2 Ntango 26:1-23

26  Na nsima, bato+ nyonso ya Yuda bazwaki Uzia,+ wana azalaki na mbula zomi na motoba, mpe bakómisaki+ ye mokonzi na esika ya tata na ye Amazia.+  Ye nde atongaki lisusu Elote+ mpe na nsima azongiselaki yango Yuda nsima ya kolala ya mokonzi esika moko na bankɔkɔ na ye.+  Uzia+ azalaki na mbula zomi na motoba ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula ntuku mitano na mibale (52) na Yerusaleme. Mpe nkombo ya mama na ye Yekolia+ ya Yerusaleme.  Mpe azalaki kosala oyo ezali sembo na miso ya Yehova,+ na kolanda nyonso oyo tata na ye Amazia asalaki.+  Mpe amipesaki ntango nyonso na koluka+ Nzambe na mikolo ya Zekaria, molakisi oyo azalaki koteya ndenge ya kobanga Nzambe ya solo;+ mpe, na mikolo oyo azalaki koluka Yehova, Nzambe ya solo asalaki ete makambo na ye etambola malamu.+  Mpe abimaki kobunda na Bafilistia+ mpe atɔbɔlaki efelo ya Gate,+ efelo ya Yabene+ ná efelo ya Ashedode,+ nsima na yango, atongaki bingumba na teritware ya Ashedode+ mpe na kati ya Bafilistia.  Mpe Nzambe ya solo azalaki kosalisa+ ye liboso ya Bafilistia mpe liboso ya Baarabe+ oyo bazalaki kofanda na Gurebaala mpe Bameunime.+  Mpe Baamone+ babandaki kopesa Uzia mpako.+ Nsukansuka, lokumu+ na ye ekendaki tii na Ezipito, mpo azalaki makasi na ndenge moko ya kokamwa.  Lisusu, Uzia atongaki manɔ́ngi+ na Yerusaleme, pene na Porte ya Litumu,+ pene na Porte ya Lobwaku+ mpe pene na likonzí oyo esimbi efelo, mpe akómisaki yango makasi. 10  Lisusu, atongaki manɔ́ngi+ na esobe, mpe atimolaki mabulu ya kobomba mai (mpo akómaki na bibwɛlɛ mingi), mpe lisusu na Shefela+ mpe na ngomba patatalu. Azalaki na baloni-bilanga mpe basali-bilanga ya vinyo na bangomba mpe na Karamele, mpo azalaki moto alingá mosala ya bilanga. 11  Lisusu, Uzia akómaki na limpinga oyo ezalaki kobunda bitumba, baoyo bazalaki kokende na bitumba bituluku bituluku,+ na kolanda motángo ya bato oyo bakomisamaki nkombo+ na lobɔkɔ ya sɛkrɛtɛrɛ+ Yeyele mpe kapita Maaseya, oyo Hanania moko ya bankumu ya mokonzi+ azalaki kokamba.+ 12  Motángo mobimba ya bankumu ya bandako ya batata,+ ya bilombe,+ mibali ya nguya,+ ezalaki bato nkóto mibale na nkama motoba (2 600). 13  Mpe limpinga ya basoda oyo bango bazalaki kokamba ezalaki na bato nkóto nkama misato na nsambo na nkama mitano (307 500), mibali oyo bazalaki kobunda etumba lokola limpinga moko ya basoda ya makasi mpo na kosalisa mokonzi liboso ya monguna.+ 14  Mpe Uzia azalaki kobongisa mpo na bango, mpo na limpinga mobimba, banguba,+ makɔnga,+ bikɔti,+ bakazaka ya ebende,+ matimbo+ mpe babilingongo.+ 15  Lisusu, asalaki na Yerusaleme bamasini ya etumba, eloko oyo bato ya mayele babimisaki, mpo ezalaka likoló ya manɔ́ngi+ mpe likoló ya matumu, mpo na kobwaka makula mpe mabanga ya minene. Na yango, lokumu+ na ye ekendaki mosika mpenza, mpo azwaki lisalisi na ndenge ya kokamwa tii akómaki makasi. 16  Kasi, ntango kaka akómaki makasi, motema na ye ekómaki na lolendo+ kino ememelaki ye libebi,+ bongo azangaki bosembo epai ya Yehova Nzambe na ye mpe akɔtaki na tempelo ya Yehova mpo na kotumba mpaka ya malasi likoló ya etumbelo ya mpaka ya malasi.+ 17  Na mbala moko, nganga-nzambe Azaria mpe banganga-nzambe ya Yehova elongo na ye, bilombe mibali ntuku mwambe (80), bakɔtaki nsima na ye. 18  Na nsima, batɛlɛmaki mpo na kotɛmɛla mokonzi Uzia+ mpe balobaki na ye boye: “Ee Uzia, mosala ya kotumbela Yehova mpaka ya malasi ezali ya yo te,+ kasi mosala ya kotumba mpaka ya malasi ezali nde mosala ya banganga-nzambe bana ya Arona,+ oyo basantisamá. Bimá na esika mosantu; mpo ozangi bosembo, mpe Yehova Nzambe akopesa yo ata nkembo moko te+ mpo na yango.” 19  Kasi Uzia atombokaki+ wana eloko ya kotumba mpaka ya malasi+ ezalaki na lobɔkɔ na ye mpo na kotumba mpaka ya malasi, mpe, wana azalaki kotombokela banganga-nzambe, maba+ ebimaki+ na elongi na ye, liboso ya banganga-nzambe na ndako ya Yehova, pembeni ya etumbelo ya mpaka ya malasi. 20  Ntango Azaria nganga-nzambe mokonzi mpe banganga-nzambe nyonso batalaki ye, talá, maba ezwi ye na elongi.+ Bongo balongolaki ye kuna mbangumbangu, mpe ye moko lisusu asalaki mbangu mpo na kobima, mpo Yehova abɛtaki ye.+ 21  Mpe mokonzi Uzia+ atikalaki moto ya maba kino mokolo ya liwa na ye; mpe lokola akómaki na maba, azalaki se kofanda na ndako, bapemisaki ye na mikumba na ye;+ mpo babenganaki ye na ndako ya Yehova, wana mwana na ye Yotame azalaki kokamba ndako ya mokonzi mpe kosambisa bato ya mokili. 22  Mpe makambo mosusu ya Uzia,+ ya liboso mpe ya nsuka, Yisaya+ mwana ya Amoze+ mosakoli akomaki yango. 23  Nsukansuka, Uzia alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye; bakundaki ye esika moko na bankɔkɔ na ye, kasi na elanga ya malita ya bakonzi,+ mpo balobaki: “Azali moto ya maba.” Mpe Yotame+ mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye.

Maloba na nse