2 Timote 1:1-18

1  Paulo, ntoma ya Kristo Yesu na mokano ya Nzambe+ na kolanda elaka ya bomoi+ oyo ezali koya na nzela ya boyokani na Kristo Yesu,+  epai ya Timote, mwana na ngai ya bolingo:+ Boboto monene, motema mawa, kimya ya Nzambe Tata mpe ya Kristo Yesu Nkolo na biso ezala na yo.+  Nazali kotɔnda Nzambe, oyo nazali kosalela mosala mosantu+ ndenge bankɔkɔ na ngai+ basalaki mpe nazali kosala yango na lisosoli ya pɛto,+ mpo nabosanaka te kokanisa yo na malɔmbɔ na ngai,+ butu moi  nazali na mposa makasi ya komona yo,+ awa nazali kokanisa mpisoli na yo, mpo natonda na esengo.  Mpo nazali kokanisa lisusu kondima+ oyo ozali na yango, oyo ezangi bokosi,+ mpe oyo liboso nkɔkɔ na yo ya mwasi Loisi ná mama na yo Enise bazalaki na yango, kasi oyo nandimi mpenza ete ozali mpe na yango.  Yango wana mpenza nazali kokundwela yo ete opelisa lokola mɔtɔ+ likabo+ ya Nzambe oyo ezali epai na yo na ndenge natyelaki yo mabɔkɔ.+  Mpo Nzambe apesaki biso elimo ya bibangabanga te,+ kasi ya nguya+ mpe ya bolingo mpe ya makanisi malamu.+  Yango wana, koyoka nsɔni te mpo na litatoli oyo etali Nkolo na biso,+ mpe mpo na ngai moto ya bolɔkɔ mpo na ye,+ kutu ndimá nde komonela nsango malamu mpasi+ na nguya ya Nzambe.+  Abikisaki+ biso mpe abengaki biso tózala basantu,+ mpo na misala na biso te,+ kasi mpo na mokano na ye moko mpe mpo na boboto monene na ye. Bamoniselaki biso yango na boyokani na Kristo Yesu banda kalakala,+ 10  kasi sikoyo yango emonani polele na nzela ya komonana+ ya Mobikisi na biso, Kristo Yesu, oyo alongoli liwa+ kasi amonisi biso polele+ ndenge ya kozwa bomoi+ mpe nzoto oyo epɔlaka te+ na nzela ya nsango malamu,+ 11  oyo mpo na yango natyamaki mosakoli mpe ntoma mpe moteyi.+ 12  Yango wana nazali mpe konyokwama+ na makambo yango, kasi nazali koyoka nsɔni te.+ Mpo nayebi moto oyo ngai nandimelá, mpe nandimi mpenza ete akoki kobatela+ eloko oyo nabombi epai na ye tii na mokolo yango.+ 13  Kangamá ntango nyonso na ndakisa ya maloba oyo epesaka litomba+ oyo oyokaki epai na ngai, zalá na kondima mpe na bolingo oyo ezali na boyokani na Kristo Yesu.+ 14  Eloko yango ya motuya oyo babombi epai na yo,+ batelá yango na lisalisi ya elimo santu oyo ezali epai na biso.+ 15  Oyebi ete bato nyonso na etúká ya Azia+ basundoli ngai.+ Figele ná Hermogene bazali na kati ya bato yango. 16  Nkolo ayokela ndako ya Onezifore+ mawa, mpo azalaki mbala na mbala kolendisa ngai,+ mpe ayokelaki minyɔlɔlɔ+ na ngai nsɔni te. 17  Kutu, ntango akómaki na Roma, alukaki ngai mingi mpe amonaki ngai.+ 18  Nkolo asala ete Yehova ayokela ye mawa+ na mokolo yango.+ Mpe misala nyonso oyo asalaki na Efese oyebi yango malamu mpenza.

Maloba na nse