Mitángo 30:1-16

30  Bongo Moize alobaki na bankumu+ ya mabota ya bana ya Yisraele ete: “Talá mitindo oyo Yehova apesi, alobi:  Soki mobali moko asali elako+ epai ya Yehova to alapi ndai+ mpo na kokangisa molimo na ye na elako ya koboya eloko,+ azanga kokokisa liloba na ye te.+ Akosala engebene nyonso oyo ebimi na monɔkɔ na ye.+  “Mpe soki mwasi moko asali elako epai ya Yehova+ to amikangisi na elako ya koboya eloko, na ndako ya tata na ye, na bolenge na ye,  mpe tata na ye ayoki mpenza elako na ye to elako na ye ya koboya eloko oyo akangisi yango na molimo na ye mpe tata na ye alobeli ye eloko te, bilako na ye nyonso esengeli mpe kotikala, mpe elako nyonso ya koboya eloko+ oyo akangisi na molimo na ye ekotikala.  Kasi soki tata na ye apekisi ye na mokolo oyo ayoki bilako na ye nyonso to bilako na ye ya koboya eloko oyo akangisi na molimo na ye, ekotikala te, kasi Yehova akolimbisa ye, mpamba te tata na ye apekisi ye.+  “Nzokande, soki akómi mpenza mwasi ya mobali moko boye, mpe elako na ye ezali likoló na ye+ to elaka oyo abimisi na mbɛbu na ye kozanga kokanisa, oyo akangisi na molimo na ye,  mpe mobali na ye ayoki mpenza yango mpe alobeli ye eloko te na mokolo oyo ayoki yango, bilako na ye esengeli mpe kotikala to bilako na ye ya koboya eloko, oyo akangisi na molimo na ye, ekotikala.+  Kasi soki mobali na ye, na mokolo oyo ayoki yango, apekisi ye,+ alongoli elako na ye oyo ezalaki likoló na ye to elaka oyo abimisaki na mbɛbu na ye kozanga kokanisa, oyo akangisaki na molimo na ye, mpe Yehova akolimbisa ye.+  “Soki ezali elako ya mwasi oyo mobali akufá to ya mwasi oyo libala ekufá, eloko nyonso oyo akangisi na molimo na ye ekotikala na ye kaka. 10  “Nzokande, soki na ndako ya mobali na ye nde asali elako to akangisi elako ya koboya eloko+ na molimo na ye na kolapáká ndai, 11  mpe mobali na ye ayoki yango mpe alobeli ye eloko te, apekisi ye te, bilako na ye nyonso esengeli kotikala to elako nyonso ya koboya eloko oyo akangisi na molimo na ye ekotikala. 12  Kasi soki mobali na ye alongoli yango nyonso na mokolo oyo ayoki liloba nyonso ya mbɛbu na ye oyo ezali bilako na ye to ezali elako ya koboya eloko mpo na molimo na ye, ekotikala te.+ Mobali na ye alongoli yango, mpe Yehova akolimbisa ye.+ 13  Elako nyonso to ndai nyonso ya elako ya koboya eloko mpo na koyokisa molimo mpasi,+ mobali na ye akondimisa yango to mobali na ye akolongola yango. 14  Kasi soki mobali na ye azali kolobela ye ata eloko moko te mokolo na mokolo, andimisi bilako na ye nyonso to bilako na ye nyonso ya koboya eloko oyo ezali likoló na ye.+ Andimisi yango mpo alobelaki ye te na mokolo oyo ayokaki yango. 15  Mpe soki ayei kolongola yango nyonso nsima ya koyoka yango, amemi mpenza libunga ya mwasi na ye.+ 16  “Wana nde malako oyo Yehova apesaki Moize lokola mitindo mpo ezala na kati ya mobali ná mwasi na ye,+ mpo ezala na kati ya tata ná mwana na ye ya mwasi na bolenge na ye, na ndako ya tata na ye.”+

Maloba na nse