2 Ntango 24:1-27

24  Yehoashe azalaki na mbula nsambo ntango abandaki koyangela,+ mpe ayangelaki mbula ntuku minei (40) na Yerusaleme.+ Mpe nkombo ya mama na ye Zibia, moto ya Beere-sheba.+  Mpe Yehoashe+ azalaki kosala oyo ezali sembo na miso ya Yehova+ mikolo nyonso ya nganga-nzambe Yehoyada.+  Mpe Yehoyada azwelaki ye basi mibale, mpe abotaki bana mibali ná bana basi.+  Sikoyo esalemaki boye: nsima na yango, na motema na ye Yehoashe azalaki na mposa ya kobongisa ndako ya Yehova.+  Bongo ayanganisaki banganga-nzambe+ mpe Balevi mpe alobaki na bango boye: “Bóbima, bókende na bingumba ya Yuda mpe bókɔngɔla mbongo na Yisraele mobimba mpo na kobongisa+ ndako ya Nzambe na bino, mbula na mbula;+ mpe bino, bósala nokinoki na likambo yango.” Kasi Balevi basalaki nokinoki te.+  Bongo mokonzi abengaki mokambi Yehoyada mpe alobaki na ye boye:+ “Mpo na nini osɛngi Balevi bázongisa monɔkɔ te, mpo bázwa na Yuda mpe Yerusaleme mpako mosantu oyo esɛngamaki na Moize+ mosaleli ya Yehova, ɛɛ, mpako ya lisangá ya Yisraele, mpo na hema ya Litatoli?+  Mpamba te, Atalia mwasi mabe wana, bana na ye+ bakɔtaki na makasi na ndako ya Nzambe ya solo,+ mpe ata biloko mosantu+ nyonso ya ndako ya Yehova, bakabelaki yango Babaala.”+  Na nsima, mokonzi apesaki mitindo, bongo basalaki kɛsi+ moko mpe batyaki yango libándá na porte ya ndako ya Yehova.  Nsima na yango, basakolaki na Yuda mobimba mpe na Yerusaleme ete bámemela Yehova mpako mosantu+ oyo Moize mosaleli ya Nzambe ya solo asɛngaki+ Yisraele na esobe. 10  Mpe bankumu+ nyonso mpe bato nyonso babandaki kosepela,+ mpe bazalaki komema mpe kobwaka yango na kati ya kɛsi+ tii bango nyonso bapesaki. 11  Mpe esalemaki boye: na ntango oyo ebongi, azalaki komema na lobɔkɔ ya Balevi kɛsi oyo mokonzi ye moko azalaki kotalela,+ mpe, ntango kaka bazalaki komona ete etondi na mbongo,+ sɛkrɛtɛrɛ+ ya mokonzi mpe kapita ya nganga-nzambe mokonzi bazalaki koya mpe kobimisa mbongo nyonso oyo ezali na kɛsi mpe bazalaki kotombola kɛsi yango mpe kozongisa yango na esika na yango. Ndenge wana nde bazalaki kosala mokolo na mokolo, bongo bazwaki mbongo ebele. 12  Na nsima, mokonzi ná Yehoyada bazalaki kopesa yango na basali+ ya mosala oyo esengelaki kosalema na ndako ya Yehova,+ mpe bango bazalaki kozwa na mosala bakati-mabanga+ mpe bato oyo bayebi malamu misala ya mabɔkɔ+ mpo na kobongisa ndako ya Yehova,+ mpe lisusu basali ya misala ya ebende mpe ya motako mpo na kobongisa ndako ya Yehova.+ 13  Mpe basali ya mosala babandaki kosala,+ mpe mosala ya kobongisa ezalaki kokende liboso na mabɔkɔ na bango, mpe nsukansuka batɛlɛmisaki ndako ya Nzambe ya solo ndenge batongaki yango mpe bakómisaki yango makasi. 14  Mpe ntango kaka basilisaki, bamemaki liboso ya mokonzi ná Yehoyada mbongo oyo etikalaki, bongo basalaki bisaleli mpo na ndako ya Yehova, bisaleli mpo na mosala+ mpe mpo na kopesa makabo mpe bakɔpɔ+ ná bisaleli ya wolo+ mpe ya palata; mpe bakómaki kopesa ntango nyonso bambeka ya kotumba+ na ndako ya Yehova mikolo nyonso ya Yehoyada. 15  Mpe Yehoyada akómaki mobange mpe atondaki na bambula+ mpe nsukansuka akufaki, azalaki na mbula nkama moko na ntuku misato (130) na liwa na ye. 16  Bongo bakundaki ye na Sité ya Davidi esika moko na bakonzi,+ mpo asalaki malamu na Yisraele+ mpe epai ya Nzambe ya solo ná ndako na Ye. 17  Mpe nsima ya liwa ya Yehoyada, bankumu+ ya Yuda bakɔtaki mpe bagumbamelaki mokonzi. Na ntango yango, mokonzi ayokelaki bango.+ 18  Mpe nsukansuka, batikaki ndako ya Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bango mpe babandaki kosalela banzete ya losambo+ mpe bikeko,+ bongo nkanda ya Nzambe eyelaki Yuda ná Yerusaleme mpo na ngambo na bango wana.+ 19  Mpe azalaki kotinda basakoli+ kati na bango mpo na kozongisa bango epai ya Yehova; mpe bazalaki kotatola mabe na bango, kasi batyaki litoi te.+ 20  Mpe elimo ya Nzambe+ ekɔtelaki+ Zekaria+ mwana ya nganga-nzambe Yehoyada,+ bongo atɛlɛmaki likoló ya bato mpe alobaki na bango boye: “Talá oyo Nzambe ya solo alobi: ‘Mpo na nini bozali kobuka mibeko ya Yehova, yango wana bozali kokoka kolonga te?+ Lokola botiki Yehova, ye mpe, akotika bino.’”+ 21  Nsukansuka, basalelaki ye likita+ mpe na mitindo ya mokonzi, babambaki ye mabanga+ na kati ya lopango ya ndako ya Yehova. 22  Mpe mokonzi Yehoashe akanisaki te motema boboto oyo tata na ye Yehoyada amoniselaki ye,+ bongo abomaki mwana na ye, oyo, ntango akómaki pene na kokufa alobaki ete: “Tiká Yehova atala yango mpe asɛnga yango.”+ 23  Mpe esalemaki boye: na nsuka+ ya mbula, limpinga moko ya basoda ya Siri+ bamataki kobunda na ye,+ mpe babandaki kokɔta na Yuda mpe na Yerusaleme. Bongo kati na ekólo, babomaki bankumu+ nyonso ya bato mpe batindelaki mokonzi ya Damasi biloko nyonso oyo bapunzaki.+ 24  Mpo limpinga yango ya basoda ya Siri oyo bakɔtaki na mboka ezalaki na bato moke,+ mpe Yehova ye moko apesaki na lobɔkɔ na bango limpinga ya basoda ebele,+ mpamba te batikaki Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bango; mpe bakweiselaki Yehoashe bitumbu.+ 25  Mpe ntango balongwaki epai na ye (mpo batikaki ye na bamaladi ebele),+ basaleli na ye moko basalelaki ye likita+ mpo na makila+ ya bana ya nganga-nzambe Yehoyada;+ mpe babomaki ye na mbeto na ye moko, bongo akufaki.+ Na nsima, bakundaki ye na Sité ya Davidi,+ kasi bakundaki ye na malita ya bakonzi te.+ 26  Mpe bato oyo basalelaki ye likita bango oyo: Zabade+ mwana ya Shimeate mwasi Moamone ná Yehozabade mwana ya Shimerite mwasi Momoabe. 27  Nde bana na ye mpe ebele ya mayebisi oyo batindelaki ye+ ná kobongisama+ ya ndako ya Nzambe ya solo, talá ekomami na ndimbola ya Buku+ ya Bakonzi. Mpe mwana na ye Amazia+ abandaki koyangela na esika na ye.

Maloba na nse