2 Ntango 3:1-17

3  Nsukansuka Salomo abandaki kotonga ndako ya Yehova+ na Yerusaleme likoló ya Ngomba Moria,+ epai Yehova abimelaki Davidi tata na ye,+ na esika oyo Davidi abongisaki, na esika ya kotutatuta mbuma ya Ornane+ Moyebusi.  Na yango, abandaki kotonga na sanza ya mibale na mokolo ya mibale, na mbula ya minei ya boyangeli na ye.+  Mpe oyo nde moboko Salomo atyaki mpo na kotonga ndako ya Nzambe ya solo: bolai na yango mapeko ntuku motoba (60) mpe bonene na yango mapeko ntuku mibale (20)+ na kolanda bimekeli ya kala.  Mpe ndako ya kokɔtela+ oyo ezalaki liboso ya bolai ya ndako ezalaki na mapeko ntuku mibale (20), bolai na yango ekokani na bonene ya ndako, mpe bosanda na yango ezalaki mapeko nkama moko na ntuku mibale (120), mpe na kati azipaki yango na wolo ya pɛto.  Mpe azipaki ndako monene+ na banzete ya jenevriye, na nsima azipaki yango na wolo ya malamu,+ mpe atyaki bililingi ya banzete ya mbila+ mpe minyɔlɔlɔ+ likoló na yango.  Lisusu, azipaki ndako yango na mabanga ya ntalo mpo na kokómisa yango kitoko;+ mpe wolo+ yango ezalaki wolo oyo euti na mokili ya wolo.  Azipaki na wolo ndako yango, mabaya ya nsamba, minɔkɔ ya ndako mpe bifelo na yango ná baporte na yango;+ mpe asalaki mayemi ya bakeruba oyo bakati kokata na bifelo.+  Mpe asalaki ndako ya Esika oyo Eleki Bosantu,+ bolai na yango ekokanaki na bonene ya ndako mpe ezalaki mapeko ntuku mibale (20), mpe bonene na yango ezalaki mapeko ntuku mibale;+ mpe na nsima azipaki yango na wolo ya malamu: na nyonso talanta nkama motoba (600).  Mpe kilo ya nsɛtɛ+ ezalaki shekele ya wolo ntuku mitano (50); mpe azipaki bashambrɛ ya likoló na wolo. 10  Na nsima, asalaki na ndako ya Esika oyo Eleki Bosantu bakeruba+ mibale na ndenge oyo basalaka bikeko, mpe azipaki yango na wolo.+ 11  Bolai ya mapapu ya bakeruba+ ezalaki mapeko ntuku mibale (20), lipapu moko ya mapeko mitano ezalaki kokóma na efelo ya ndako, mpe lipapu mosusu ya mapeko mitano ezalaki kokóma na lipapu ya keruba mosusu.+ 12  Mpe lipapu ya keruba moko, ya mapeko mitano, ezalaki kokóma na efelo ya ndako, mpe lipapu mosusu ya mapeko mitano ezalaki kosimba na lipapu ya keruba mosusu.+ 13  Kosembolama ya mapapu ya bakeruba yango nyonso ezwaki mapeko ntuku mibale (20); mpe bazalaki kotɛlɛma na makolo na bango, bilongi na bango etali na kati. 14  Lisusu, asalaki rido+ na nsinga ya bulé+ mpe na lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé mpe na nsinga ya motane makasi mpe na elamba ya kitoko, mpe asalaki bakeruba likoló na yango.+ 15  Na nsima, asalaki makonzí mibale+ liboso ya ndako: mapeko ntuku misato na mitano (35) na bolai, mpe motó+ oyo ezalaki likoló ya mokomoko na yango ezalaki mapeko mitano. 16  Lisusu, asalaki minyɔlɔlɔ+ lokola nsinga ya monzɛlɛ mpe atyaki yango na bansɔngɛ ya makonzí, mpe asalaki mbuma ya grenade+ nkama moko (100) mpe atyaki yango na minyɔlɔlɔ yango. 17  Mpe atɛlɛmisaki makonzí liboso ya tempelo, moko na lobɔkɔ ya mobali mpe moko na lobɔkɔ ya mwasi, nsima na yango apesaki oyo ya lobɔkɔ ya mobali nkombo Yakine mpe oyo ya lobɔkɔ ya mwasi nkombo Boaze.+

Maloba na nse