Baefese 1:1-23

1  Paulo, ntoma+ ya Kristo Yesu na mokano ya Nzambe,+ epai ya basantu oyo bazali na Efese mpe bato ya sembo+ oyo bazali na bomoko+ elongo na Kristo Yesu:  Boboto monene+ mpe kimya+ ya Nzambe Tata na biso mpe ya Nkolo Yesu Kristo ezala na bino.  Nzambe mpe Tata ya Nkolo na biso Yesu Kristo apambwama,+ mpo apamboli biso+ na lipamboli nyonso ya elimo na bisika ya likoló+ na bomoko elongo na Kristo,  ndenge mpe aponaki+ biso na bomoko elongo na ye liboso ya ebandeli+ ya mokili, mpo tózala basantu mpe tózanga mbeba+ liboso na ye na kati ya bolingo.+  Mpo akanaki liboso+ ete akokamata biso mpe akokómisa+ biso bana+ na ye na nzela ya Yesu Kristo, ndenge mokano na ye elingi,+  mpo básanzola+ ye mpo na boboto monene na ye+ ya nkembo oyo amoniselaki biso na boboto mpenza na nzela ya Mwana na ye ya bolingo.+  Mpo na ye tosikolami na nzela ya lisiko na makila+ ya moto wana, ɛɛ, tolimbisami+ mabunga na biso, na kolanda bomɛngo ya boboto monene na ye.+  Atondisaki biso yango mingi na bwanya nyonso+ mpe na mayele,  na ndenge ayebisaki biso sekele mosantu+ ya mokano na ye. Yango eyokani na makambo oyo asepelaki kosala na kolanda mokano na ye+ 10  mpo na mosala ya kotambwisa makambo+ na nsuka mpenza ya bantango oyo etyamá,+ elingi koloba, koyanganisa+ lisusu biloko nyonso esika moko na nse ya bokonzi ya Kristo,+ biloko oyo ezali na likoló+ mpe biloko oyo ezali na mabele.+ Ɛɛ, na nse ya bokonzi na ye, 11  oyo na bomoko elongo na ye totyamaki mpe bazwi-ya-libula,+ na ndenge bakanaki yango liboso mpo na biso na kolanda mokano ya moto oyo azali kosala makambo nyonso ndenge mokano na ye elakisi,+ 12  mpo tózala ntina ya kosanzola mpe ya kopesa ye nkembo,+ biso baoyo tozali bato ya liboso oyo totyaki elikya na Kristo.+ 13  Kasi bino mpe botyaki elikya epai na ye nsima ya koyoka liloba ya solo,+ nsango malamu oyo etali lobiko na bino.+ Na nzela na ye mpe, nsima ya kondima, botyamaki elembo+ na elimo santu+ oyo elakamaki, 14  oyo ezali ndanga+ ya libula+ na biso oyo epesami libelalibela, mpo na kosikola na nzela ya lisiko+ eloko ya Nzambe ye moko,+ mpo na kosanzola nkembo na ye. 15  Yango wana ngai mpe, banda nayoká nsango ya kondima oyo bozali na yango na Nkolo Yesu mpe epai ya basantu nyonso,+ 16  natikaka te kopesa matɔndi mpo na bino. Nazali kokoba kotánga bino na mabondeli na ngai,+ 17  mpo Nzambe ya Nkolo na biso Yesu Kristo, Tata ya nkembo, apesa bino elimo moko ya bwanya+ mpe ya emoniseli na boyebi ya solosolo ya koyeba ye;+ 18  lokola miso+ ya motema na bino engɛngisami,+ mpo bóyeba mpenza elikya+ oyo ye abengelaki bino, bomɛngo ya nkembo+ oyo ye abombi mpo ezala libula ya basantu,+ 19  mpe bonene ya nguya+ na ye oyo eleki nyonso epai na biso bandimi. Yango emonani na mosala+ ya nguya na ye monene, 20  oyo asalaki na yango na likambo ya Kristo ntango alamwisaki ye uta na bakufi+ mpe afandisaki ye na lobɔkɔ na ye ya mobali+ na kati ya bisika ya likoló,+ 21  mosika mpenza koleka guvɛrnema nyonso mpe bokonzi mpe nguya mpe bonkolo+ mpe nkombo nyonso oyo epesami,+ kaka na ntango oyo te,+ kasi mpe na oyo ezali koya.+ 22  Atyaki mpe biloko nyonso na nse ya makolo na ye,+ mpe akómisaki ye mokonzi ya biloko nyonso+ oyo etali lisangá, 23  oyo ezali nzoto na ye,+ oyo etondi+ na nzela ya moto oyo atondisaka biloko nyonso na kati ya nyonso.+

Maloba na nse