2 Ntango 33:1-25

33  Manase+ azalaki na mbula zomi na mibale ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula ntuku mitano na mitano (55) na Yerusaleme.+  Mpe asalaki oyo ezali mabe na miso ya Yehova,+ na kolanda makambo oyo eyinamá+ ya bikólo oyo Yehova abenganaki liboso ya bana ya Yisraele.+  Bongo atongaki lisusu bisika oyo etombwaná+ oyo tata na ye Hizikiya akweisaki,+ mpe atɛlɛmiselaki Babaala+ bitumbelo+ mpe asalaki banzete ya losambo,+ mpe abandaki kogumbamela+ limpinga nyonso ya likoló+ mpe kosalela yango.+  Mpe atongaki bitumbelo+ na ndako ya Yehova, oyo Yehova alobaki mpo na yango ete: “Nkombo na ngai ekozala na Yerusaleme mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”+  Mpe lisusu atongelaki limpinga nyonso ya likoló bitumbelo+ na mapango mibale+ ya ndako ya Yehova.+  Mpe ye moko alekisaki bana na ye mbeka na mɔtɔ+ na lobwaku ya mwana ya Hinome,+ mpe asalaki misala ya maji+ mpe asalelaki misala ya kosakola makambo oyo ebombaná+ mpe asalaki misala ya bonganga-nkisi+ mpe atyaki bato oyo basololaka na bilimo+ ná bato oyo basalaka mosala ya kosakola makambo oyo ekoya.+ Asalaki makambo mingi mpenza ya mabe na miso ya Yehova, mpo na kosilikisa ye.+  Lisusu, atyaki ekeko oyo eyemami+ oyo asalaki na ndako ya Nzambe ya solo,+ oyo mpo na yango Nzambe alobaki na Davidi mpe na mwana na ye Salomo ete: “Na ndako oyo mpe na Yerusaleme, oyo naponi+ kati na mabota nyonso ya Yisraele, nakotya nkombo na ngai+ mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+  Mpe nakolongola lokolo ya Yisraele lisusu te na mabele oyo napesaki+ bankɔkɔ na bango,+ soki bakebi ete básala na kolanda mitindo nyonso oyo napesaki bango+ na oyo etali mobeko+ nyonso ná malako+ ná bikateli ya lisambisi+ na lobɔkɔ ya Moize.”+  Mpe Manase+ azalaki se kobenda na mayele Yuda+ mpe bato oyo bafandi na Yerusaleme mpo na kosala mabe koleka+ bikólo oyo Yehova asilisaki nyɛɛ liboso ya bana ya Yisraele.+ 10  Mpe Yehova azalaki se koloba na Manase mpe na bato na ye, kasi bazalaki kotya likebi te.+ 11  Nsukansuka, Yehova amemelaki bango+ bakonzi ya limpinga ya mokonzi ya Asiri,+ bongo bazwaki Manase na mabulu,+ mpe bakangaki+ ye na bikangeli mibale ya motako mpe bamemaki ye na Babilone. 12  Mpe ntango kaka akómaki na mpasi,+ akitisaki Yehova Nzambe na ye motema+ mpe amikitisaki+ mingi mpo na Nzambe ya bankɔkɔ na ye. 13  Mpe azalaki kobondela Ye, bongo Ye andimaki libondeli+ ya Manase mpe ayokaki lilɔmbɔ na ye mpo na kondimama mpe azongisaki ye na Yerusaleme na bokonzi na ye;+ mpe Manase ayaki koyeba ete Yehova azali Nzambe ya solo.+ 14  Mpe nsima na yango, atongaki efelo moko ya libándá+ mpo na Sité ya Davidi,+ na wɛsti ya Gihone,+ na lobwaku ya mokɛli mpe ekendaki tii na Porte ya Mbisi,+ mpe alekisaki yango tii na Ofele+ mpe amatisaki yango molai mpenza. Lisusu, atyaki bakonzi ya limpinga ya basoda na bingumba nyonso ya Yuda oyo ebatelami makasi.+ 15  Mpe alongolaki banzambe ya bapaya+ mpe ekeko+ na ndako ya Yehova mpe bitumbelo+ nyonso oyo atongaki na ngomba ya ndako ya Yehova mpe na Yerusaleme mpe na nsima, abwakaki yango libándá ya engumba. 16  Lisusu, abongisaki etumbelo ya Yehova+ mpe abandaki kopesa likoló na yango bambeka ya boyokani+ mpe bambeka ya kozongisa matɔndi+ mpe alobaki lisusu na Yuda ete básalela Yehova Nzambe ya Yisraele.+ 17  Atako bongo, bato bazalaki naino kopesa mbeka na bisika oyo etombwaná;+ kasi ezalaki mpo na Yehova Nzambe na bango. 18  Makambo mosusu ya Manase mpe libondeli+ na ye oyo abondelaki Nzambe na ye mpe maloba ya bamoni-bimonaneli+ oyo bazalaki koloba na ye na nkombo ya Yehova Nzambe ya Yisraele, talá ezali na kati ya makambo ya bakonzi ya Yisraele.+ 19  Libondeli+ na ye ná ndenge lilɔmbɔ+ na ye endimamaki, lisumu+ na ye nyonso ná kozanga bosembo na ye,+ bipai nyonso oyo atongaki bisika oyo etombwaná+ mpe atyaki banzete ya losambo+ ná bikeko oyo eyemami+ liboso amikitisa,+ talá ekomami kati na maloba ya bamoni-bimonaneli na ye. 20  Nsukansuka, Manase alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye,+ mpe bakundaki+ ye na ndako na ye; mpe mwana na ye Amone+ abandaki koyangela na esika na ye. 21  Amone+ azalaki na mbula ntuku mibale na mibale (22) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula mibale na Yerusaleme.+ 22  Mpe asalaki oyo ezali mabe na miso ya Yehova,+ ndenge tata na ye Manase asalaki;+ mpe Amone apesaki mbeka+ na bikeko nyonso oyo eyemami+ oyo tata na ye Manase+ asalaki, mpe azalaki kosalela yango.+ 23  Mpe amikitisaki te+ mpo na Yehova ndenge tata na ye Manase amikitisaki,+ mpo Amone nde moto oyo abakisaki ngambo koleka.+ 24  Nsukansuka, basaleli na ye basalelaki ye likita+ mpe babomaki ye na ndako na ye moko.+ 25  Kasi bato ya mokili babomaki+ bato nyonso oyo basalelaki Mokonzi Amone+ likita,+ mpe na nsima, bato+ ya mokili bakómisaki mwana na ye Yosiya+ mokonzi na esika na ye.

Maloba na nse