2 Ntango 2:1-18

2  Bongo Salomo apesaki mitindo bátonga ndako+ mpo na nkombo ya Yehova+ mpe ndako mpo na bokonzi na ye.+  Na yango, Salomo aponaki bato nkóto ntuku nsambo (70 000) bázala bato oyo bamemaka mikumba ya kilo mpe bato nkóto ntuku mwambe (80 000) oyo bakataka mabanga na ngomba,+ mpe bato nkóto misato na nkama motoba (3 600) bázala bakɛngɛli na bango.+  Lisusu, Salomo atindelaki Hirame+ mokonzi ya Tire bato mpe alobaki ete: “Se ndenge osalaki na tata na ngai Davidi+ mpe ozalaki kotindela ye nzete ya sɛdrɛ mpo amitongela ndako ya kofanda,—  talá, nazali kotongela+ nkombo+ ya Yehova Nzambe na ngai ndako mpo na kosantisela+ ye yango, mpo na kotumba mpaka ya malasi ya nsolo kitoko+ liboso na ye, ná mampa ya ntango nyonso oyo bamatisamatisá likoló ya mosusu+ ná makabo ya kotumba na ntɔngɔ mpe na mpokwa,+ na basabata,+ na basanza ya sika+ mpe na bileko ya fɛti+ ya Yehova Nzambe na biso. Yango ekozala mokumba ya Yisraele mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+  Mpe ndako oyo nazali kotonga ekozala monene,+ mpo Nzambe na biso azali monene koleka banzambe mosusu nyonso.+  Mpe nani akoki kozala na makasi ya kotongela ye ndako?+ Mpo likoló mpe mosika kuna na likoló mpenza ekoki kokoka ye te,+ mpe ngai nazali nani+ mpo natongela ye ndako, soki ezali te kaka mpo na kobimisa milinga ya mbeka liboso na ye?+  Mpe sikoyo, tindelá ngai moto moko oyo ayebi malamu mosala ya wolo, palata, motako,+ ebende, lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé, nsinga ya langi ya motane makasi mpe ya bulé, mpe oyo ayebi kosala mayemi oyo bakati kokata, mpo asala elongo na bato oyo bayebi malamu mosala, oyo bazali elongo na ngai na Yuda mpe na Yerusaleme, baoyo tata na ngai Davidi abongisaki.+  Mpe tindelá ngai banzete ya sɛdrɛ,+ ya jenevriye+ mpe ya algume+ uta na Libá,+ mpo nayebi malamu ete basaleli na yo bayebi malamu kokata banzete ya Libá,+ (mpe talá, basaleli na ngai bakozala elongo na basaleli na yo,)  ɛɛ mpo na kolɛngɛlɛla ngai banzete ebele, mpo ndako oyo nazali kotonga ekozala monene, ɛɛ, na ndenge ya kokamwa. 10  Mpe talá! nakopesa blé na basaleli na yo, bato oyo balɔkɔtaka banzete, bato oyo bakataka banzete mpo ezala bilei na bango: korosi nkóto ntuku mibale (20 000),+ mpe korosi nkóto ntuku mibale ya ɔrje, mpe bati nkóto ntuku mibale ya vinyo,+ mpe bati nkóto ntuku mibale ya mafuta.” 11  Na yango, Hirame mokonzi ya Tire+ alobaki boye na mokanda oyo atindelaki Salomo: “Lokola Yehova alingi+ bato na ye, akómisi yo mokonzi na bango.”+ 12  Mpe Hirame alobaki lisusu boye: “Yehova Nzambe ya Yisraele apambwama,+ ye oyo asalaki likoló ná mabele,+ mpamba te apesi mokonzi Davidi mwana moko ya bwanya, oyo azali na bokɛngi mpenza mpe azali na mayele mingi,+ oyo akotonga ndako mpo na Yehova mpe ndako mpo na bokonzi na ye.+ 13  Mpe sikoyo, nazali kotinda moto moko oyo ayebi malamu mosala, azali na mayele mingi, Hirame-abi,+ 14  mwana ya mwasi moko na bana ya Dani, tata na ye azalaki moto ya Tire, ayebi makambo mingi, mpo asala na wolo, palata, motako,+ ebende, mabanga,+ banzete, lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé,+ nsinga ya bulé,+ elamba ya kitoko,+ nsinga ya motane makasi,+ kosala mayemi ya ndenge nyonso oyo bakati kokata+ mpe kobongisa ndenge ya kosala eloko ya ndenge nyonso+ oyo bakoki kopesa ye, asala elongo na bato na yo oyo bayebi mosala malamu mpe bato ya nkolo na ngai Davidi, tata na yo, oyo bayebi mosala malamu. 15  Mpe sikoyo, blé, ɔrje, mafuta ná vinyo oyo nkolo na ngai alaki, atindela basaleli na ye yango.+ 16  Nde biso, tokokata banzete+ na Libá ndenge mpenza osengeli na yango,+ mpe tokomemela yo yango ekangisami, ezali kotepatepa na mbu+ kino na Yope,+ mpe yo okomema yango na Yerusaleme.” 17  Bongo Salomo atángaki mibali nyonso oyo bafandaki bapaya, oyo bazalaki na mokili ya Yisraele,+ nsima ya kotánga oyo tata na ye Davidi atángaki bango;+ mpe bazwaki bato nkóto nkama moko na ntuku mitano na misato na nkama motoba (153 600). 18  Bongo akómisaki bato nkóto ntuku nsambo (70 000) kati na bango bato oyo bamemaka mikumba ya kilo+ mpe bato nkóto ntuku mwambe (80 000) bato oyo bakataka mabanga+ na ngomba mpe bato nkóto misato na nkama motoba (3 600) bakɛngɛli mpo na kosalisa bato mosala.+

Maloba na nse