Mitángo 24:1-25

24  Ntango Balaama amonaki ete ezalaki malamu na miso ya Yehova kopambola Yisraele, akendaki te, lokola na mbala ya liboso,+ koluka bilembo ya makambo oyo ekoya mpo na kolɔka,+ kasi atalisaki elongi na ye na esobe.  Ntango Balaama atombolaki miso na ye mpe amonaki Yisraele bafandi na bahema engebene mabota+ na ye, elimo ya Nzambe ekitelaki ye.+  Na yango, abimisaki liloba na ye ya lisese+ mpe alobaki ete: “Liloba ya Balaama mwana ya Beore,Mpe liloba ya mobali makasi oyo liso efungwami,+   Liloba ya moto oyo azali koyoka maloba ya Nzambe,+Oyo amonaki emonaneli ya Mozwi-ya-Nguya-Nyonso+ Wana azalaki kokwea miso polele:+   Bahema na yo, Ee Yakobo, batabernakle na yo, Ee Yisraele, ezali kitoko mpenza!+   Lokola mabwaku ya mikɛli, etandami mosika,+Lokola bilanga pembeni na ebale.+Lokola banzete ya aloe oyo Yehova aloni,Lokola banzete ya sɛdrɛ pembeni ya mai.+   Mai ezali kobima na katini na ye mibale ya mposo ya nyama,Mpe momboto na ye ezali pembeni ya mai mingi.+Mokonzi+ na ye mpe akozala likoló koleka Agage,+Mpe bokonzi na ye ekotombwama.+   Nzambe azali kobimisa ye na Ezipito;Mbangu na ye ezali ya ngɔmbɛ-mobali ya zamba.+Akozikisa bikólo, banyokoli na ye,+Mpe akolyalya+ mikuwa na bango, mpe akobukabuka bango na makula na ye.+   Agumbamaki, alali lokola nkɔsi,Mpe, lokola nkɔsi, nani akomeka kolamwisa ye?+Baoyo bazali kopambola yo bakopambolama,+Mpe baoyo bazali kolakela yo mabe bakolakelama mabe.”+ 10  Na yango, nkanda ya Balake engalelaki Balaama mpe abɛtaki mabɔkɔ na ye,+ mpe Balake alobaki lisusu na Balaama ete: “Nabengaki yo mpo olakela banguna na ngai mabe,+ mpe talá! yo opamboli bango koleka ndelo mbala misato oyo. 11  Mpe sikoyo kimá na esika na yo. Nalobaki na motema na ngai ete nakopesa yo mpenza lokumu,+ kasi, talá! Yehova aboyeli yo lokumu.” 12  Mpe Balaama alobaki na Balake ete: “Nalobaki te na bamemi-nsango na yo oyo otindelaki ngai ete: 13  ‘Ata soki Balake apesi ngai ndako na ye etondi na palata mpe na wolo, nakoki kobuka etinda ya Yehova te mpo na kosala likambo moko ya malamu to ya mabe na motema na ngai moko. Nyonso oyo Yehova akoloba yango nde nakoloba’?+ 14  Mpe sikoyo, talá nazali kokende epai ya bato na ngai. Yaká nayebisa yo+ oyo bato oyo bakosala bato na yo na nsima, na nsuka ya mikolo.”+ 15  Bongo abimisaki liloba na ye ya lisese+ mpe alobaki ete:“Liloba ya Balaama mwana ya Beore,Mpe liloba ya mobali makasi oyo liso efungwami,+ 16  Liloba ya moto oyo azali koyoka maloba ya Nzambe,+Mpe moto oyo azali na boyebi ya Oyo-Aleki-Likoló—Amonaki emonaneli ya Mozwi-ya-Nguya-Nyonso+Wana azalaki kokwea miso polele:+ 17  Nakomona ye,+ kasi sikoyo te;Nakotala ye, kasi penepene te.Monzoto+ ekobima mpenza uta na Yakobo,Mpe lingenda ya bokonzi ekotɛlɛma mpenza uta na Yisraele.+Mpe akobuka mpenza mpakatoi ya motó ya Moabe+Mpe mokuwa ya motó ya bana nyonso ya yikiyiki ya etumba. 18  Mpe Edome esengeli kokóma eloko ya bato,+Ɛɛ, Seire+ esengeli kokóma eloko ya banguna+ na ye, Wana Yisraele azali komonisa mpiko na ye. 19  Mpe moto moko akouta na Yakobo mpe akokende kotya bato na nse ya bokonzi na ye,+Mpe asengeli kobebisa moto nyonso oyo abiki na engumba.”+ 20  Ntango amonaki Amaleke, abimisaki mpe liloba na ye ya lisese, bongo alobaki lisusu ete:+“Amaleke azalaki oyo ya liboso kati na bikólo,+Kasi nsuka na ye na nsima ekozala nde libebi na ye.”+ 21  Ntango amonaki Bakeni,+ abimisaki mpe liloba na ye ya lisese, bongo alobaki lisusu ete:“Esika na yo ya kofanda ezali koumela, mpe esika na yo ya kofanda ezali likoló ya libanga. 22  Kasi ekozala na moto moko oyo akozikisa Kaine.+Ntango boni ekoleka liboso Asiri emema yo mokangami?”+ 23  Mpe abimisaki mpe liloba na ye ya lisese, bongo alobaki lisusu ete:“Mawa! Nani akobika ntango Nzambe akoyeisa yango?+ 24  Mpe bamasuwa ekouta na bokula ya Kitime,+Mpe ekomonisa mpenza Asiri+ mpasi,Mpe ekomonisa solo Ebere mpasi.Kasi nsukansuka ye mpe akokufa.” 25  Nsima na yango, Balaama atɛlɛmaki mpe azongaki na esika na ye.+ Bongo Balake mpe asimbaki nzela na ye akei.

Maloba na nse