2 Petro 2:1-22

2  Nzokande, ezalaki mpe na basakoli ya lokuta na kati ya bato, ndenge moko mpe ekozala na bateyi ya lokuta na kati na bino.+ Bato wana bakokɔtisa na mayele mwa mangomba oyo ezali kobebisa mpe bakowangana ata nkolo oyo asombaki bango,+ bakomiyeisela libebi nokinoki.  Lisusu, mingi bakolanda+ misala na bango ya etamboli ya nsɔni,+ mpe mpo na bango nzela ya solo ekofingama.+  Lisusu, na bilulela na bango bakolyela bino na maloba ya bokosi.+ Kasi etumbu oyo bakatelá bango banda kala+ ekoumela te, mpe libebi na bango ekolala mpɔngi te.+  Ya solo soki Nzambe amipekisaki te kopesa baanzelu+ oyo basumukaki etumbu, kasi, ntango abwakaki bango na Tartare,+ atyaki bango na mabulu ya molili tuu mpo bázela kosambisama;+  mpe soki amipekisaki te kopesa mokili ya kala etumbu,+ kasi abatelaki Noa, mosakoli ya boyengebene,+ ná bato mosusu nsambo+ ntango ayeisaki mpela+ na mokili ya bato oyo bazalaki kotyola Nzambe;  mpe soki ntango akómisaki bingumba ya Sodoma ná Gomora putulu ya mɔtɔ akweisaki yango na likambo,+ apesi bato oyo batyolaka Nzambe ndakisa ya makambo oyo ekoya;+  mpe soki abikisaki moyengebene Lota,+ oyo atungisamaki makasi mpo na bato oyo babukaka mibeko oyo bamipesaki na etamboli ya nsɔni+  mpo moyengebene wana, mpo na makambo oyo azalaki komona mpe koyoka ntango azalaki kofanda mokolo na mokolo na kati na bango, azalaki kotungisa molimo na ye ya boyengebene mpo na misala na bango ya kobuka mibeko—  elingi koloba Yehova ayebi kosikola na komekama bato oyo bakangamaka na Nzambe,+ kasi kobomba mpo na mokolo ya kosambisama bato oyo bazangi boyengebene mpo bábomama,+ 10  nzokande, mingimingi baoyo bazali kolanda nzoto na mposa ya kobebisa yango+ mpe oyo batyolaka bonkolo.+ Babangaka makambo te, bazali matoi mangbongi, balɛngaka te liboso ya bato oyo bazali na nkembo kasi bafingaka,+ 11  nzokande baanzelu, atako baleki na makasi mpe na nguya, bafundaka bango na maloba ya kofinga te,+ mpo bamemyaka Yehova.+ 12  Kasi bato wana, na makambo oyo bayebi te mpe bazali kofinga,+ bakobebisama na nzela na bango oyo ezali kokende na libebi, lokola banyama oyo bazangá mayele oyo babotamaka kaka mpo bákangama mpe bábomama, 13  bazali komisala mabe+ mpe yango nde lifuti ya misala na bango ya mabe.+ Mpo na bango, kosepelisa nzoto na moi nde esengo.+ Bazali matɔnɔ mpe mbeba, bazali komipesa na esengo mpenza na mateya na bango ya bokosi ntango bazali kolya esika moko na bino.+ 14  Miso na bango etondá na ekobo+ mpe ekokaka kotika lisumu te,+ mpe bazali kobenda milimo oyo epikami te. Motema na bango emesaná na bilulela.+ Bazali bana oyo balakelamá mabe.+ 15  Batiki nzela ya semba, babungi. Balandi nzela ya Balaama,+ mwana ya Beore, oyo alingaki mbano ya mosala ya mabe,+ 16  kasi azwaki mpamela mpo abukaki mobeko.+ Nyama oyo ememaka mikumba mpe oyo elobaka te, elobaki na mongongo lokola ya moto+ mpe ekangelaki bozoba ya mosakoli yango nzela.+ 17  Bazali maziba oyo ezali na mai te,+ mpe londende oyo ezali komemama na mopɛpɛ makasi, mpe babombeli bango molili tuu.+ 18  Mpo babimisaka maloba ya lolendo oyo ezali na litomba te, mpe na bamposa ya nzoto+ mpe na bizaleli ya nsɔni bazali kobenda+ baoyo babandi kokima+ bato oyo bamitambwisaka na libunga. 19  Bazali kolaka bango bonsomi,+ nzokande bango moko bazali baombo ya libebi.+ Mpo moto oyo alongami na moto mosusu akómi moombo ya moto yango.+ 20  Ya solo mpenza soki, nsima ya kokima mbindo ya mokili+ na nzela ya boyebi ya solosolo ya Nkolo mpe Mobikisi Yesu Kristo, bazongeli lisusu makambo yango mpe balongami,+ nsuka na bango ekómi mabe koleka ndenge bazalaki liboso.+ 21  Mpo elingaki kozala malamu koleka soki báyebaka mpenza nzela ya boyengebene te+ na esika ete báyeba yango mpenza bongo na nsima bápesa mokɔngɔ na mobeko mosantu oyo bapesaki bango.+ 22  Liloba ya lisese oyo ya solo ekokisami epai na bango: “Mbwa+ ezongeli biloko oyo yango esanzi, mpe ngulu oyo basukoli ezongi kobaluka na pɔtɔpɔtɔ.”+

Maloba na nse