2 Ntango 36:1-23

36  Na nsima, bato ya mokili yango bazwaki Yehoahaze+ mwana ya Yosiya mpe bakómisaki ye mokonzi na esika ya tata na ye na Yerusaleme.+  Yehoahaze azalaki na mbula ntuku mibale na misato (23) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki sanza misato na Yerusaleme.+  Kasi mokonzi ya Ezipito alongolaki ye na Yerusaleme+ mpe afutisaki mokili yango lomande ya talanta nkama moko (100) ya palata+ mpe ya talanta moko ya wolo.  Lisusu, mokonzi+ ya Ezipito akómisaki ndeko na ye Eliakime+ mokonzi ya Yuda mpe Yerusaleme mpe apesaki ye nkombo mosusu: Yehoyakime; kasi Neko+ azwaki ndeko na ye Yehoahaze mpe akendaki na ye na Ezipito.+  Yehoyakime+ azalaki na mbula ntuku mibale na mitano (25) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula zomi na moko na Yerusaleme;+ mpe akobaki kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova Nzambe na ye.+  Nebukadenezare+ mokonzi ya Babilone amataki+ kobunda na ye mpo na kokanga ye na bikangeli mibale ya motako mpe kokende na ye na Babilone.+  Mpe bisaleli+ mosusu ya ndako ya Yehova, Nebukadenezare+ amemaki yango na Babilone mpe na nsima, atyaki yango na ndako na ye monene na Babilone.+  Makambo mosusu+ ya Yehoyakime mpe makambo na ye oyo eyinamá+ oyo asalaki mpe mabe oyo bamonaki epai na ye, talá, ekomami na Buku+ ya Bakonzi ya Yisraele mpe ya Yuda; mpe mwana na ye Yehoyakine+ abandaki koyangela na esika na ye.  Yehoyakine+ azalaki na mbula zomi na mwambe ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki sanza misato+ na mikolo zomi na Yerusaleme; mpe akobaki kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova.+ 10  Mpe na ebandeli+ ya mbula, Mokonzi Nebukadenezare atindaki+ bato mpe bakendaki na ye na Babilone+ elongo na biloko kitoko ya ndako ya Yehova.+ Lisusu, akómisaki Zidikiya+ ndeko ya tata na ye mokonzi ya Yuda mpe ya Yerusaleme.+ 11  Zidikiya+ azalaki na mbula ntuku mibale na moko (21) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula zomi na moko na Yerusaleme.+ 12  Mpe akobaki kosala oyo ezali mabe+ na miso ya Yehova Nzambe na ye. Amikitisaki te+ liboso ya mosakoli+ Yirimia+ oyo azalaki koloba na etinda ya Yehova. 13  Mpe atombokelaki kutu Mokonzi Nebukadenezare,+ oyo alapisaki ye ndai na nkombo ya Nzambe;+ mpe azalaki se kokómisa motó na ye makasi+ mpe koyeisa motema na ye makasi+ mpe azongelaki Yehova Nzambe ya Yisraele te. 14  Ata bakapita nyonso ya banganga-nzambe+ mpe bato bazangaki bosembo na makambo mingi mpenza, na kolanda makambo nyonso oyo eyinamá+ ya bikólo, bongo bakómisaki mbindo ndako ya Yehova oyo asantisaki na Yerusaleme.+ 15  Mpe Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bango azalaki se kotindela bango makebisi na nzela ya bamemi-nsango+ na ye, azalaki kotinda yango mbala na mbala, mpo azalaki koyokela bato na ye mpe esika na ye ya kofanda+ mawa.+ 16  Kasi bazalaki ntango nyonso kosɛka+ bamemi-nsango ya Nzambe ya solo mpe komona maloba na ye mpamba+ mpe kotyola+ basakoli na ye, tii nkɛlɛ+ ya Yehova ekitelaki bato na ye, tii bakokaki lisusu kobikisama te.+ 17  Bongo atindelaki bango mokonzi ya Bakaladea,+ oyo abandaki koboma na mopanga+ bilenge na bango ya mibali na ndako ya esika na bango mosantu,+ ayokelaki elenge mobali to ngɔndɔ, mobange to moto oyo anuni mawa te.+ Apesaki eloko nyonso na lobɔkɔ na ye. 18  Mpe bisaleli+ nyonso, ya minene+ mpe ya mike, ya ndako ya Nzambe ya solo mpe biloko ya motuya+ ya ndako ya Yehova mpe biloko ya motuya ya mokonzi+ mpe ya bankumu na ye, eloko nyonso, amemaki yango na Babilone. 19  Mpe abandaki kotumba ndako ya Nzambe ya solo+ mpe kobuka efelo+ ya Yerusaleme; mpe batumbaki na mɔtɔ bandako milai na yango nyonso ya kofanda, bakisa mpe biloko na yango nyonso ya kitoko,+ kino babebisaki eloko nyonso.+ 20  Lisusu, baoyo batikalaki, baoyo babikaki na mopanga, amemaki bango bakangami na Babilone,+ mpe bakómaki basaleli na ye+ mpe ya bana na ye tii ntango bokonzi ya Perse+ ebandaki koyangela; 21  mpo na kokokisa liloba ya Yehova oyo ebimaki na monɔkɔ ya Yirimia,+ tii mokili esilisaki kofuta basabata na yango.+ Mikolo nyonso oyo etikalaki mpamba, etosaki sabata, mpo na kokokisa mbula ntuku nsambo (70).+ 22  Mpe na mbula ya liboso ya Siruse+ mokonzi ya Perse,+ mpo liloba ya Yehova+ oyo ebimaki na monɔkɔ ya Yirimia+ ekokisama, Yehova alamwisaki elimo+ ya Siruse mokonzi ya Perse, bongo atindaki bábelela na bokonzi na ye mobimba, mpe lisusu bákoma na mokanda+ ete: 23  “Talá oyo Siruse mokonzi ya Perse+ alobi: ‘Yehova Nzambe ya likoló apesi ngai makonzi nyonso ya mabele,+ mpe ye moko apesi ngai mokumba ya kotongela ye ndako na Yerusaleme, oyo ezali na Yuda.+ Moto nyonso kati na bino nyonso bato na ye,+ Yehova Nzambe na ye azala na ye.+ Amata.’”+

Maloba na nse