Baebre 9:1-28

9  Yango wana, kondimana ya kala ezalaki na mibeko ya mosala mosantu+ mpe esika mosantu na yango na mokili.+  Mpo batongaki eteni ya liboso ya hema+ mpe na kati, ezalaki na etɛlɛmiselo ya miinda+ ná mesa+ ná mampa ya kolakisa;+ mpe babengi yango “Esika Mosantu.”+  Kasi na nsima ya rido+ ya mibale ezalaki na eteni ya hema oyo babengi “Esika oyo Eleki Bosantu.”+  Ezalaki na eloko ya kotumba mpaka ya malasi oyo esalemi na wolo+ ná sanduku ya kondimana+ oyo ezipamá mobimba na wolo,+ oyo ezalaki na elokó ya wolo oyo ezalaki na mana+ ná lingenda ya Arona oyo ebimisaki fololo+ ná bitanda+ ya kondimana na kati;  kasi likoló na yango ezalaki na bakeruba+ ya nkembo oyo elili na bango ezalaki kozipa ezipeli ya kozipa masumu.+ Kasi oyo ezali te ntango ya kolobela likambo mokomoko ya biloko wana.  Nsima ya kotonga biloko yango ndenge wana, banganga-nzambe bazalaki kokɔta na eteni ya liboso ya hema+ yango ntango nyonso mpo na kosala misala mosantu;+  kasi na eteni ya mibale kaka nganga-nzambe monene ye moko nde azalaki kokɔta mbala moko na mbula,+ azalaki kokɔta te soki azali na makila te,+ oyo azalaki kopesa mpo na ye moko+ mpe mpo na masumu oyo bato bazalaki kosala kozanga boyebi.+  Yango wana, elimo santu ezali komonisa polele ete nzela+ ya kokɔta na esika mosantu emonanaki naino te na ntango oyo hema ya liboso ezalaki wana.+  Hema yango mpenza ezali ndakisa+ mpo na ntango oyo etyamá oyo ekoki sikoyo,+ mpe tii sikoyo makabo ná bambeka ezali kopesama.+ Nzokande, yango ekoki te kopesa moto oyo azali kosala mosala mosantu lisosoli+ ya pɛto mpenza,+ 10  kasi etali kaka bilei,+ masanga+ ná batisimo ndenge na ndenge.+ Yango ezalaki masɛngami ya mibeko oyo etali nzoto+ mpe esɛngisamaki tii na ntango oyo etyamá mpo na kosembola makambo.+ 11  Kasi ntango Kristo ayaki—nganga-nzambe monene+ ya makambo malamu oyo esalemi—alekaki na hema ya monene koleka mpe ya kokoka koleka mpe oyo esalemi na mabɔkɔ te, elingi koloba, ezali te na kati ya biloko oyo Nzambe azalisá na mokili,+ 12  akɔtaki, na makila+ ya bantaba mpe ya bana-ngɔmbɛ ya mibali te, kasi nde na makila na ye moko,+ mbala moko mpo na libela, akɔtaki na esika mosantu mpe azwelaki biso kosikolama ya seko.+ 13  Mpo soki makila ya bantaba+ mpe ya bangɔmbɛ-mibali+ mpe putulu+ ya mwana-ngɔmbɛ ya mwasi oyo emwangisami likoló ya bato oyo bakómi mbindo+ ezali kosantisa tii kopɛtola nzoto,+ 14  bongo makila+ ya Kristo, oyo na nzela ya elimo moko ya seko amikabaki+ epai ya Nzambe na litɔnɔ te, ekopɛtola+ lisosoli na biso koleka te na misala oyo ezali kobota mbuma te+ mpo tósalela Nzambe ya bomoi mosala mosantu?+ 15  Yango wana azali moyokanisi+ ya kondimana ya sika mpo baoyo babengami bázwa elaka ya libula ya seko;+ mpo liwa na ye ezalaki mpo na kosikola bango na nzela ya lisiko+ na makambo ya kobuka mibeko oyo esalemaki na kondimana ya kala.+ 16  Mpo epai kondimana+ ezali, moto oyo asali kondimana yango asengeli kokufa. 17  Mpo kondimana endimamaka mpo na bambeka oyo ebomami, mpo endimamaka te ntango moto oyo asali yango azali na bomoi. 18  Yango wana kondimana ya kala+ mpe ebandaki te kozanga makila.+ 19  Mpo ntango Moize ayebisaki bato nyonso mitindo nyonso na kolanda Mibeko,+ azwaki makila ya bana-ngɔmbɛ ya mibali mpe ya bantaba ná mai ná lɛnɛ ya motane makasi ná nzete ya izope+ mpe amwangiselaki yango buku wana ná bato nyonso, 20  mpe alobaki ete: “Oyo ezali makila ya kondimana oyo Nzambe apesi bino mitindo bókokisa.”+ 21  Amwangiselaki mpe hema+ ná bambɛki nyonso ya mosala mpo na bolamu ya bato nyonso makila.+ 22  Ɛɛ, biloko pene na nyonso epɛtolamaka na makila+ na kolanda Mibeko, mpe soki makila esopami te+ bolimbisi ezali te.+ 23  Yango wana, esengelaki bandakisa+ ya makambo oyo ezali na likoló epɛtolamaka na ndenge wana,+ kasi makambo mpenza ya likoló epɛtolami na bambeka oyo eleki bambeka wana. 24  Mpo Kristo akɔtaki, na esika mosantu oyo esalemi na mabɔkɔ te,+ oyo ezali elilingi ya makambo ya solo,+ kasi nde na likoló mpenza,+ mpo amonana sikoyo liboso ya Nzambe mpenza mpo na biso.+ 25  Ezali mpe te mpo amikabaka mbala na mbala, ndenge nganga-nzambe monene akɔtaka na esika mosantu+ mbula na mbula+ ná makila ya ye moko te. 26  Soki bongo, mbɛlɛ amonaka mpasi mbala na mbala banda mokili ebandá.+ Kasi sikoyo amonani+ mbala moko+ mpo na libela na bosukisi ya makambo ya ntango oyo+ mpo na kolongola lisumu na mbeka na ye moko.+ 27  Mpe lokola bato+ bazelaka kokufa mbala moko mpo na libela, kasi na nsima na yango kosambisama,+ 28  Kristo mpe akabamaki mbala moko+ mpo na libela mpo na komema masumu ya bato mingi;+ mpe mbala ya mibale+ oyo akobima+ ekozala te mpo na kolongola lisumu+ mpe bato oyo bazali koluka ye na mposa makasi mpo na lobiko na bango bakomona ye.+

Maloba na nse