Mitángo 8:1-26

8  Mpe Yehova alobaki na Moize ete:  “Lobá na Arona, mpe osengeli koyebisa ye boye: ‘Ntango nyonso oyo okopelisa miinda, miinda yango nsambo esengeli kongɛngisa esika oyo ezali liboso ya etɛlɛmiselo ya miinda.’”+  Mpe Arona abandaki kosala kaka bongo. Apelisaki miinda na yango mpo na esika oyo ezalaki liboso ya etɛlɛmiselo ya miinda,+ kaka ndenge Yehova apesaki Moize mitindo.  Sikoyo talá ndenge etɛlɛmiselo ya miinda esalemaki. Ezalaki ya wolo, eloko oyo ebɛtami na marto. Ezala na mipanzi na yango, ezala na bafololo na yango, ezalaki eloko oyo ebɛtami na marto.+ Asalaki etɛlɛmiselo ya miinda kaka ndenge Yehova amonisaki Moize na emonaneli.+  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete:  “Zwá Balevi na kati ya bana ya Yisraele, mpe osengeli kopɛtola bango.+  Mpe talá oyo okosala bango mpo na kopɛtola bango: mwangiselá bango mai oyo epɛtolaka moto na lisumu,+ mpe basengeli kolekisa razware na nzoto na bango mobimba+ mpe basengeli kosukola bilamba+ na bango mpe komipɛtola.+  Na nsima, basengeli kozwa mwana-ngɔmbɛ+ moko ya mobali ná likabo na yango ya mbuma+ ya farini ya malamu oyo emwangisami mafuta, mpe okozwa mwana-ngɔmbɛ mosusu ya mobali mpo na likabo mpo na lisumu.+  Mpe osengeli koya na Balevi liboso ya hema ya kokutana mpe koyanganisa liyangani mobimba ya bana ya Yisraele.+ 10  Mpe osengeli koya na Balevi liboso ya Yehova, mpe bana ya Yisraele basengeli kotya+ mabɔkɔ na bango likoló ya Balevi.+ 11  Mpe Arona asengeli koningisa Balevi epai na epai liboso ya Yehova lokola likabo ya koningisa+ oyo euti na bana ya Yisraele, mpe basengeli kozala bato oyo basalaka mosala ya Yehova.+ 12  “Na nsima, Balevi bakotya mabɔkɔ na bango na mitó ya bangɔmbɛ-mibali.+ Nsima na yango, pesá moko ezala likabo mpo na lisumu mpe mosusu ezala likabo ya kotumbela Yehova mpo na kozipa masumu+ ya Balevi. 13  Mpe osengeli kotɛlɛmisa Balevi liboso ya Arona ná bana na ye ya mibali mpe osengeli koningisa bango epai na epai lokola likabo ya koningisela Yehova. 14  Mpe osengeli kokabola Balevi na bana ya Yisraele, mpe Balevi basengeli kokóma ya ngai.+ 15  Mpe na nsima, Balevi bakokɔta mpo na kosala na hema ya kokutana.+ Bongo osengeli kopɛtola bango mpe kosala ete báningana epai na epai lokola likabo ya koningisa.+ 16  Mpo bazali bato oyo bapesami, bapesami epai na ngai longwa na kati ya bana ya Yisraele.+ Na esika ya baoyo bazali kofungola mabumu nyonso, bana nyonso ya liboso na kati ya bana ya Yisraele,+ nasengeli kozwa bango mpo na ngai moko. 17  Mpo mwana nyonso ya liboso na kati ya bana ya Yisraele azali ya ngai, na kati ya bato mpe na kati ya banyama.+ Na mokolo oyo nabɛtaki mwana nyonso ya liboso na mokili ya Ezipito,+ nasantisaki bango mpo na ngai moko.+ 18  Mpe nakozwa Balevi na esika ya bana nyonso ya liboso na kati ya bana ya Yisraele.+ 19  Mpe nakopesa Balevi bázala bato oyo bapesami epai ya Arona ná bana na ye ya mibali kati na bana ya Yisraele,+ mpo na kosala mosala ya bana ya Yisraele na hema ya kokutana+ mpe mpo na kozipa masumu ya bana ya Yisraele, mpo bolɔzi moko te ebima na kati ya bana ya Yisraele+ mpo bana ya Yisraele babɛlɛmi na esika mosantu.” 20  Mpe Moize ná Arona ná liyangani mobimba ya bana ya Yisraele babandaki kosala kaka bongo mpo na Balevi. Na kolanda mitindo nyonso oyo Yehova apesaki Moize mpo na Balevi, bana ya Yisraele basalaki bango kaka bongo. 21  Bongo Balevi bamipɛtolaki+ mpe basukolaki bilamba na bango, nsima na yango Arona aningisaki bango epai na epai lokola likabo ya koningisa liboso ya Yehova.+ Na nsima, Arona azipaki masumu na bango mpo na kopɛtola bango.+ 22  Nsima na yango nde Balevi bakɔtaki mpo na kosala mosala na bango na hema ya kokutana liboso ya Arona ná bana na ye ya mibali.+ Kaka ndenge Yehova apesaki Moize mitindo mpo na Balevi, basalaki kaka bongo mpo na bango. 23  Sikoyo Yehova alobaki na Moize ete: 24  “Talá likambo oyo etali Balevi: Banda na mbula ntuku mibale na mitano (25) tii na likoló, akoya kokɔta na etuluku ya baoyo basalaka na hema ya kokutana. 25  Kasi nsima ya mbula ntuku mitano (50), akotika etuluku ya baoyo basalaka mpe akosala lisusu te. 26  Mpe asengeli kosalela bandeko na ye na kati ya hema ya kokutana na kokokisáká mokumba yango, kasi asengeli kosala mosala moko te. Ndenge wana nde okosala mpo na Balevi na mikumba na bango.”+

Maloba na nse