema oyo batye mpenza na makambo bayebi,+ mpo na kokóma na boyebi ya solosolo ya sekele mosantu ya Nzambe, elingi koloba, Kristo.+  Biloko nyonso ya motuya ya bwanya mpe ya boyebi ebombami malamu mpenza na kati na ye.+  Likambo wana nazali koloba yango mpo moto moko te akosa bino na maloba ya kondimisa.+  Mpo atako na mosuni nazali te, na elimo nazali elongo na bino,+ nazali kosepela mpe nazali komona ndenge makambo ezali na molɔngɔ+ na kati na bino mpe bokasi ya kondima+ na bino epai ya Kristo.  Na yango, lokola boyambi Kristo Yesu Nkolo, bókoba kotambola na bomoko+ elongo na ye,  kopika misisa+ mpe kotongama+ na kati na ye mpe kotɛlɛma ngwi na kondima,+ ndenge kaka boteyamaki, wana botondi mpenza na kondima ntango bozali kopesa matɔndi.+  Bókeba: mbala mosusu moto moko akoki komema+ bino lokola nyama na ye ya kolya na nzela ya filozofi+ mpe na bokosi ya mpambampamba+ na kolanda mimeseno ya bato, na kolanda makambo mikemike+ ya mokili kasi na kolanda Kristo te;  mpo bonzambe+ mobimba+ efandi na kati na ye. 10  Mpe na yango bino botondi na nyonso na nzela na ye, oyo azali mokonzi ya guvɛrnema nyonso mpe ya bokonzi nyonso.+ 11  Na boyokani+ oyo bosali na ye, bokatamaki mpe ngenga,+ kokatama ngenga oyo bakataka na mabɔkɔ te, oyo balongolaka mosuni ya nzoto,+ kasi na kokatama ngenga oyo ezali ya Kristo, 12  mpo bokundamaki elongo na ye na batisimo+ na ye, mpe na boyokani oyo bosali na ye, bolamwisamaki+ mpe elongo, na nzela ya kondima+ na bino na nguya+ ya Nzambe, oyo alamwisaki ye uta na bakufi.+ 13  Lisusu, atako bokufaki mpo na mabunga na bino mpe mpo bokatamaki ngenga te na nzoto na bino ya mosuni, Nzambe azongisaki bino na bomoi elongo na ye.+ Alimbisaki biso mabunga na biso+ nyonso na boboto mpenza 14  mpe abomaki+ mokanda oyo ekomamá na mabɔkɔ,+ oyo ezalaki kokweisa biso, oyo ezalaki na mibeko+ mpe oyo ezalaki kotɛmɛla biso;+ mpe Ye alongoli yango na ndenge abaki yango nsɛtɛ+ na nzete ya mpasi.+ 15  Atikaki baguvɛrnema mpe bakonzi+ bolumbu, alakisaki bango liboso ya bato nyonso ete alongi bango,+ wana azalaki kotambwisa bango na molɔngɔ ya balongi+ na nzela ya nzete yango. 16  Na yango, moto asambisa bino te+ mpo na kolya mpe komɛla+ to mpo na fɛti+ moko boye to mpo na kokumisa sanza ya sika+ to mpe mpo na sabata;+ 17  mpo makambo wana ezali elili+ ya makambo oyo ekoya, kasi bosolo+ ezali nde epai ya Kristo.+ 18  Moto moko te azangisa+ bino libonza,+ ye oyo asepelaka na komikitisa ya lokuta mpe na motindo moko boye ya losambo ya baanzelu, oyo “apikami” na makambo oyo ye amoni, oyo avimbi na lolendo kozanga ntina mpenza na makanisi na ye ya mosuni, 19  nzokande akangami na motó+ te, na moto oyo na nzela na ye, nzoto mobimba, lokola eleisami mpe esangani liboke moko na boyokani mpenza+ na lisalisi ya matonga mpe na bikanganeli na yango, ezali kokoba kokola na bokoli oyo Nzambe apesaka.+ 20  Soki bokufaki+ esika moko na Kristo na makambo mikemike+ ya mokili,+ mpo na nini bino, lokola nde bofandi na mokili, bomitye lisusu na nse ya mibeko+ oyo: 21  “Kozwa te, mpe komeka te,+ mpe kosimba te,”+ 22  mpo na biloko oyo esengeli yango nyonso kobeba soki basaleli yango, na kolanda mibeko mpe na mateya ya bato?+ 23  Ya solo, makambo wana emonanaka lokola ezali makambo ya bwanya, na nzela ya losambo oyo moto amityeli ye moko mpe komikitisa ya lokuta, konyokola nzoto makasi;+ kasi ezali ata na ntina moko te mpo na kobundisa mposa ya nzoto.+

Maloba na nse