Baebre 5:1-14

5  Mpo nganga-nzambe monene nyonso oyo bazwi na kati ya bato atyamaka mpo na bolamu ya bato na makambo ya Nzambe,+ mpo apesa makabo mpe bambeka mpo na masumu.+  Akoki komonisa boboto na bato oyo bazangi boyebi mpe oyo bazali kosala mabunga mpo ye mpe azali na bolɛmbu na ye,+  mpe mpo na yango asengeli kopesa makabo mpo na masumu na ye moko mpe mpo na oyo ya bato.+  Lisusu, moto azwaka lokumu oyo na ndenge na ye moko te,+ kasi kaka ntango Nzambe abengi ye,+ ndenge abengaki mpe Arona.+  Ndenge moko mpe Kristo amipesaki nkembo ye moko te+ mpo akóma nganga-nzambe monene,+ kasi azwaki nkembo+ nde epai ya moto oyo alobelaki ye ete: “Yo ozali mwana na ngai; lelo ngai nakómi tata na yo.”+  Kaka ndenge alobi mpe na esika mosusu ete: “Ozali nganga-nzambe libela na libela lokola Melekisedeke.”+  Na mikolo oyo azalaki na nzoto ya bomoto, Kristo alɔmbaki mpe lisusu asɛngaki+ Oyo azalaki na likoki ya kobikisa ye na liwa, na koganga makasi+ mpe na mpisoli, mpe ayokaki ye mpe andimaki ye mpo na ezaleli na ye ya kobanga Nzambe.+  Atako azalaki Mwana, ayekolaki botosi na makambo oyo akutanaki na yango;+  mpe nsima ya kokómisama moto oyo akoki na nyonso,+ azwaki mokumba ya kokamba na lobiko ya seko+ bato nyonso oyo bazali kotosa ye,+ 10  mpo Nzambe abengaki ye mpenzampenza nganga-nzambe monene lokola Melekisedeke.+ 11  Tozali na makambo mingi ya koloba mpo na ye mpe kolimbola yango ezali mpasi, mpo bokómi matoi mangbongi.+ 12  Mpo, ya solo, na kotalela ntango oyo bolekisi, bosengelaki nde kozala bateyi,+ kasi bozali lisusu na mposa moto moko ateya bino, banda na ebandeli, mateya ya ebandeli+ ya maloba mosantu ya Nzambe;+ mpe bokómi lokola moto oyo azali na mposa ya mabɛlɛ, kasi ya bilei ya makasi te.+ 13  Mpo moto nyonso oyo amɛlaka mabɛlɛ ayebi liloba ya boyengebene te, mpo azali mwana moke.+ 14  Kasi bilei ya makasi ezali ya bato oyo bakɔmɛli, baoyo, makoki na bango ya kososola,+ lokola basalelaka yango, emesaná kokesenisa ná mabe ná malamu.+

Maloba na nse