2 Ntango 9:1-31

9  Mpe mokonzi-mwasi ya Sheba+ ayokaki nsango ya Salomo, mpe ayaki na Yerusaleme mpo na komeka Salomo na mituna ya makasimakasi,+ ná molɔngɔ ya bato ebele mpenza nsima na ye, ná bakamela+ oyo ezali komema mafuta ya balsame,+ mpe wolo+ mingi mpenza, mpe mabanga ya ntalo.+ Nsukansuka, akɔtaki epai ya Salomo mpe alobaki na ye likambo nyonso oyo ezalaki na motema na ye.+  Bongo ye Salomo, alimbolelaki ye makambo na ye nyonso,+ mpe ezalaki na likambo moko te oyo Salomo ayebaki te, oyo alimbolelaki ye te.+  Ntango mokonzi-mwasi ya Sheba amonaki bwanya ya Salomo+ mpe ndako oyo ye atongaki,+  bilei ya mesa na ye,+ ndenge basaleli na ye bazalaki kofanda, ndenge basaleli na ye bazalaki kopesa biloko na mesa, molato na bango,+ mosala ya baoyo bazalaki kopesa masanga oyo azalaki komɛla,+ molato na bango, mpe bambeka na ye ya kotumba+ oyo azalaki kopesa mbala na mbala na ndako ya Yehova,+ mayele esilaki ye.  Na yango, alobaki na mokonzi boye: “Liloba oyo nayokaki na mokili na ngai mpo na makambo na yo mpe bwanya na yo ezali mpenza solo.+  Kasi nandimaki maloba yango te+ kino nayei komona na miso na ngai moko;+ mpe talá! oyo bayebisaki ngai ekómi ata katikati te ya bwanya mingi oyo ozali na yango.+ Oleki nsango oyo nayokaki.+  Esengo+ na bato na yo, mpe esengo na basaleli na yo oyo batɛlɛmaka ntango nyonso liboso na yo mpe bayokaka bwanya na yo.+  Yehova Nzambe na yo apambwama,+ ye oyo asepeli+ na yo na ndenge atye yo na kiti na ye ya bokonzi+ ozala mokonzi mpo na Yehova Nzambe na yo;+ mpo Nzambe na yo alingaki+ Yisraele, mpo na kotɛlɛmisa yango mpo na ntango oyo etyami ndelo te, bongo atye yo ozala mokonzi+ na bango mpo na kokata makambo+ mpe kosala na boyengebene.”+  Bongo apesaki mokonzi talanta nkama moko na ntuku mibale (120) ya wolo,+ ebele ya mafuta ya balsame+ ná mabanga ya ntalo;+ mpe mafuta ya balsame lokola oyo mokonzi-mwasi ya Sheba apesaki Mokonzi Salomo emonaná lisusu te.+ 10  Mpe, longola yango, basaleli ya Hirame+ mpe basaleli ya Salomo oyo bamemaki wolo+ uta na Ofire bamemaki mpe mabaya ya banzete ya algume+ mpe mabanga ya ntalo.+ 11  Mpe na mabaya yango ya banzete ya algume, mokonzi asalaki baeskalye+ mpo na ndako ya Yehova mpe mpo na ndako ya mokonzi,+ bakisa mpe banzɛnzɛ+ mpe bibɛtɛlo ya bansinga+ mpo na bayembi,+ mpe oyo ya ndenge wana emonanaki ata mokolo moko te liboso na mokili ya Yuda. 12  Mpe Mokonzi Salomo apesaki mokonzi-mwasi+ ya Sheba nyonso oyo asepelaki na yango, oyo asɛngaki, longola motuya ya biloko oyo mokonzi-mwasi amemelaki mokonzi. Bongo abalukaki mpe akendaki na mokili na ye, ye ná basaleli na ye.+ 13  Mpe kilo ya wolo oyo bazalaki koyela Salomo na mbula moko ezalaki talanta nkama motoba na ntuku motoba na motoba (666) ya wolo,+ 14  longola oyo ezalaki kouta na bato ya mibembo mpe na bato ya mombongo+ oyo bazalaki koya na yango mpe na bakonzi nyonso ya Baarabe+ mpe na baguvɛrnɛrɛ ya mokili oyo bazalaki kokɔtisa wolo mpe palata epai ya Salomo. 15  Bongo Mokonzi Salomo asalaki lisusu banguba minene nkama mibale (200) ya wolo oyo basangisá na ebende mosusu+ (azipaki nguba monene mokomoko na shekele nkama motoba [600] ya wolo oyo basangisá na ebende mosusu),+ 16  mpe banguba mike nkama misato (300) ya wolo oyo basangisá na ebende mosusu (azipaki nguba moke mokomoko na mina misato ya wolo).+ Na nsima, mokonzi atyaki yango na Ndako ya Zamba ya Libá.+ 17  Lisusu, mokonzi asalaki kiti moko monene ya bokonzi na mpɛmbɛ ya nzoku, mpe azipaki yango na wolo ya pɛto.+ 18  Ezalaki na eskalye ya matambe motoba tii na kiti ya bokonzi, mpe ezalaki na ebonga ya makolo oyo basalá na wolo na kiti yango ya bokonzi (ebonga ekanganaki na kiti ya bokonzi), mpe ezalaki na lobɔkɔ na ngámbo oyo mpe na lobɔkɔ na ngámbo oyo mosusu ya esika ya kofanda, mpe nkɔsi+ mibale etɛlɛmaki pembeni ya mabɔkɔ yango.+ 19  Mpe ezalaki na nkɔsi+ zomi na mibale oyo etɛlɛmaki wana na matambe motoba ya eskalye yango, na ngámbo oyo mpe na ngámbo oyo mosusu. Bokonzi mosusu te ezalaki na kiti ya bokonzi oyo basalá ndenge wana.+ 20  Mpe bisaleli nyonso ya komɛlela+ ya Mokonzi Salomo ezalaki ya wolo,+ mpe bisaleli nyonso ya Ndako ya Zamba ya Libá+ ezalaki ya wolo ya pɛto. Ata eloko moko ya palata ezalaki te; bazalaki kotalela palata lokola eloko mpamba+ na mikolo ya Salomo. 21  Mpamba te bamasuwa ya mokonzi ezalaki kokende na Tarasisi+ ná basaleli ya Hirame.+ Mbala moko na mbula misato nyonso, bamasuwa ya Tarasisi ezalaki koya na wolo ná palata,+ mpɛmbɛ ya nzoku,+ bamakako ná bandɛkɛ lipombo.+ 22  Bongo Mokonzi Salomo alekaki bakonzi nyonso mosusu ya mabele na bozwi+ mpe na bwanya.+ 23  Mpe bakonzi nyonso ya mabele bazalaki koluka+ elongi ya Salomo mpo na koyoka bwanya na ye,+ oyo Nzambe ya solo atyaki na motema na ye.+ 24  Mpe bazalaki komema moto na moto likabo na ye:+ biloko ya palata ná biloko ya wolo,+ bilamba,+ bibundeli, mafuta ya balsame, bampunda ná badɔngi; bazalaki kosala bongo mbula na mbula.+ 25  Mpe Salomo akómaki na mapango nkóto minei (4 000) ya bampunda+ mpe makalo+ mpe bampunda ya etumba nkóto zomi na mibale (12 000) mpe atyaki yango na bingumba ya makalo+ mpe pene na mokonzi na Yerusaleme. 26  Mpe akómaki koyangela bakonzi nyonso banda na Ebale tii na mokili ya Bafilistia mpe kino na ndelo ya Ezipito.+ 27  Lisusu, na Yerusaleme, mokonzi akómisaki palata mpamba lokola mabanga; mpe akómisaki mabaya ya sɛdrɛ mpamba lokola banzete ya sikomore+ oyo ezali na Shefela,+ mpo ezalaki ebele.+ 28  Mpe ezalaki na bato oyo bazalaki kobimisa bampunda+ longwa na Ezipito+ mpe na bikólo mosusu nyonso mpo na koya epai ya Salomo. 29  Makambo mosusu ya Salomo,+ ya liboso mpe ya nsuka, ekomami te kati na maloba ya mosakoli Natane+ mpe na esakweli ya Ahiya+ Moshilo+ mpe na lisolo ya bimonaneli ya Ido+ momoni-bimonaneli na ntina etali Yeroboame+ mwana ya Nebate?+ 30  Mpe Salomo ayangelaki Yisraele mobimba na Yerusaleme mbula ntuku minei (40). 31  Nsukansuka, Salomo alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye. Bongo bakundaki ye na Sité ya Davidi tata na ye;+ mpe mwana na ye Rehoboame+ abandaki koyangela na esika na ye.+

Maloba na nse