2 Ntango 22:1-12

22  Bongo bato oyo bazalaki kofanda na Yerusaleme bakómisaki Ahazia+ mwana na ye ya nsuka mokonzi na esika na ye, (mpo etuluku ya bapunzi oyo eyaki na kaa elongo na Baarabe+ ebomaki bana nyonso ya mikóló,)+ mpe Ahazia mwana ya Yehorame akómaki mokonzi ya Yuda.  Ahazia azalaki na mbula ntuku mibale na mibale (22) ntango abandaki koyangela,+ mpe ayangelaki mbula moko na Yerusaleme. Mpe nkombo ya mama na ye Atalia+ mwana mwasi ya mwana ya Omiri.+  Ye mpe atambolaki na banzela ya ndako ya Ahaba,+ mpo mama na ye+ akómaki mopesi-toli na ye mpo na kosala mabe.  Mpe azalaki se kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova, lokola ndako ya Ahaba, mpo bango bakómaki bapesi-toli+ na ye nsima ya liwa ya tata na ye, yango ememelaki ye libebi.  Atambolaki mpe na toli na bango,+ bongo akendaki elongo na Yehorame+ mwana ya Ahaba mokonzi ya Yisraele kobunda etumba na Hazaele+ mokonzi ya Siri na Ramote-gileade,+ epai bato oyo babwakaka makula babɛtaki Yehorame.+  Na yango, azongaki na Yizireele+ mpo bábikisa ye na bampota oyo bazokisaki ye na Rama,+ ntango abundaki na Hazaele mokonzi ya Siri. Nde Azaria+ mwana ya Yehorame+ mokonzi ya Yuda akitaki kotala Yehorame+ mwana ya Ahaba na Yizireele, mpo azalaki kobɛla.+  Kasi kokwea+ ya Ahazia ntango ayaki epai ya Yehorame eutaki na Nzambe;+ mpe ntango ayaki, abimaki+ elongo na Yehorame epai ya Yehu+ mwana ya mwana ya Nimishi,+ oyo Yehova atyaki mafuta+ mpo na kolongola ndako ya Ahaba.+  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Yehu abandaki kowelana na ndako ya Ahaba,+ akutaki bankumu ya Yuda mpe bana ya bandeko ya Ahazia,+ basaleli ya Ahazia, mpe abomaki bango.+  Na nsima, alukaki Ahazia, mpe nsukansuka bazwaki ye,+ wana amibombaki na Samaria,+ mpe bamemaki ye epai ya Yehu. Na nsima, babomaki ye mpe bakundaki ye,+ mpo balobaki ete: “Azali mwana ya mwana ya Yehoshafate,+ oyo alukaki Yehova na motema na ye mobimba.”+ Mpe moto moko te ya ndako ya Ahazia akokaki mpo na kozwa bokonzi. 10  Nzokande Atalia+ mama ya Ahazia amonaki ete mwana na ye asili kokufa. Bongo atɛlɛmaki mpe abomaki bana nyonso ya bokonzi ya ndako ya Yuda.+ 11  Kasi Yehoshabeate+ mwana mwasi ya mokonzi azwaki Yehoashe+ mwana ya Ahazia mpe ayibaki ye; alongolaki ye na kati ya bana ya mokonzi oyo basengelaki kobomama, mpe atyaki ye ná mwasi oyo azalaki komɛlisa ye na shambrɛ ya kati esika balalaka. Mpe Yehoshabeate mwana mwasi ya Mokonzi Yehorame,+ mwasi ya nganga-nzambe Yehoyada,+ (mpo ye azalaki ndeko ya Ahazia,) abombaki ye mpo na Atalia, mpe abomaki ye te.+ 12  Mpe azalaki ye ná bango na ndako ya Nzambe ya solo, abombami mbula motoba,+ wana Atalia mokonzi mwasi+ azalaki koyangela mokili.+

Maloba na nse