2 Ntango 31:1-21

31  Mpe ntango kaka basilisaki nyonso wana, Bayisraele nyonso+ oyo bazalaki wana babimaki, bakei na bingumba ya Yuda,+ mpe babandaki kobuka makonzí ya losambo,+ kokata banzete ya losambo,+ kokweisa bisika oyo etombwaná+ mpe bitumbelo+ na Yuda+ mobimba ná Benyamina, mpe na Efraime+ ná Manase+ tii basilisaki; nsima na yango, bana nyonso ya Yisraele bazongaki na bingumba na bango, moto na moto na esika na ye.  Na nsima, Hizikiya atyaki bituluku+ ya banganga-nzambe mpe ya Balevi+ na kolanda bituluku na bango, etuluku mokomoko na kolanda mosala na yango mpo na banganga-nzambe+ mpe mpo na Balevi+ na oyo etali likabo ya kotumba+ mpe bambeka ya boyokani,+ mpo na kosala mosala,+ kopesa matɔndi+ mpe kosanzola+ na baporte ya bakaa ya Yehova.  Mpe ezalaki na likabo ya mokonzi, oyo euti na biloko na ye moko,+ mpo na makabo ya kotumba,+ mpo na makabo ya kotumba ya ntɔngɔ+ mpe ya mpokwa, mpe lisusu makabo ya kotumba mpo na basabata+ mpe mpo na basanza ya sika+ mpe mpo na bileko ya bafɛti,+ na kolanda oyo ekomami na mobeko ya Yehova.+  Lisusu, alobaki na bato, oyo bafandi na Yerusaleme, ete bápesa banganga-nzambe+ mpe Balevi+ likabo na bango, mpo bákangama+ makasi na mobeko ya Yehova.+  Mpe ntango kaka liloba ebimaki, bana ya Yisraele+ babakisaki mbuma ya liboso ya mbuma ya kosala farini,+ ya vinyo ya sika,+ mpe ya mafuta+ mpe ya mafuta ya nzoi+ mpe ya biloko nyonso oyo euti na bilanga,+ mpe moko ya bandambo zomi ya eloko nyonso, bayaki na yango ebele.+  Mpe bana ya Yisraele mpe ya Yuda oyo bazalaki kofanda na bingumba ya Yuda,+ ɛɛ bango mpe bayaki na moko ya bandambo zomi ya bangɔmbɛ mpe ya bampate, ná moko ya bandambo zomi ya biloko mosantu,+ biloko oyo esantisami mpo na Yehova Nzambe na bango. Bayaki na yango mpe bapesaki mabondo na mabondo.  Na sanza ya misato,+ mpo na kosala mabondo yango, babandaki na molɔngɔ ya nse, mpe na sanza ya nsambo+ basilisaki.  Ntango Hizikiya ná bankumu+ bayaki mpe bamonaki mabondo yango, bapambolaki+ Yehova mpe bato na ye Yisraele.+  Na nsima, Hizikiya atunaki banganga-nzambe mpe Balevi mpo na mabondo yango.+ 10  Bongo Azaria+ nganga-nzambe mokonzi ya ndako ya Zadoke+ alobaki na ye, ɛɛ alobaki boye: “Banda ntango oyo babandaki koya na likabo+ na ndako ya Yehova, bato bazali kolya mpe kotonda+ mpe biloko ebele ezali kotikala;+ mpo Yehova ye moko apamboli bato na ye,+ mpe ebele ya biloko oyo nde oyo etikali.” 11  Na yango, Hizikiya alobaki bábongisa bisika ya kolya+ na ndako ya Yehova. Bongo babongisaki yango. 12  Mpe na bosembo+ mpenza, bazalaki komema likabo,+ moko ya bandambo zomi+ ná biloko mosantu; mpe Konania Molevi azalaki na mokumba ya kotalela biloko yango, azalaki mokambi, mpe ndeko na ye Shimei azalaki moto ya mibale. 13  Mpe Yehiele, Azazia, Nahate, Asahele, Yerimote, Yozabade, Eliele, Yisimakia, Mahate mpe Benaya bazalaki bakapita pembeni ya Konania ná ndeko na ye Shimei, na kolanda etinda ya mokonzi Hizikiya, mpe Azaria+ nde moto oyo azalaki motambwisi ya ndako ya Nzambe ya solo. 14  Mpe Kore mwana ya Yimena Molevi azalaki mokɛngɛli ya porte+ na ngámbo ya ɛsti,+ na mokumba ya kotalela makabo ya bolingo+ oyo bapesi Nzambe ya solo, mpo na kokabola likabo ya Yehova+ mpe biloko oyo eleki bosantu.+ 15  Mpe azalaki kokamba Edene, Miniamine, Yeshua ná Shemaya, Amaria ná Shekania, na bingumba ya banganga-nzambe,+ na mosala ya bato oyo bakoki kotyelama motema,+ mpo na kopesa bandeko na bango biloko ndenge moko, ezala moto monene to moto moke,+ na kolanda bituluku+ na bango; 16  longola mibali oyo bakomamaki nkombo na kolanda molɔngɔ ya bankɔkɔ na bango+ banda na mbula misato tii na likoló,+ kati na baoyo bayaka na ndako ya Yehova ndenge esalemaka mokolo na mokolo, mpo na mosala na bango na kolanda mikumba na bango engebene bituluku na bango. 17  Talá ndenge banganga-nzambe bakomamaki nkombo na kolanda molɔngɔ ya bankɔkɔ na bango, na kolanda ndako ya batata na bango,+ mpe lisusu Balevi,+ banda mbula ntuku mibale (20)+ tii na likoló, na kolanda mikumba na bango na kati ya bituluku na bango;+ 18  ezala bana na bango, basi na bango mpe bana na bango ya mibali mpe bana na bango ya basi bakomamaki nkombo na kolanda molɔngɔ ya bankɔkɔ na bango, mpo na lisangá mobimba, mpo na mosala na bango ya bato oyo bakoki kotyelama motema,+ bamisantisaki+ mpo na biloko mosantu; 19  ezala mpe bana ya Arona,+ banganga-nzambe, oyo bazalaki kofanda na bilanga+ na bisika ya koleisa banyama matiti na bingumba na bango. Na bingumba nyonso ndenge na ndenge ezalaki na mibali oyo batángamaki na nkombo na bango, mpo na kopesa likabo na mobali nyonso kati na banganga-nzambe mpe na baoyo nyonso bakomamaki nkombo na kolanda molɔngɔ ya bankɔkɔ na bango kati na Balevi. 20  Mpe Hizikiya asalaki bongo na Yuda mobimba, mpe akobaki kosala oyo ezali malamu+ mpe oyo ebongi+ mpe oyo ezali sembo+ liboso ya Yehova Nzambe na ye. 21  Mpe na mosala nyonso oyo abandaki kosala na mosala+ ya ndako ya Nzambe ya solo, na kati ya mobeko+ mpe na kati ya mitindo, mpo na koluka+ Nzambe na ye, asalaki yango na motema na ye mobimba,+ mpe alongaki.+

Maloba na nse