2 Ntango 5:1-14

5  Nsukansuka, mosala nyonso oyo Salomo asengelaki kosala mpo na ndako ya Yehova ekómaki na nsuka na yango,+ mpe Salomo abandaki kokɔtisa biloko oyo tata na ye Davidi asantisaki;+ mpe atyaki palata, wolo ná bisaleli nyonso na bisika ya kobomba biloko ya motuya ya ndako ya Nzambe ya solo.+  Ezali na ntango yango nde Salomo ayanganisaki mikóló ya Yisraele+ ná bankumu nyonso ya mabota,+ bankumu ya bandako ya batata+ ya bana ya Yisraele, na Yerusaleme mpo na komatisa+ sanduku+ ya kondimana ya Yehova uta na Sité ya Davidi,+ elingi koloba Siona.+  Na yango, mibali nyonso ya Yisraele bayanganaki epai ya mokonzi, na fɛti, oyo ya sanza ya nsambo.+  Bongo mikóló nyonso ya Yisraele bayaki,+ mpe Balevi babandaki komema Sanduku.+  Mpe bayaki, wana bazali komatisa Sanduku+ ná hema ya kokutana+ ná bisaleli nyonso mosantu+ oyo ezalaki na kati ya hema yango. Banganga-nzambe Balevi bamatisaki yango.+  Mpe Mokonzi Salomo ná liyangani mobimba ya Bayisraele oyo bayaki koyangana ndenge bayokanaki na ye liboso ya Sanduku, bazali kopesa mbeka+ ya bampate ná bangɔmbɛ oyo ekokaki koyebana motángo te to kotángama te, mpo elekaki ebele.  Bongo banganga-nzambe bakɔtisaki sanduku ya kondimana ya Yehova na esika na yango, na shambrɛ ya kati mpenza+ ya ndako, na Esika Oyo Eleki Bosantu,+ na nse ya mapapu ya bakeruba.+  Na yango, bakeruba yango esembolaki ntango nyonso mapapu na yango likoló ya esika ya Sanduku, bongo bakeruba yango ezipaki Sanduku ná banzete ya komema yango,+ na likoló.+  Kasi banzete yango ezalaki milai, bongo nsɔngɛ ya banzete yango ezalaki komonana na Esika Mosantu liboso ya shambrɛ ya kati mpenza, kasi ezalaki komonana na libándá te, mpe ezali kuna tii na mokolo ya lelo.+ 10  Eloko moko te ezalaki na kati ya Sanduku, longola kaka bitanda mibale+ oyo Moize apesaki na Horebe,+ ntango Yehova asalaki kondimana+ ná bana ya Yisraele wana bazalaki kobima na Ezipito.+ 11  Mpe esalemaki boye: ntango banganga-nzambe babimaki na esika mosantu (mpo banganga-nzambe nyonso oyo bamonanaki, bango bamisantisaki+—ntina ya kolanda bituluku ezalaki te);+ 12  mpe Balevi+ oyo bazalaki bayembi na bango nyonso, elingi koloba, ya Asafe,+ ya Hemane,+ ya Yedutune+ mpe ya bana na bango mpe ya bandeko na bango oyo balati elamba ya kitoko, ná basɛmbalɛ,+ bibɛtɛlo ya bansinga+ ná banzɛnzɛ,+ batɛlɛmaki na ɛsti ya etumbelo mpe elongo na bango, banganga-nzambe nkama moko na ntuku mibale (120), bazalaki kobɛta kelelo;+ 13  mpe esalemaki boye: ntango kaka babɛti-kelelo ná bayembi bayembaki na bomoko lokola moto moko+ mpo na kosanzola mpe kopesa Yehova matɔndi, mpe ntango kaka batombolaki mongongo na bakelelo mpe na basɛmbalɛ mpe na bibɛtɛlo ya nzembo+ mpe na kosanzoláká+ Yehova, “mpo azali malamu,+ mpo motema boboto+ na ye ezali seko na seko,” ndako yango etondaki na lipata,+ ɛɛ, ndako ya Yehova,+ 14  mpe banganga-nzambe bakokaki te kotɛlɛma mpo na kosala mosala mpo na lipata yango;+ mpamba te nkembo+ ya Yehova etondaki na ndako ya Nzambe ya solo.

Maloba na nse