Baefese 3:1-21

3  Mpo na yango ngai, Paulo, moto ya bolɔkɔ+ mpo na Kristo Yesu na ntina na bino, bato ya bikólo+  soki, ya solo, boyoki nsango etali mosala oyo bapesi ngai ya kapita+ ya boboto monene ya Nzambe mpo na bino,  ete na nzela ya emoniseli moko nde bayebisaki ngai sekele mosantu,+ se ndenge nakomaki yango liboso na mokuse.  Na likambo yango nde bino, ntango bokotánga yango, bokomona ete nayebi mpenza+ sekele mosantu+ ya Kristo.  Na mabota mosusu, sekele yango+ eyebisamaki te epai ya bana ya bato ndenge emonisami+ sikoyo epai ya bantoma na ye basantu mpe basakoli+ na lisalisi ya elimo,  elingi koloba, ete bato ya bikólo basengeli kozala bazwi-ya-libula elongo na biso mpe binama ya nzoto elongo na biso+ mpe bato oyo bakozwa elaka+ elongo na biso na kati ya bomoko elongo na Kristo Yesu na nzela ya nsango malamu.  Nakómaki mosaleli+ na yango na kotalela likabo ya ofele ya boboto monene ya Nzambe oyo emonisamaki epai na ngai na boyokani na ndenge oyo nguya na ye esalaka.+  Epai na ngai, moto moke koleka moto oyo aleki moke+ na kati ya basantu nyonso, boboto monene+ wana emonisamaki, mpo nasakola na bikólo+ nsango malamu oyo etali bomɛngo ya Kristo oyo ekoki komekama te+  mpe namonisa bato ndenge sekele mosantu+ yango ezali kotambwisama,+ sekele oyo, uta ntango ya kalakala mpenza, ebombamá na kati ya Nzambe, oyo azalisaki biloko nyonso.+ 10  Ezalaki bongo mpo ete, sikoyo na nzela ya lisangá,+ bwanya ya Nzambe oyo ezali ndenge na ndenge mpenza+ eyebana na baguvɛrnema mpe bakonzi+ na bisika ya likoló, 11  na kolanda mokano ya seko oyo abongisaki na likambo oyo etali Kristo,+ Yesu Nkolo na biso, 12  oyo na lisalisi na ye, tozali koloba polele mpe na bosembo mpe tozali kopusana pene+ kozanga kobanga mpo tondimeli ye. 13  Yango wana nazali kosɛnga bino ete bólɛmba te mpo na malɔzi+ oyo nazali kozwa mpo na bino, mpo yango ezali nkembo mpo na bino. 14  Mpo na yango nagumbaka mabɔlɔngɔ+ liboso ya Tata,+ 15  oyo mpo na ye, libota nyonso+ na likoló mpe na mabele ezwi nkombo,+ 16  mpo ete na kolanda bomɛngo+ ya nkembo na ye apesa bino libaku ya kokóma makasi na bomoto na bino ya kati,+ elongo na nguya na lisalisi ya elimo na ye,+ 17  mpo ete na nzela ya kondima na bino, bófandisa Kristo na mitema na bino na bolingo;+ mpo bino bópika misisa+ mpe bótɛlɛma makasi likoló ya moboko,+ 18  mpo bino bózala mpenza na likoki ya kososola na makanisi+ elongo na basantu nyonso bonene mpe bolai mpe bosanda mpe bozindo,+ 19  mpe koyeba bolingo ya Kristo+ oyo eleki boyebi, mpo bótonda na nyonso+ oyo Nzambe apesaka. 20  Nzokande na moto oyo, na boyokani na nguya oyo ezali kosala mosala+ na kati na biso, akoki kosala mingi mpenza koleka makambo nyonso oyo tosɛngaka to oyo eyelaka biso na makanisi,+ 21  nkembo ezala na ye na nzela ya lisangá mpe na nzela ya Kristo Yesu mpo na mabota nyonso libela na libela.+ Amen.

Maloba na nse