2 Ntango 21:1-20

21  Nsukansuka, Yehoshafate alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye+ mpe akundamaki esika moko na bankɔkɔ na ye+ na Sité ya Davidi; mpe mwana na ye Yehorame+ abandaki koyangela na esika na ye.  Mpe azalaki na bandeko, bana ya Yehoshafate: Azaria, Yehiele, Zekaria, Azaria, Mikaele ná Shefatia, bango nyonso bana ya Yehoshafate mokonzi ya Yisraele.  Bongo tata na bango apesaki bango makabo+ mingi ya palata mpe ya wolo mpe ya biloko ya kitoko mingi ná bingumba oyo ebatelami makasi na Yuda;+ kasi apesaki Yehorame bokonzi,+ mpo azalaki mwana ya liboso.+  Ntango Yehorame azwaki bokonzi na esika ya tata na ye, abandaki koyeisa ebonga na ye makasi, bongo abomaki bandeko na ye+ nyonso na mopanga, ezala mpe bankumu mosusu ya Yisraele.  Yehorame azalaki na mbula ntuku misato na mibale (32) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula mwambe na Yerusaleme.+  Mpe atambolaki na nzela ya bakonzi ya Yisraele,+ kaka ndenge bato ya ndako ya Ahaba basalaki; mpamba te mwana ya Ahaba akómaki mwasi na ye,+ mpe akobaki kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova.+  Mpe Yehova alingaki te kobebisa ndako ya Davidi,+ mpo na kondimana+ oyo asalaki ná Davidi, mpe kaka ndenge alobaki ete akopesa ye+ ná bana na ye mwinda ntango nyonso.+  Na mikolo na ye, Edome+ batombokaki mpe balongwaki na nse ya bokonzi ya Yuda,+ bongo bamityelaki mokonzi.+  Na yango, Yehorame elongo na bakapita na ye bakatisaki, ná makalo nyonso nzela moko na ye. Mpe esalemaki boye: atɛlɛmaki na butu mpe abomaki Baedome oyo bazingaki ye ná bakonzi ya makalo. 10  Kasi Edome ekobaki na botomboki na yango mpe elongwá na nse ya bokonzi ya Yuda tii na mokolo ya lelo. Na ntango yango nde Libina+ ebandaki kotomboka mpo na kolongwa na nse ya bokonzi na ye, mpo atikaki Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na ye.+ 11  Ye moko mpe asalaki bisika oyo etombwaná+ na bangomba ya Yuda, mpo atinda bato oyo bafandi na Yerusaleme básala pite,+ mpe mpo apɛngwisa Yuda.+ 12  Nsukansuka, mokanda+ eyelaki ye, oyo eutaki na mosakoli Eliya,+ elobi: “Talá oyo Yehova Nzambe ya nkɔkɔ na yo Davidi alobi: ‘Lokola otamboli na banzela ya tata na yo Yehoshafate+ te to na banzela ya Asa+ mokonzi ya Yuda te, 13  kasi ozali kotambola nde na nzela ya bakonzi ya Yisraele+ mpe ozali kotinda Yuda mpe bato oyo bafandi na Yerusaleme básala pite+ ndenge ndako ya Ahaba batindaki bato básala pite,+ mpe obomi ata bandeko na yo moko, bato ya ndako ya tata na yo, oyo bazalaki malamu koleka yo;+ 14  talá! Yehova azali kobɛta+ bato na yo,+ bana na yo,+ basi na yo ná biloko na yo nyonso na kobɛta moko monene. 15  Mpe okobɛla bamaladi ebele,+ ná maladi ya misɔpɔ tii misɔpɔ na yo ekobima mpo na maladi yango mokolo na mokolo.’”+ 16  Na yango, Yehova alamwisaki elimo+ ya Bafilistia+ mpe ya Baarabe+ oyo bazalaki pene na bato ya Etiopi+ mpo na kotɛmɛla Yehorame. 17  Bongo bamataki na Yuda mpe bakɔtelaki yango na makasi mpe bazwaki biloko nyonso oyo bakutaki na ndako ya mokonzi,+ lisusu ná bana na ye mpe basi na ye,+ mpe batikelaki ye mwana ata moko te longola kaka Yehoahaze,+ mwana na ye ya nsuka. 18  Mpe nsima ya nyonso wana, Yehova apesaki ye maladi ya misɔpɔ oyo bakokaki kobikisa te.+ 19  Mpe esalemaki boye: na mikolo oyo elandaki, ɛɛ ntango mbula mibale mobimba elekaki, misɔpɔ na ye+ ebimaki ntango abɛlaki maladi yango, mpe nsukansuka, akufaki na bamaladi na ye ya mabe; mpe bato na ye basalelaki ye mɔtɔ te lokola mɔtɔ+ oyo basalelaki bankɔkɔ na ye. 20  Azalaki na mbula ntuku misato na mibale (32) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula mwambe na Yerusaleme. Nsukansuka, akendaki na ye, bato bayokaki mawa te.+ Bongo bakundaki ye na Sité ya Davidi,+ kasi na malita ya bakonzi te.+

Maloba na nse