Mitángo 29:1-40

29  “‘Mpe na sanza ya nsambo, na mokolo ya liboso ya sanza yango, bokosala liyangani moko mosantu.+ Bosengeli kosala mosala ya makasi ata moko te.+ Ekozala mpo na bino mokolo ya kobɛtama ya kelelo.+  Mpe bosengeli kopesa likabo ya kotumba mpo ezala nsolo moko ya kokitisa Yehova motema: mwana-ngɔmbɛ moko ya mobali, mpate-mobali moko, bana-mpate mibali nsambo, mokomoko ezali na mbula moko, ezangi mbeba;+  mpe likabo na yango ya mbuma ya farini ya malamu oyo emwangisami mafuta: misato ya bandambo zomi mpo na ngɔmbɛ-mobali, mibale ya bandambo zomi mpo na mpate-mobali,+  mpe moko ya bandambo zomi mpo na mwana-mpate mokomoko ya mobali na bana-mpate mibali nsambo yango;+  mpe mwana-ntaba moko ya mobali lokola likabo mpo na lisumu mpo na kozipa masumu na bino;+  longola likabo ya kotumba+ ya sanza na sanza mpe likabo na yango ya mbuma+ ná likabo ya kotumba ya ntango nyonso+ mpe likabo na yango ya mbuma,+ nzela moko na makabo na yango ya masanga,+ ndenge basalaka yango, mpo ezala nsolo moko ya kokitisa motema, likabo oyo batumbeli Yehova na mɔtɔ.+  “‘Mpe na mokolo ya zomi ya sanza yango ya nsambo, bokosala liyangani moko mosantu,+ mpe bosengeli koyokisa milimo na bino mpasi.+ Bosengeli kosala mosala ya makasi ata moko te.+  Mpe bosengeli kopesa Yehova likabo ya kotumba, mpo ezala nsolo moko ya kokitisa motema: mwana-ngɔmbɛ moko ya mobali, mpate-mobali moko, bana-mpate mibali nsambo, mokomoko ezali na mbula moko.+ Ekozala banyama oyo bomoni ete ezangi mbeba.+  Mpe likabo na yango ya farini ya malamu oyo emwangisami mafuta: misato ya bandambo zomi mpo na ngɔmbɛ-mobali, mibale ya bandambo zomi mpo na mpate-mobali yango moko,+ 10  moko ya bandambo zomi mbala nyonso mpo na mwana-mpate mokomoko ya mobali na bana-mpate mibali yango nsambo;+ 11  mwana-ntaba moko lokola likabo mpo na lisumu, longola likabo mpo na lisumu mpo na kozipa masumu+ mpe likabo ya kotumba ya ntango nyonso mpe likabo na yango ya mbuma, nzela moko na makabo na yango ya masanga.+ 12  “‘Mpe na mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya nsambo,+ bokosala liyangani moko mosantu.+ Bosengeli kosala mosala ya makasi ata moko te,+ mpe bosengeli kosala fɛti mpo na Yehova mikolo nsambo.+ 13  Mpe bosengeli kopesa likabo ya kotumba,+ likabo oyo etumbami na mɔtɔ, ya nsolo moko ya kokitisa Yehova motema: bana-ngɔmbɛ mibali zomi na misato, mpate-mibali mibale, bana-mpate mibali zomi na minei, mokomoko ezali na mbula moko. Ekozala banyama oyo ezangi mbeba.+ 14  Mpe likabo na yango ya mbuma ya farini ya malamu oyo emwangisami mafuta: misato ya bandambo zomi mpo na ngɔmbɛ-mobali mokomoko na ngɔmbɛ-mibali zomi na misato yango, mibale ya bandambo zomi mpo na mpate-mobali mokomoko na mpate-mibali yango mibale,+ 15  mpe moko ya bandambo zomi mpo na mwana-mpate mokomoko ya mobali na bana-mpate mibali zomi na minei yango;+ 16  mpe mwana-ntaba moko lokola likabo mpo na lisumu, longola likabo ya kotumba ya ntango nyonso, likabo na yango ya mbuma mpe likabo na yango ya masanga.+ 17  “‘Mpe na mokolo ya mibale: bana-ngɔmbɛ mibali zomi na mibale, mpate-mibali mibale, bana-mpate mibali zomi na minei, mokomoko ezali na mbula moko, ezangi mbeba;+ 18  ná likabo na yango ya mbuma+ mpe likabo na yango ya masanga+ mpo na bangɔmbɛ-mibali, bampate-mibali mpe bana-mpate mibali na kolanda motángo na yango ndenge basalaka;+ 19  mpe mwana-ntaba moko lokola likabo mpo na lisumu,+ longola likabo ya kotumba ya ntango nyonso mpe likabo na yango ya mbuma, nzela moko na makabo na yango ya masanga.+ 20  “‘Mpe na mokolo ya misato: ngɔmbɛ-mibali zomi na moko, mpate-mibali mibale, bana-mpate mibali zomi na minei , mokomoko ezali na mbula moko, ezangi mbeba;+ 21  ná likabo na yango ya mbuma+ mpe makabo na yango ya masanga+ mpo na bangɔmbɛ-mibali, bampate-mibali mpe bana-mpate mibali na kolanda motángo na yango ndenge basalaka; 22  mpe ntaba-mobali moko lokola likabo mpo na lisumu,+ longola likabo ya kotumba ya ntango nyonso mpe likabo na yango ya mbuma mpe likabo na yango ya masanga. 23  “‘Mpe na mokolo ya minei: ngɔmbɛ-mibali zomi, mpate-mibali mibale, bana-mpate mibali zomi na minei, mokomoko ezali na mbula moko, ezangi mbeba;+ 24  likabo na yango ya mbuma+ mpe makabo na yango ya masanga+ mpo na bangɔmbɛ-mibali, bampate-mibali mpe bana-mpate mibali na kolanda motángo na yango ndenge basalaka;+ 25  mpe mwana-ntaba moko lokola likabo mpo na lisumu,+ longola likabo ya kotumba ya ntango nyonso,+ likabo na yango ya mbuma mpe likabo na yango ya masanga.+ 26  “‘Mpe na mokolo ya mitano: ngɔmbɛ-mibali libwa, mpate-mibali mibale, bana-mpate mibali zomi na minei, mokomoko ezali na mbula moko, ezangi mbeba;+ 27  ná likabo na yango ya mbuma+ mpe makabo na yango ya masanga+ mpo na bangɔmbɛ-mibali, bampate-mibali mpe bana-mpate mibali na kolanda motángo na yango ndenge basalaka;+ 28  mpe ntaba moko lokola likabo mpo na lisumu,+ longola likabo ya kotumba ya ntango nyonso mpe likabo na yango ya mbuma mpe likabo na yango ya masanga.+ 29  “‘Mpe na mokolo ya motoba: ngɔmbɛ-mibali mwambe, mpate-mibali mibale, bana-mpate mibali zomi na minei, mokomoko ezali na mbula moko, ezangi mbeba;+ 30  ná likabo na yango ya mbuma+ mpe makabo na yango ya masanga+ mpo na bangɔmbɛ-mibali, bampate-mibali mpe bana-mpate mibali na kolanda motángo na yango ndenge basalaka;+ 31  mpe ntaba moko lokola likabo mpo na lisumu,+ longola likabo ya kotumba ya ntango nyonso, likabo na yango ya mbuma mpe makabo na yango ya masanga.+ 32  “‘Mpe na mokolo ya nsambo: ngɔmbɛ-mibali nsambo, mpate-mibali mibale, bana-mpate mibali zomi na minei, mokomoko ezali na mbula moko, ezangi mbeba;+ 33  ná likabo na yango ya mbuma+ mpe makabo na yango ya masanga+ mpo na bangɔmbɛ-mibali, bampate-mibali mpe bana-mpate mibali na kolanda motángo na yango ndenge basalaka yango;+ 34  mpe ntaba moko lokola likabo mpo na lisumu,+ longola likabo ya kotumba ya ntango nyonso, likabo na yango ya mbuma mpe likabo na yango ya masanga.+ 35  “‘Mpe na mokolo ya mwambe bokosala liyangani moko monene.+ Bosengeli kosala mosala ya makasi ata moko te.+ 36  Mpe bosengeli kopesa likabo ya kotumba, likabo oyo etumbami na mɔtɔ, ya nsolo moko ya kokitisa Yehova motema: ngɔmbɛ-mobali moko, mpate-mobali moko, bana-mpate mibali nsambo, mokomoko ezali na mbula moko, ezangi mbeba;+ 37  ná likabo na yango ya mbuma+ mpe makabo na yango ya masanga+ mpo na ngɔmbɛ-mobali, mpate-mobali mpe bana-mpate mibali na kolanda motángo na yango ndenge basalaka;+ 38  mpe ntaba moko lokola likabo mpo na lisumu,+ longola likabo ya kotumba ya ntango nyonso mpe likabo na yango ya mbuma mpe likabo na yango ya masanga.+ 39  “‘Yango nde bokopesa Yehova na bafɛti+ na bino na bileko oyo etyamá, longola makabo na bino ya elako+ mpe makabo na bino ya bolingo+ mpo ezala makabo na bino ya kotumba+ mpe makabo na bino ya mbuma+ mpe makabo na bino ya masanga+ mpe bambeka na bino ya boyokani.’”+ 40  Mpe Moize asololaki na bana ya Yisraele na kolanda mitindo nyonso oyo Yehova apesaki Moize.+

Maloba na nse