Mitángo 28:1-31

28  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete:  “Pesá bana ya Yisraele mitindo, mpe osengeli koloba na bango boye: ‘Bosengeli kopesaka ngai likabo na ngai, limpa na ngai,+ mpo makabo na ngai oyo etumbami na mɔtɔ ezala nsolo moko ya kokitisa ngai motema,+ na bantango oyo etyamá.’+  “Mpe osengeli koloba na bango ete: ‘Talá likabo oyo etumbami na mɔtɔ oyo bokopesa Yehova: bana-mpate mibale ya mibali, oyo ezangi mbeba, oyo ezali na mbula moko, mokolo na mokolo ezala likabo ya kotumba ya ntango nyonso.+  Okopesa mwana-mpate moko ya mobali na ntɔngɔ, mpe okopesa mwana-mpate mosusu ya mobali na mpokwa, liboso molili ekɔta,*+  okopesa yango elongo na moko ya bandambo zomi ya efa+ ya farini ya malamu lokola likabo ya mbuma+ oyo emwangisami moko ya bandambo minei ya hini ya mafuta ya mbuma ya olive oyo etutami;+  likabo ya kotumba+ ya ntango nyonso, oyo epesamaki na Ngomba Sinai mpo ezala nsolo moko ya kokitisa motema, likabo oyo batumbeli Yehova na mɔtɔ,+  nzela moko na likabo na yango ya masanga,+ moko ya bandambo minei ya hini mpo na mwana-mpate mobali+ mokomoko. Sopelá Yehova likabo ya masanga na esika mosantu, likabo ya masanga oyo elangwisaka.+  Mpe okopesa mwana-mpate mobali mosusu na mpokwa, liboso molili ekɔta.* Nzela moko na likabo ya mbuma ya ndenge moko na oyo ya ntɔngɔ mpe nzela moko na likabo na yango ya masanga ya ndenge moko, okopesa yango lokola likabo oyo etumbami na mɔtɔ, ya nsolo moko ya kokitisa Yehova motema.+  “‘Nzokande, na mokolo ya sabata,+ ekozala bana-mpate mibale ya mibali, oyo ezangi mbeba, oyo ezali na mbula moko, mpe mibale ya bandambo zomi ya farini ya malamu lokola likabo ya mbuma oyo emwangisami mafuta, nzela moko na likabo na yango ya masanga, 10  lokola likabo ya kotumba ya sabata, na sabata na yango, elongo na likabo ya kotumba+ ya ntango nyonso mpe likabo na yango ya masanga.+ 11  “‘Mpe na ebandeli ya basanza na bino, bokopesa Yehova likabo ya kotumba: bana-ngɔmbɛ mibale ya mibali ná mpate-mobali moko, bana-mpate nsambo ya mibali, oyo ezangi mbeba, mokomoko ezali na mbula moko,+ 12  ná misato ya bandambo zomi ya farini ya malamu lokola likabo ya mbuma+ oyo emwangisami mafuta mpo na ngɔmbɛ-mobali mokomoko ná mibale ya bandambo zomi ya farini ya malamu lokola likabo ya mbuma oyo emwangisami mafuta mpo na mpate-mobali wana moko,+ 13  mpe moko ya bandambo zomi ya farini ya malamu mbala nyonso lokola likabo ya mbuma oyo emwangisami mafuta mpo na mwana-mpate mobali mokomoko, lokola likabo ya kotumba, ya nsolo moko ya kokitisa motema,+ likabo oyo batumbeli Yehova na mɔtɔ. 14  Mpe mpo na makabo na yango ya masanga ekozala hini moko ya vinyo kabolá na mibale+ mpo na ngɔmbɛ-mobali moko mpe moko ya bandambo misato+ ya hini mpo na mpate-mobali mpe moko ya bandambo minei+ ya hini mpo na mwana-mpate mobali moko. Yango nde likabo ya kotumba sanza na sanza, na sanza na yango, mpo na basanza ya mbula.+ 15  Longola likabo ya kotumba ya ntango nyonso nzela moko na likabo na yango ya masanga,+ bakopesa lisusu Yehova mwana-ntaba+ moko lokola likabo mpo na lisumu. 16  “‘Mpe na sanza ya liboso, na mokolo ya zomi na minei ya sanza yango, ekozala elekeli ya Yehova.+ 17  Mpe na mokolo ya zomi na mitano ya sanza yango ekozala fɛti. Bagato ezangá levire ekolyama mikolo nsambo.+ 18  Na mokolo ya liboso, liyangani moko mosantu ekozala.+ Bosengeli kosala mosala ya makasi ata moko te.+ 19  Mpe bosengeli kopesa likabo oyo etumbami na mɔtɔ, likabo ya kotumbela+ Yehova: bana-ngɔmbɛ mibale ya mibali ná mpate-mobali moko mpe bana-mpate nsambo ya mibali, mokomoko ezali na mbula moko.+ Ekozala banyama oyo bomoni ete ezangi mbeba.+ 20  Mpe mpo na makabo na yango ya mbuma+ ya farini ya malamu oyo emwangisami mafuta, bokopesa misato ya bandambo zomi mpo na ngɔmbɛ-mobali moko mpe mibale ya bandambo zomi+ mpo na mpate-mobali. 21  Okopesa moko ya bandambo zomi+ mbala nyonso mpo na mwana-mpate mobali mokomoko kati na bana-mpate yango nsambo ya mibali; 22  mpe ntaba-mobali moko ya likabo mpo na lisumu mpo na kozipa masumu na bino.+ 23  Longola likabo ya kotumba ya ntɔngɔ, oyo ezali mpo na likabo ya kotumba+ ya ntango nyonso,+ bokopesa yango. 24  Bokopesa makabo ya ndenge moko na oyo wana mokolo na mokolo na boumeli ya mikolo nsambo lokola limpa,+ likabo oyo etumbami na mɔtɔ, ya nsolo moko ya kokitisa Yehova motema.+ Ekopesama nzela moko na likabo ya kotumba ya ntango nyonso, mpe na likabo na yango ya masanga. 25  Mpe na mokolo ya nsambo, bokozala na liyangani moko mosantu.+ Bosengeli kosala mosala ya makasi ata moko te.+ 26  “‘Mpe na mokolo ya mbuma ya liboso oyo eteli,+ ntango bokopesa Yehova likabo ya mbuma na bino ya sika, na bafɛti na bino ya bapɔsɔ,+ bokosala liyangani moko mosantu. Bosengeli kosala mosala ya makasi ata moko te.+ 27  Mpe bosengeli kopesa lokola likabo ya kotumba mpo ezala nsolo moko ya kokitisa Yehova motema: bana-ngɔmbɛ mibale ya mibali, mpate-mobali moko, bana-mpate nsambo ya mibali, mokomoko ezali na mbula moko;+ 28  mpe lokola likabo na yango ya mbuma ya farini ya malamu oyo emwangisami mafuta: misato ya bandambo zomi mpo na ngɔmbɛ-mobali mokomoko, mibale ya bandambo zomi+ mpo na mpate-mobali, 29  moko ya bandambo zomi+ mbala nyonso mpo na mwana-mpate mokomoko ya mobali kati na bana-mpate yango nsambo ya mibali; 30  mwana-ntaba moko mpo na kozipa masumu na bino.+ 31  Longola likabo ya kotumba ya ntango nyonso mpe likabo na yango ya mbuma, bokopesa yango.+ Ekozala banyama oyo bomoni ete ezangi mbeba,+ bokopesa yango nzela moko na makabo na yango ya masanga.+

Maloba na nse

Talá Kob 12:6, msl.
Talá Kob 12:6, msl.