2 Ntango 7:1-22

7  Bongo ntango kaka Salomo asilisaki kobondela,+ mɔtɔ eutaki na likoló+ ekiti mpe ezikisaki likabo ya kotumba+ mpe bambeka, mpe nkembo ya Yehova+ etondaki na ndako yango.  Mpe banganga-nzambe bakokaki te kokɔta na ndako ya Yehova+ mpo nkembo ya Yehova etondaki na ndako ya Yehova.  Mpe bana nyonso ya Yisraele bamonaki ntango mɔtɔ ekitaki mpe nkembo ya Yehova ezalaki likoló ya ndako, mpe na mbala moko, bafukamaki+ bilongi na nse, na pavema, mpe bagumbamaki+ mpe bapesaki Yehova matɔndi, “mpo azali malamu,+ mpo motema boboto na ye ezali seko na seko.”+  Mpe mokonzi ná bato nyonso bapesaki mbeka liboso ya Yehova.+  Mpe Mokonzi Salomo apesaki mbeka: ngɔmbɛ nkóto ntuku mibale na mibale (22 000) mpe mpate nkóto nkama moko na ntuku mibale+ (120 000). Bongo mokonzi ná bato nyonso bafungolaki+ ndako ya Nzambe ya solo.  Mpe banganga-nzambe+ batɛlɛmaki na bisika na bango ya mosala, mpe Balevi+ bazalaki na bibɛtɛlo ya nzembo+ mpo na Yehova oyo mokonzi Davidi+ asalaki mpo na kopesa Yehova matɔndi, “mpo motema boboto na ye ezali seko na seko,” ntango Davidi azalaki kopesa masanzoli na lobɔkɔ na bango; mpe banganga-nzambe bazalaki kobɛta bakelelo+ makasi liboso na bango, wana Bayisraele nyonso batɛlɛmi.  Bongo Salomo asantisaki+ katikati ya lopango oyo ezalaki liboso ya ndako ya Yehova, mpamba te apesaki kuna makabo ya kotumba+ mpe biteni ya mafuta ya bambeka ya boyokani, mpo etumbelo ya motako+ oyo Salomo asalaki ekokaki te likabo ya kotumba mpe likabo ya mbuma+ ná biteni ya mafuta.+  Mpe Salomo abandaki kosala fɛti+ na ntango yango, mikolo nsambo, Yisraele mobimba mpe bazalaki elongo na ye,+ lisangá moko monene mpenza ya bato+ bauti banda na esika ya kokɔta na Hamate+ tii na lobwaku ya mokɛli ya Ezipito.+  Kasi na mokolo ya mwambe basalaki liyangani monene,+ mpamba te basalaki molulu ya bofungoli etumbelo mikolo nsambo mpe fɛti mikolo nsambo. 10  Mpe na mokolo ya ntuku mibale na misato (23) ya sanza ya nsambo, atikaki bato bákende na bandako na bango, bazali kosepela+ mpe koyoka esengo na motema mpo na bolamu+ nyonso oyo Yehova asalelaki Davidi ná Salomo mpe bato na ye Yisraele.+ 11  Bongo Salomo asilisaki ndako ya Yehova+ mpe ndako ya mokonzi;+ mpe na likambo nyonso oyo eyelaki Salomo na motema ete asala mpo na ndako ya Yehova mpe ndako na ye moko, alongaki. 12  Sikoyo, Yehova abimelaki+ Salomo na butu mpe alobaki na ye boye: “Nayoki libondeli na yo,+ mpe namiponeli+ esika oyo mpo ezala ndako ya mbeka.+ 13  Ntango nakokanga likoló mpo mbula enɔka te+ mpe ntango nakopesa makɔnkɔ mitindo elya mokili+ mpe soki natindi maladi mabe na kati ya bato na ngai,+ 14  mpe bato na ngai,+ oyo babengami na nkombo na ngai+ bamikitisi+ mpe babondeli+ mpe baluki elongi na ngai+ mpe babongwani, batiki banzela na bango ya mabe,+ ngai nakoyoka na likoló+ mpe nakolimbisa lisumu na bango,+ mpe nakobikisa mokili na bango.+ 15  Sikoyo, miso+ na ngai ekofungwama mpe matoi+ na ngai ekotya likebi na libondeli oyo esalemi na esika oyo. 16  Mpe sikoyo, naponi+ mpe nasantisi ndako oyo mpo nkombo na ngai+ ezala kuna mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+ mpe miso na ngai mpe motema na ngai ekozala mpenza kuna ntango nyonso.+ 17  “Mpe soki otamboli liboso na ngai, ndenge tata na yo Davidi+ atambolaki, mpe osali makambo nyonso oyo napesi yo mitindo,+ mpe soki otosi malako+ na ngai mpe bikateli na ngai ya lisambisi,+ 18  ngai nakotya kiti ya bokonzi na yo,+ kaka ndenge nasalaki kondimana ná tata na yo Davidi+ ete: ‘Moto ya libota na yo akozanga te mpo na koyangela Yisraele.’+ 19  Kasi soki bino bopesi mokɔngɔ+ mpe botiki mpenza mibeko+ na ngai mpe mitindo+ na ngai oyo natye liboso na bino, mpe bokei mpenza kosalela banzambe mosusu+ mpe kogumbamela bango,+ 20  ngai mpe nakopikola bango na mokili na ngai oyo napesá bango;+ mpe ndako oyo nasantisi+ mpo na nkombo na ngai, nakolongola yango liboso ya elongi na ngai,+ mpe nakokómisa yango liloba ya lisese+ mpe liloba ya kosɛka na kati ya bato nyonso ya bikólo.+ 21  Mpo na ndako oyo ekómi mabondo ya bitiká,+ moto nyonso oyo akoleka pene na yango akotikala monɔkɔ polele+ mpe akoloba mpenza: ‘Mpo na nini Yehova asali mokili oyo mpe ndako oyo boye?’+ 22  Mpe bakoloba: ‘Mpo batikaki Yehova+ Nzambe ya bankɔkɔ na bango oyo abimisaki bango na mokili ya Ezipito,+ mpe bakómaki kokangama na banzambe mosusu+ mpe kogumbamela bango mpe kosalela bango.+ Yango wana amemeli bango mpasi oyo nyonso.’”+

Maloba na nse