Baebre 6:1-20

6  Yango wana, lokola sikoyo totiki mateya ya ebandeli+ ya Kristo,+ tósala makasi tókóma bato oyo bakɔmɛli,+ tótya lisusu moboko te,+ elingi koloba, koyekola lisusu mateya ya kobongola motema mpe kotika misala oyo ezali kobota mbuma te,+ mpe kondimela Nzambe,+  mateya oyo etali babatisimo+ mpe kotyela moto mabɔkɔ,+ lisekwa ya bakufi+ mpe lisambisi ya seko.+  Mpe yango nde oyo tokosala, soki mpenza Nzambe apesi nzela.+  Mpo baoyo bangɛngisami+ mbala moko mpo na libela, mpe oyo bayoki elɛngi ya likabo ya ofele ya likoló,+ mpe oyo bazwi elimo santu,+  mpe oyo bayoki elɛngi+ ya liloba kitoko ya Nzambe mpe ya banguya ya makambo oyo ekoya,+  kasi batiki yango,+ bakoki lisusu te kozongisama mpo bábongola motema,+ mpo bazali bango moko kobaka lisusu Mwana ya Nzambe na nzete mpe koyokisa ye nsɔni na miso ya bato.+  Na ndakisa, mabele oyo emɛlaka mai ya mbula oyo enɔkelaka yango mbala na mbala, mpe oyo na nsima ebotaka ndunda oyo ekolyama na bato oyo balonelaki yango,+ ezwaka mpe lipamboli ya Nzambe.  Kasi soki yango eboti banzubɛ ná bansende, bakobwaka yango mpe ekolakelama mabe+ mosika te; mpe nsukansuka bakotumba yango.+  Nzokande, mpo na bino, bandeko ya bolingo, atako tozali koloba bongo, tondimi mpenza ete bozali malamu koleka bango mpe bozali kolanda makambo oyo ezali komema na lobiko. 10  Mpo Nzambe azangi boyengebene te mpo abosana mosala na bino mpe bolingo oyo bomoniselaki nkombo na ye,+ na ndenge bosalelaki basantu+ mpe bozali kokoba kosalela bango. 11  Kasi tolingi ete mokomoko na bino amonisa molende ya ndenge wana mpo azala na elikya+ makasi+ tii na nsuka,+ 12  mpo bókóma gɔigɔi te,+ kasi bamekoli+ ya baoyo bazali kozwa libula ya bilaka na nzela ya kondima mpe motema molai.+ 13  Mpo ntango Nzambe apesaki Abrahama elaka na ye,+ lokola akokaki te kolapa ndai na nkombo ya moto mosusu oyo aleki ye, alapaki ndai+ na nkombo na ye moko, 14  alobi: “Ya solo, nakopambola yo mingi mpenza, mpe nakokómisa yo mingi mpenza.”+ 15  Mpe yango wana, Abrahama, nsima ya komonisa motema molai, azwaki elaka yango.+ 16  Mpo bato balapaka ndai na nkombo ya moto oyo aleki bango,+ mpe ndai na bango esilisaka ntembe nyonso, mpo ezali ndanga na bango oyo mibeko endimi.+ 17  Ndenge moko mpe Nzambe, ntango akanaki komonisa polele mpenza bazwi-ya-libula+ ya elaka ete mokano na ye ebongwanaka te,+ asalaki yango na ndai, 18  mpo, na makambo mibale oyo ebongwanaka te oyo mpo na yango Nzambe akoki kobuka lokuta ata moke te,+ biso baoyo tokimi mpe tokei komibomba epai ya Nzambe tólendisama makasi mpo tósimba elikya+ oyo etyami liboso na biso. 19  Elikya+ oyo tozali na yango ezali lokola longo mpo na molimo, ezali makasi mpe ngwi, mpe elikya yango ezali kokɔtisa biso na nsima ya rido,+ 20  epai moto oyo aleki liboso akɔtaki mpo na biso,+ Yesu, oyo akómi nganga-nzambe monene lokola Melekisedeke libela na libela.+

Maloba na nse