2 Ntango 35:1-27

35  Na nsima, Yosiya+ asalaki elekeli+ mpo na Yehova na Yerusaleme mpe babomaki nyama ya elekeli+ na mokolo ya zomi na minei+ ya sanza ya liboso.+  Bongo atyaki banganga-nzambe bátalela biloko oyo bapesaki bango bákɛngɛla+ mpe alendisaki+ bango na mosala ya ndako ya Yehova.+  Mpe alobaki lisusu na Balevi, balakisi+ ya Yisraele mobimba, oyo bazalaki basantu mpo na Yehova ete: “Bótya Sanduku mosantu+ na kati ya ndako+ oyo Salomo mwana ya Davidi mokonzi ya Yisraele atongaki; ezali lisusu te mokumba ya kilo ya komema na mapeka na bino.+ Sikoyo, bósalela+ Yehova Nzambe na bino mpe Yisraele bato na ye.  Mpe bózwa bibongiseli na kolanda ndako ya bankɔkɔ na bino,+ ndenge bituluku na bino ezali,+ na kolanda makambo oyo Davidi mokonzi ya Yisraele akomaki+ mpe makambo oyo Salomo mwana na ye akomaki.+  Mpe bótɛlɛma+ na esika mosantu na kolanda bituluku ya ndako ya bankɔkɔ na bino mpo na bandeko na bino, bana ya bato, mpe ndambo moko ya ndako ya batata+ ya Balevi.+  Mpe bóboma nyama ya elekeli+ mpe bómisantisa+ mpe bózwa bibongiseli mpo na bandeko na bino na kolanda liloba ya Yehova na nzela ya Moize.”+  Sikoyo, Yosiya apesaki mpo na bana ya bato likabo ya banyama ya bitonga: bampate-mibali ná bana-ntaba ya mibali nkóto ntuku misato (30 000), nyonso mpo ezala banyama ya elekeli mpo na bato nyonso oyo bazalaki wana, mpe bangɔmbɛ nkóto misato (3 000).+ Eutaki na biloko ya mokonzi.+  Mpe bankumu+ na ye bapesaki mpo na bato, banganga-nzambe mpe Balevi likabo ya bolingo.+ Hilikiya,+ Zekaria ná Yehiele oyo bazalaki bakambi ya ndako ya Nzambe ya solo bapesaki banganga-nzambe bampate ná bantaba nkóto mibale na nkama motoba (2 600), mpe bangɔmbɛ nkama misato (300), mpo ezala banyama ya elekeli.  Mpe Konania, Shemaya ná Netanele bandeko na ye, Hashabia, Yeyele ná Yozabade, oyo bazalaki bakapita ya Balevi, bapesaki mpo na Balevi likabo ya bampate ná bantaba nkóto mitano (5 000), mpe bangɔmbɛ nkama mitano (500) mpo ezala banyama ya elekeli. 10  Mpe mosala ebongisamaki+ mpe banganga-nzambe batɛlɛmaki+ se na bisika na bango,+ mpe Balevi na bituluku na bango,+ na kolanda mitindo ya mokonzi.+ 11  Mpe babomaki nyama ya elekeli+ mpe banganga-nzambe+ bamwangisaki+ makila oyo bazwaki na lobɔkɔ na bango, wana Balevi bazalaki kolongola banyama mposo.+ 12  Lisusu, babongisaki makabo ya kotumba mpo na kopesa yango na bituluku+ na kolanda ndako ya batata,+ na bana ya bato, mpo na kopesa Yehova likabo+ na kolanda ndenge ekomami na buku ya Moize;+ mpe basalaki se bongo mpo na bangɔmbɛ. 13  Mpe balambaki+ likabo ya elekeli+ na mɔtɔ lokola momeseno; mpe balambaki+ biloko esantisami na banzungu ya kolambela ná bampoke mpe na mabakuli ya fɛti, nsima na yango, bamemelaki yango nokinoki bana nyonso ya bato.+ 14  Mpe na nsima, babongisaki bilei ya elekeli mpo na bango moko mpe mpo na banganga-nzambe,+ mpamba te banganga-nzambe bana ya Arona bazalaki kaka kopesa bambeka ya kotumba+ ná biteni ya mafuta+ tii na butu, mpe Balevi babongisaki bilei ya elekeli+ mpo na bango moko mpe mpo na banganga-nzambe bana ya Arona. 15  Mpe bayembi+ bana ya Asafe+ bazalaki na mosala na bango, na kolanda mitindo ya Davidi,+ ya Asafe,+ ya Hemane+ mpe ya Yedutune+ momoni-bimonaneli+ ya mokonzi; mpe bakɛngɛli ya baporte+ batɛlɛmaki na baporte ndenge na ndenge.+ Ezalaki na ntina te bátika mosala na bango, mpo bandeko na bango Balevi babongiselaki+ bango. 16  Mpe mosala nyonso ya Yehova ebongisamaki na mokolo yango mpo na kosala elekeli+ mpe mpo na kopesa makabo ya kotumba likoló ya etumbelo ya Yehova, na kolanda mitindo ya Mokonzi Yosiya.+ 17  Mpe bana ya Yisraele oyo bazalaki wana basalaki elekeli+ na ntango yango mpe lisusu fɛti ya bagato ezangi levire, mikolo nsambo.+ 18  Mpe elekeli mosusu lokola yango esalemá ata mokolo moko te na Yisraele banda mikolo ya mosakoli Samwele,+ ata moko te kati na bakonzi+ ya Yisraele asalaki elekeli lokola oyo esalemaki na Yosiya, banganga-nzambe, Balevi, Yuda mobimba ná Yisraele oyo bazalaki wana mpe bato ya Yerusaleme. 19  Na mbula ya zomi na mwambe ya boyangeli ya Yosiya nde elekeli yango esalemaki.+ 20  Nsima na nyonso wana, ntango Yosiya asilisaki kobongisa ndako, Neko+ mokonzi ya Ezipito+ amataki kobunda na Karakemishe+ pene na Efrate. Bongo Yosiya+ abimaki kokutana na ye.+ 21  Na yango, atindelaki ye bamemi-nsango, alobi: “Ngai na yo likambo nini, Ee mokonzi ya Yuda? Nazali koya lelo mpo na kobunda na yo te, kasi etumba na ngai ezali mpo na kobundisa ndako mosusu mpe Nzambe ye moko alobi ete natya yikiyiki. Tiká, mpo na bolamu na yo moko, mpamba te Nzambe azali elongo na ngai, mpe koluka te ete aboma yo.”+ 22  Nzokande Yosiya alingaki kotika ye te;+ mpo na kobunda na ye asalaki ete báyeba ye te+ mpe ayokaki te maloba ya Neko+ oyo eutaki na monɔkɔ ya Nzambe. Bongo ayaki kobunda na lobwaku ya patatalu ya Megido.+ 23  Mpe bato oyo babwakaka makula+ babɛtaki Mokonzi Yosiya makula, bongo mokonzi alobaki na basaleli na ye boye: “Bókitisa ngai, mpo bazokisi ngai makasi.”+ 24  Bongo basaleli na ye bakitisaki ye na likalo mpe bamatisaki ye na likalo na ye ya mibale ya etumba mpe bamemaki ye na Yerusaleme.+ Ndenge wana nde akufaki+ mpe akundamaki na malita ya bankɔkɔ na ye;+ mpe Yuda mobimba ná Yerusaleme balelaki+ Yosiya. 25  Mpe Yirimia+ abandaki koyembela+ Yosiya; mpe bayembi nyonso ya mibali ná bayembi ya basi+ balobelaka Yosiya na nzembo na bango ya mawa tii na mokolo ya lelo; mpe bakómisaki yango lilako na Yisraele, mpe talá, ekomami na nzembo ya mawa.+ 26  Makambo mosusu+ ya Yosiya ná misala na ye ya motema boboto,+ na kolanda oyo ekomami na mobeko+ ya Yehova, 27  ná makambo na ye, ya liboso mpe ya nsuka,+ talá, ekomami na Buku+ ya Bakonzi ya Yisraele mpe ya Yuda.

Maloba na nse