Mitángo 17:1-13

17  Sikoyo Yehova alobaki na Moize ete:  “Lobá na bana ya Yisraele mpe zwá epai na bango lingenda+ moko mpo na ndako mokomoko ya batata, epai ya bankumu+ na bango nyonso, na kolanda ndako ya batata na bango, mangenda zomi na mibale. Okokoma nkombo ya mokomoko likoló ya lingenda na ye.  Mpe okokoma nkombo ya Arona likoló ya lingenda ya Levi, mpamba te lingenda ezali kaka moko mpo na nkumu ya ndako ya batata na bango.  Mpe osengeli kotya yango na kati ya hema ya kokutana liboso ya Litatoli,+ epai namimonisaka mbala na mbala epai na bino.+  Mpe talá oyo ekosalema: moto oyo nakopona,+ lingenda na ye ekobimisa nkasa ya sika, mpe nakosukisa mpenza koimaima+ ya bana ya Yisraele oyo bazali koimaima mpo na ngai, koimaima oyo bazali koimaima mpo na bino.”+  Bongo Moize alobaki na bana ya Yisraele, mpe bankumu na bango nyonso bapesaki ye lingenda moko mpo na nkumu mokomoko, lingenda moko mpo na nkumu mokomoko, na kolanda ndako ya batata na bango, mangenda zomi na mibale;+ mpe lingenda ya Arona ezalaki na kati ya mangenda na bango.+  Na nsima, Moize atyaki mangenda yango liboso ya Yehova na kati ya hema ya Litatoli.+  Mpe na mokolo oyo elandaki, esalemaki boye: ntango Moize akɔtaki na hema ya Litatoli, talá! lingenda ya Arona mpo na ndako ya Levi ebimisaki nkasa ya sika, mpe ezalaki kobimisa nkasa ya sika ná bafololo mpe ezalaki kobota mbuma ya amande oyo eteli.  Bongo Moize alongolaki mangenda nyonso liboso ya Yehova mpe abimisaki yango libándá epai ya bana nyonso ya Yisraele, mpe babandaki kotala mpe kozwa moto na moto lingenda na ye moko. 10  Na nsima, Yehova alobaki na Moize ete: “Zongisá lingenda ya Arona+ liboso ya Litatoli ezala eloko oyo esengeli kobatelama lokola elembo+ mpo na bana ya botomboki,+ mpo koimaima na bango esila liboso na ngai, mpo bákufa te.” 11  Na mbala moko, Moize asalaki kaka ndenge Yehova apesaki ye mitindo. Asalaki kaka bongo. 12  Mpe bana ya Yisraele babandaki koloba na Moize ete: “Sikoyo tokokufa mpenza, tokobeba mpenza, biso nyonso tokobeba mpenza.+ 13  Moto nyonso oyo akobɛlɛma,+ oyo akopusana pene na tabernakle ya Yehova, akokufa!+ Tosengeli nde kosila na kokufa ndenge wana?”+

Maloba na nse