2 Ntango 8:1-18

8  Mpe esalemaki boye: na nsuka ya mbula ntuku mibale (20),+ oyo Salomo atongaki ndako ya Yehova+ mpe ndako na ye moko,+  bingumba oyo Hirame+ apesaki Salomo—Salomo atongaki yango lisusu mpe afandisaki bana ya Yisraele kuna.  Lisusu, Salomo akendaki na Hamate-soba mpe alongaki yango.  Na nsima, atongaki lisusu Tadamore na esobe mpe bingumba nyonso oyo ezalaki bisika ya kobomba biloko+ oyo atongaki na Hamate.+  Mpe atongaki lisusu Bete-horone ya Likoló+ mpe Bete-horone ya Nse,+ bingumba oyo ebatelami makasi na bifelo,+ baporte mpe bikangiseli,+  mpe Baalate+ mpe bingumba nyonso oyo ezalaki bisika ya kobomba biloko, oyo ekómaki ya Salomo, bingumba nyonso ya makalo+ ná bingumba ya bato oyo batambolaka na mpunda,+ mpe eloko kitoko nyonso ya Salomo+ oyo azalaki na mposa ya kotonga na Yerusaleme, na Libá+ mpe na mokili mobimba ya boyangeli na ye.  Mpe bato nyonso oyo batikalaki kati na Bahiti,+ Baamore,+ Baperizi,+ Bahivi+ ná Bayebusi,+ oyo bazalaki bato ya Yisraele te,+  na bana na bango oyo batikalaki nsima na bango na mokili, baoyo bana ya Yisraele basilisaki nyɛɛ te,+ Salomo azalaki kobengisa+ bango mpo na kosalisa bango misala makasi tii na mokolo ya lelo.+  Kasi na bana ya Yisraele, Salomo akómisaki ata moko te moombo mpo na mosala na ye;+ mpo bazalaki babundi+ mpe bakonzi ya bakomanda oyo basalisaka ye mpe bakonzi ya batambwisi-makalo+ na ye mpe ya bato na ye oyo batambolaka na mpunda.+ 10  Talá bakonzi ya bakomisɛrɛ+ ya Mokonzi Salomo: bato nkama mibale na ntuku mitano (250), batambwisi-misala oyo bazalaki kokamba bato.+ 11  Mpe Salomo abimisaki mwana mwasi ya Farao+ na Sité ya Davidi+ mpe amatisaki ye na ndako oyo atongelaki ye,+ mpo alobaki boye: “Atako azali mwasi na ngai, asengeli te kofanda na ndako ya Davidi mokonzi ya Yisraele, mpo bisika oyo sanduku ya Yehova eyei ezali mosantu.”+ 12  Na ntango yango nde Salomo apesaki Yehova bambeka ya kotumba+ likoló ya etumbelo+ ya Yehova oyo atongaki liboso ya ndako ya kokɔtela,+ 13  ɛɛ ndenge esalemaka mokolo na mokolo,+ mpo na kopesa makabo na kolanda mobeko ya Moize na ntina etali basabata+ mpe basanza ya sika+ mpe bafɛti oyo ntango na yango etyamá,+ mbala misato na mbula:+ na fɛti ya bagato ezangi levire+ mpe na fɛti ya bapɔsɔ+ mpe na fɛti ya mwa bandako ya matiti.+ 14  Lisusu, atyaki bituluku+ ya banganga-nzambe na misala na bango na kolanda mobeko ya tata na ye Davidi,+ mpe Balevi+ na bisika na bango ya mosala, mpo na kosanzola+ mpe kosala+ liboso ya banganga-nzambe ndenge esalemaka mokolo na mokolo,+ mpe bakɛngɛli ya baporte na bituluku na bango mpo na baporte ndenge na ndenge,+ mpo mitindo ya Davidi moto ya Nzambe ya solo ezalaki bongo. 15  Mpe batikaki te motindo oyo mokonzi apesaki banganga-nzambe mpe Balevi mpo na likambo nyonso mpe mpo na bibombelo ya biloko.+ 16  Na yango, mosala nyonso ya Salomo esalemaki ndenge ebongisamaki,+ banda mokolo batyaki moboko ya ndako ya Yehova tii ntango esilaki.+ Bongo ndako ya Yehova esilaki.+ 17  Na ntango yango nde Salomo akendaki na Ezione-gebere+ mpe na Elote,+ na bokula ya mbu, na mokili ya Edome.+ 18  Mpe mbala na mbala, Hirame+ azalaki kotindela ye, na nzela ya basaleli na ye, bamasuwa ná basaleli oyo bayebi makambo ya mbu,+ mpe bazalaki kokende elongo na basaleli ya Salomo na Ofire+ kozwa kuna talanta+ nkama minei na ntuku mitano (450) ya wolo+ mpe bayaki na yango epai ya Mokonzi Salomo.+

Maloba na nse