2 Ntango 30:1-27

30  Mpe Hizikiya atindaki bato na Yisraele mobimba+ mpe na Yuda, akomelaki kutu Efraime+ mpe Manase+ mikanda, mpo báya na ndako ya Yehova+ na Yerusaleme mpo na kosala elekeli+ mpo na Yehova Nzambe ya Yisraele.  Nzokande, mokonzi ná bankumu+ na ye mpe lisangá+ mobimba na Yerusaleme bazwaki mokano ya kosala elekeli na sanza ya mibale;+  mpo bakokaki te kosala yango na ntango wana,+ mpamba te banganga-nzambe oyo bamisantisaki bazalaki mingi te,+ mpe longola yango, bato bayanganaki te na Yerusaleme.  Mpe likambo yango ezalaki malamu na miso ya mokonzi mpe na miso ya lisangá mobimba.+  Na yango, bazwaki mokano ya kotinda maloba mpo bábelela+ na Yisraele mobimba, banda na Beere-sheba+ kino na Dani,+ mpo báya mpe básala elekeli mpo na Yehova Nzambe ya Yisraele na Yerusaleme; mpo, na kolanda ndenge ekomami,+ basalá yango bato ebele boye te.+  Bongo bapoti-mbangu+ na mikanda euti na lobɔkɔ ya mokonzi mpe ya bankumu+ na ye balekaki epai na epai na Yisraele mobimba mpe na Yuda, ɛɛ na kolanda mitindo ya mokonzi mpe balobaki ete: “Bino bana ya Yisraele, bózongela+ Yehova Nzambe+ ya Abrahama, Yisaka mpe Yisraele, mpo azongela bato na bino oyo batikali, oyo babikaki+ na lobɔkɔ ya bakonzi ya Asiri.+  Mpe bókóma te lokola bankɔkɔ na bino+ mpe lokola bandeko na bino oyo bazangaki bosembo epai ya Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bango, bongo akómisaki bango eloko ya kokamwa,+ ndenge bozali komona.  Sikoyo, bókómisa mitó na bino makasi+ te ndenge bankɔkɔ na bino basalaki. Bóyokela Yehova+ mpe bóya na esika na ye mosantu+ oyo asantisi+ mpo na ntango oyo etyami ndelo te mpe bósalela+ Yehova Nzambe na bino, mpo nkanda na ye oyo ezali kongala+ elongwa epai na bino.  Mpo soki bozongeli+ Yehova, baoyo bakangaki bandeko na bino mpe bana na bino bakoyokela bango mawa,+ mpe bakopesa bango nzela ya kozonga na mokili oyo;+ mpo Yehova Nzambe na bino azali na ngɔlu+ mpe na motema mawa,+ mpe akobombela bino elongi na ye te, soki bozongeli ye.”+ 10  Na yango, bapoti-mbangu+ balandaki nzela na bango, bazalaki koleka na engumba na engumba na mokili ya Efraime+ mpe ya Manase, ɛɛ kino na Zebulone; kasi bato bazalaki kaka kotyola bango mpe kosɛka bango.+ 11  Kaka mwa bato+ na Ashere, na Manase mpe na Zebulone nde bamikitisaki,+ mpe bayaki na Yerusaleme. 12  Lobɔkɔ ya Nzambe ya solo ezalaki mpe na Yuda mpo na kopesa bango motema kaka moko+ mpo bákokisa mitindo+ ya mokonzi mpe ya bankumu na oyo etali Yehova.+ 13  Mpe bayanganaki na Yerusaleme+ bato ebele, mpo na kosala fɛti+ ya bagato oyo ezangi levire na sanza ya mibale,+ lisangá ya bato ebele mpenza. 14  Na nsima, batɛlɛmaki mpe balongolaki bitumbelo+ oyo ezalaki na Yerusaleme, mpe balongolaki bitumbelo nyonso ya mpaka ya malasi,+ bongo babwakaki yango na lobwaku ya mokɛli ya Kidrone.+ 15  Nsima na yango, babomaki nyama ya elekeli+ na mokolo ya zomi na minei ya sanza ya mibale; mpe banganga-nzambe ná Balevi bayokaki nsɔni, bongo bamisantisaki+ mpe bayaki na makabo ya kotumba na ndako ya Yehova. 16  Mpe bazalaki se kotɛlɛma+ na esika na bango ndenge basɛngaki bango, na kolanda mobeko ya Moize moto ya Nzambe ya solo, wana banganga-nzambe+ bazalaki komwangisa makila oyo bazwaki na lobɔkɔ ya Balevi. 17  Mpo na kati ya lisangá bato mingi bamisantisaki te; mpe Balevi+ bazalaki na mokumba ya koboma banyama ya elekeli+ mpo na baoyo nyonso bazalaki pɛto te, mpo na kosantisa bango mpo na Yehova. 18  Mpo motángo monene ya bato, mingi oyo bautaki na Efraime,+ na Manase,+ na Isakare mpe na Zebulone,+ bamisantisaki te,+ mpo balyaki te elekeli ndenge ekomami;+ kasi Hizikiya abondelaki mpo na bango,+ na maloba oyo: “Yehova ye moko oyo azali malamu+ andima 19  moto nyonso oyo abongisi motema+ na ye mpo na koluka Nzambe ya solo, Yehova, Nzambe ya bankɔkɔ na ye, atako amipɛtoli te mpo na biloko mosantu.”+ 20  Na yango, Yehova ayokelaki Hizikiya mpe abikisaki bato.+ 21  Bongo bana ya Yisraele oyo bazalaki na Yerusaleme basalaki fɛti+ ya bagato oyo ezangi levire mikolo nsambo, na esengo monene;+ mpe Balevi+ ná banganga-nzambe+ bazalaki kopesa Yehova masanzoli mokolo na mokolo na bibɛtɛlo ya mongongo makasi, ɛɛ mpo na kosanzola Yehova.+ 22  Lisusu, Hizikiya alobaki maloba oyo esimbaki motema+ ya Balevi oyo bazalaki kosalela Yehova na bokɛngi mpenza.+ Mpe na boumeli ya mikolo nsambo, balyaki na fɛti oyo etyamá,+ bazalaki kopesa bambeka ya boyokani+ mpe bazalaki koyambola mabe+ epai ya Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bango. 23  Na nsima, lisangá mobimba ezwaki mokano+ ya kosala yango mikolo nsambo lisusu,+ bongo basalaki yango mikolo nsambo, na esengo. 24  Mpo Hizikiya mokonzi ya Yuda apesaki likabo+ mpo na lisangá: bangɔmbɛ-mibali nkóto moko (1 000) mpe bampate nkóto nsambo (7 000), mpe bankumu+ bapesaki likabo mpo na lisangá: bangɔmbɛ-mibali nkóto moko mpe bampate nkóto zomi (10 000); mpe banganga-nzambe+ mingi bazalaki kaka komisantisa. 25  Mpe lisangá mobimba ya Yuda,+ banganga-nzambe, Balevi+ mpe lisangá mobimba oyo eutaki na Yisraele+ ná bato oyo bafandi bapaya,+ oyo bautaki na mokili ya Yisraele+ mpe baoyo bafandi na Yuda bakobaki kosepela.+ 26  Mpe esengo monene ezalaki na Yerusaleme, mpo banda mikolo ya Salomo+ mwana ya Davidi mokonzi ya Yisraele, likambo ya boye emonaná naino te na Yerusaleme.+ 27  Nsukansuka, banganga-nzambe, Balevi, batɛlɛmaki mpe bapambolaki+ bato; mpe mongongo na bango eyokamaki, bongo libondeli na bango ekómaki na esika na ye mosantu, na likoló.+

Maloba na nse