Baefese 6:1-24

6  Bana, bótosaka baboti+ na bino na boyokani+ na Nkolo, mpo yango ezali likambo ya boyengebene:+  “Kumisá tata na yo mpe mama na yo”;+ oyo ezali mobeko ya liboso elongo na elaka:+  “Mpo makambo na yo etambola malamu mpe oumela ntango molai na mabele.”+  Mpe bino, batata, bósilikisaka bana na bino te,+ kasi bókoba kobɔkɔla+ bango na disiplini+ mpe na makebisi+ ya Yehova.  Bino baombo, bótosaka baoyo bazali bankolo na bino na mosuni,+ na kobanga mpe na kolɛnga+ na bosembo ya mitema na bino, lokola nde epai ya Kristo,  bózala te lokola basepelisi-bato oyo basalaka mosala kaka ntango bazali kotala bango,+ kasi nde lokola baombo ya Kristo, wana bozali kosala mokano ya Nzambe na molimo mobimba.+  Bózala baombo na makanisi ya malamu, lokola nde mpo na Yehova,+ kasi mpo na bato te,  mpo boyebi ete malamu nyonso oyo moto na moto akosala, akozwa yango lisusu epai ya Yehova,+ azala moombo to nsomi.+  Lisusu, bino bankolo, bókoba mpe kosalela bango makambo wana, bótika makaneli,+ mpo boyebi ete Nkolo na bango mpe ya bino+ azali na likoló, mpe ye aponaka bilongi te.+ 10  Mpo na kosukisa, bókoba kozwa nguya+ na kati ya Nkolo mpe na bonene+ ya nguya na ye. 11  Bólata molato mobimba ya etumba+ oyo euti na Nzambe mpo bókoka kotɛlɛma ngwi liboso ya mayele mabe+ ya Zabolo; 12  mpo tozali kobunda etumba+ na makila mpe mosuni te, kasi na baguvɛrnema,+ na bakonzi,+ na bayangeli ya mokili+ ya molili oyo, na mampinga ya bilimo mabe+ na bisika ya likoló. 13  Yango wana bókamata molato mobimba ya etumba oyo euti na Nzambe,+ mpo bókoka kopika mpende na mokolo ya mabe mpe, nsima ya kosala makambo nyonso malamumalamu, bótɛlɛma ngwi.+ 14  Na yango, bótɛlɛma ngwi, wana loketo na bino ekangami+ na solo+ lokola mokaba, mpe bolati ebateli-ntolo ya boyengebene,+ 15  mpe makolo+ na bino elati bisaleli ya nsango malamu ya kimya.+ 16  Likambo eleki ntina mpenza, bókamata nguba monene ya kondima,+ oyo na yango, bokokoka koboma mɔtɔ ya mbanzi nyonso oyo ezali kopela ya moto mabe.+ 17  Lisusu, bózwa ekɔti+ ya lobiko, mpe mopanga+ ya elimo,+ elingi koloba, liloba ya Nzambe,+ 18  wana na mitindo nyonso ya mabondeli+ mpe malɔmbɔ bozali kokoba kobondela na libaku nyonso, na elimo.+ Mpe mpo na yango, bósɛnzɛlaka na etingya mpenza mpe na likambo etali kosala malɔmbɔ mpo na basantu nyonso, 19  mpo na ngai mpe, mpo likoki ya koloba+ epesama na ngai ntango nazali kofungola monɔkɔ mpo na koyebisa polele mpe na bosembo+ sekele mosantu ya nsango malamu,+ 20  oyo mpo na yango nazali ntoma*+ na minyɔlɔlɔ; mpo nalobela yango na mpiko ndenge nasengeli koloba.+ 21  Nzokande mpo bóyeba mpe makambo oyo etali ngai, ndenge nazali, Tishike,+ ndeko ya bolingo mpe mosaleli ya sembo na kati ya Nkolo, akoyebisa bino makambo nyonso.+ 22  Nazali kotindela bino ye mpo na ntina yango mpenza, ete bóyeba makambo oyo etali biso mpe ete abɔndisa mitema na bino.+ 23  Kimya mpe bolingo elongo na kondima oyo euti na Nzambe Tata mpe Nkolo Yesu Kristo ezala na bandeko. 24  Boboto monene+ ezala na baoyo nyonso balingaka Nkolo na biso Yesu Kristo na ndenge oyo ekoki kobeba te.

Maloba na nse

To, “ambasadɛrɛ.” Mosali oyo mokonzi atindi mpo na komonisa ye na mboka mopaya.